Om utlandet Frankrike

Samordningsnummer

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller nationellt identitetskort.

Hur gör jag för att ansöka om ett samordningsnummer?

Ambassaden tar endast emot anmälan om namn och underlag för rekvisition av samordningsnummer om avsikten är att ansöka om pass/ID-kort/provisoriskt pass för barnet på ambassaden i Paris.

För barn födda utomlands måste ett samordningsnummer rekvireras innan det är möjligt att ansöka om svenskt pass/ID-kort/provisoriskt pass. 

1. Ansökan görs i Frankrike:

Ansökan görs genom att besöka personligen ambassaden i Paris eller något av de 11 honorärkonsulaten i Frankrike för att visa upp barnet och få kopior av pass och andra handling vidimerade. Efter besöket på ett konsulat skickas ansökan per post till ambassaden.

Det är inte möjligt för vårdnadshavarna att själva rekvirera samordningsnummer från Skatteverket.

Följande handlingar måste tas med i original när du lämnar in ansökan (se besökstider). 

  • Blanketten "Förnamn och efternamn - Ansökan" undertecknad av båda vårdnadshavarna. Ladda helst ner blanketten som "Ifyllnadsbar pdf" och printa eller använd versaler när du fyller i.  
  • Födelsebevis Acte de naissance - copie intégrale. Obs: ej kopia, endast original
  • Båda vårdnadshavarnas pass/ID-kort visas upp i original eller kopior (bestyrkta eller vidimerade). Om barnet har ett utländskt pass ska det även visas upp.
  • Om modern är svensk medborgare krävs graviditetsintyg (Certificat d'accouchement), förlossningsjournal eller liknande där förlossningen framgår.
  • Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare krävs bestyrkt kopia av ett vårdnadsbeslut utfärdad av domstol.
  • Livret de famille om familjen är gift och har en sådan.
  • Om endast fadern är svensk medborgare och barnet är fött före 1 april 2015 krävs föräldrarnas vigselbevis. Om föräldrarna inte är gifta med varandra måste ett bevis om svenskt medborgarskap visas upp. Anmälan lämnas in på ambassaden (avgift 17€)
  • Beslut från Migrationsverket om bibehållande av svenskt medborgarskap om det finns risk att den svenska föräldern förlorat sitt svenska medborgarskap vid 22 års ålder.

Handläggningstiden för ansökan om samordningsnummer är cirka 4 veckor.

Beslut om samordningsnummer sänds av Skatteverket direkt till vårdnadshavarna med en kopia till ambassaden. Det är därför viktigt att adressen går att läsa tydligt. Först när samordningsnummer tilldelats är det möjligt att ansöka om pass till barnet.

2. Ansökan görs i Sverige:

Om ansökan om pass/ID-kort inte ska göras på ambassaden, utan i Sverige, ska rekvisitionen av samordningsnummer göras i Sverige.

Man kan alltså inte längre ansöka om samordningsnummer genom ambassaden och ansöka om pass/ID-kort i Sverige.

3. Har du redan fått samordningsnummer sedan tidigare gäller nya regler från 18 juni 2021:

Ett samordningsnummer har efter den 18 juni 2021 olika status:

  • Aktivt
  • Vilandeförklarat

Ett samordningsnummer blir vilandeförklarat vid utgången av det femte kalenderåret.

Om du har ett giltigt pass så gäller det till sista giltighetsdag även om ett samordningsnummer blir vilandeförklarat. När du ansöker om nytt pass kommer ansvarig passmyndighet att begära förnyelse av samordningsnumret.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat, kontakta Skatteverket som är ansvarig myndighet.

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och.

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap

För mer information läs på Skatteverkets hemsida.

4. Viktigt att komma ihåg:

Har du tidigare haft samordningsnummer och nu fått personnummer på grund av folkbokföring i Sverige så ska du också ansöka om nytt pass och/eller nationellt ID-kort. De tidigare slutar att vara giltiga efter det att byte av personnummer eller samordningsnummer skett.

Hur gör jag för att göra en namnanmälan?

Önskar vårdnadshavarna endast göra en namnanmälan för barnet och inte ansöka om pass/ID-kort, ska en blankett sändas av vårdnadshavarna direkt till Skatteverket tillsammans med de handlingar som uppges på Blanketten SKV 7750 "Förnamn och efternamn - Ansökan". Dessa handlingar ska vara bestyrkta av valfri myndighet.

Senast uppdaterad 27 jun 2023, 16.59