Meny

Om utlandet Frankrike

29 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 29 juli fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Uppdaterat den 5 augusti 2020

- Frankrike skärper kontrollen av inresande passagerare från 16 länder -gäller ej Sverige.

- Obligatoriskt att bära munskydd på allmänna platser inomhus fr o m den 20 juli. I vissa turistorter även utomhus. Läs mer under lägesuppdatering Covid-19 Frankrike.

- En viss ökning av smittspridning i Frankrike framförallt i sju departement. 

- Hälsoundantagstillståndet i de översjöiska departementen Mayotte och Guyane till och med den 30 oktober 2020.  

 

Sveriges reseavrådan hävd till Frankrike och till ett tjugotal länder i Europa

UD beslutade den 29 juli att häva reseavrådan till ytterligare ett antal länder inom EU. Från den 30 juli är reseavrådan hävd till följande länder: Andorra, Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Monaco, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Spanien, Ungern och Vatikanstaten.

För övriga länder inom EU, EES, Schengen samt Storbritannien har avrådan från icke nödvändiga resor förlängts till och med den 12 augusti 2020.

För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet gäller avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

UD:s reseavrådan 
Re-open EU

 

Förlängt inresestopp till Sverige -berör ej Frankrike

Den 2 juli beslutade den svenska regeringen att förlänga det tillfälliga stopp för alla icke-nödvändiga resor till Sverige. Beslutet gäller enbart resor från länder utanför Europa (EES samt Schweiz). Följande länder undantas inreseförbudet från och med 4 juli: Algeriet, Australien, Georgien, Japan, Kanada, Marocko, Montenegro, Nya Zeeland, Rwanda, Serbien, Sydkorea, Thailand, Tunisien och Uruguay. Kravet på att inresan ska göras i syfte att återvända hem tas bort. Inresa tillåts därmed för bland annat EU-medborgare och personerna med uppehållstillstånd oberoende av i vilket syfte resan görs. Kravet på att återvända hem har också tagits bort för deras familjemedlemmar.

Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kan återvända till sina hem, även om de reser från ett land utanför Europa.

Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Fler kategorier läggs till på listan som t ex hälso-och sjukvårdspersonal, personal i internationella organisationer, personer i behov av internationellt skydd, personer som transporterar varor, personer som reser i syfte att studerar etc.

Med sitt beslut följer regeringen en uppmaning från EU-kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Inresestoppet är förlängt och gäller fram till den 31 augusti.

Pressmeddelande från regeringen 

Q & A tillfälligt inreseförbud

Frankrike skärper kontrollen för inresande från 16 länder

Frankrike inför kontroller av inresande passagerare från 16 länder (inte Sverige) på samtliga flygplatser i Frankrike senast den 1 augusti. Obligatorisk testning för Covid-19  gäller för de passagerare som inte kan visa upp ett giltigt testresultat vid ankomst. Vid positivt resultat väntar obligatorisk karantän i 14 dagar. Restriktionerna gäller för inkommande resenärer från följande länder: USA, Israel, Algeriet, Turkiet, Sydafrika, Brasilien, Chile, Förenade Arabemiraten, Indien, Mexiko, Serbien, Qatar, Montenegro, Panama, Peru, Kuwait.

Den 15 juni öppnade Frankrike sina gränser för resanden inom EU/Schengen och resor till och från Sverige är möjliga.

Kommuniké från franska UD 

För information om reseregler land för land inom EU/Schengenområdet se Re-open EU

Frankrikes gräns för resande från länder utanför Europa (EES samt Schweiz) är fortfarande tillfälligt stängd, förutom ovannämnda länder enligt beslut som ligger i linje med ministerrådets rekommendation till EU:s medlemsstater. Inresestoppet gäller fram till 31 augusti.

Ingen karantän för svenskar

Det finns inget krav på karantän för resenärer från EU, Schengenländerna eller Storbritannien. Karantän krävs dock vid resor till utomeuropeiska territorier och resenärer från Storbritannien uppmanas att isolera sig frivilligt. Karantän kommer också att gälla vid positivt Covid-19 test för passagerare som kommer från ovannämnda 16 länder.  

Flygtrafik

I takt med att länderna i Europa börjar öppna sina gränser, kommer flygtrafiken återgå till det normala. Men det är fortfarande stora begränsningar i flygtrafiken med endast ett fåtal direktflyg i veckan mellan Frankrike och Sverige. Det är därför viktigt att alltid kontrollera med flygbolag eller resebyrå vad som gäller.

- Det är obligatoriskt att bära munskydd på flygplatserna och ombord på planet.

- Temperaturen tas innan ombordstigning. Den får max vara 38 grader.

- Butikerna på flygplatserna kan vara stängda.

- Tänk också på att vara ute i god tid, säkerhetskontrollerna kan ta tid och ändringar av flyg kan uppstå på grund av reducerad personal på flygplatserna

För mer information om Paris olika flygplatser, klicka HÄR 

Nice flygplats, klicka HÄR

Länkar till samtliga flygplatser i Frankrike, klicka HÄR

Biltrafik till och från Frankrike

Det går att resa till och från Frankrike med bil. Tänk på att länderna i Europa öppnar sina gränser i olika takt, och med vissa restriktioner.

Situationen kan förändras snabbt. Om du ska passera genom flera länder, kontrollera alltid respektive lands reseinformation på ambassadernas hemsida swedenabroad.se som uppdateras kontinuerligt.

Här är en länk till information för transit genom Danmark.

Resor och transporter inom Frankrike

Från den 2 juni är det åter tillåtet att röra sig fritt i Frankrike utan begränsning på avstånd eller intyg.

SNCF har återupptagit tågtrafiken och ska fungera enligt normal tidtabell. Det kommer att krävas platsreservation, filtrering vid stationerna och distansering ombeds på perrongerna.

OBS. Munskydd är obligatoriskt för alla över 11 år vid inträde på stationer och ombord på alla transporter, tåg, bussar etc.

Inrikesflyget ökar successivt men är fortfarande reducerat.

Kollektivtrafiken i Paris

Kollektivtrafiken fungerar som vanligt igen. Det är obligatoriskt med munskydd och restriktioner på stationer och perronger införs.

Ytterligare information:

TÅG: SNCF:s hemsida med information om tågtrafik hittar du HÄR

METRO, buss mm: RATP (kollektivtrafik i Paris) hittar du HÄR

Lägesuppdatering Covid-19 i Frankrike

Uppdaterat den 5 augusti 2020

Det är obligatoriskt att bära munskydd på allmänna platser inomhus f r om den 20 juli. 

Från och med den 3 augusti har ett hundratal kommuner i Frankrike infört obligatoriskt munskydd utomhus. Anledningen är en konstaterad ökning av covid-19 i kombination med ökad turism i flera regioner.
Beroende på smittspridningen, har de lokala myndigheterna mandat att anpassa restriktionerna och åtgärderna varierar mellan kommunerna.
I Lille, Biarritz, Bayonne, Nice och 69 kommuner i departementet Mayenne, som är speciellt drabbat, är det obligatoriskt att bära munskydd i vissa centrala stadsdelar. I Caen och längs kusten i Bretagne är det obligatorisk vid utomhusmarknader och i Nimes vid större folksamlingar när social distansering inte är möjlig. 
Vissa städer och regioner har infört restriktioner som att stänga stränder och parker nattetid. 

Hälsoundantagstillståndet vidhålls i de översjöiska departementen Mayotte och Guyane till och med den 30 oktober 2020.  

I Mayenne har antalet smittade i Covid-19 ökat markant och åtgärder som obligatoriskt munskydd, utökad testning och inställda offentliga evenemang har införts för att minska smittan.

I korthet gäller följande i Frankrike  (förutom Mayotte och Guyane):

- Det är fritt att förflytta sig. 

- Folksamlingar på offentlig plats är begränsade till 10 personer.

- Det är obligatoriskt att bära munskydd inomhus där allmänheten kan vistas (butiker, banker, museer etc) samt i kollektivtrafiken för alla över 11 år. I vissa turistorter även obligatoriskt utomhus i vissa kvarter - stadskärna, marknader etc. 

- Caféer, restauranger och barer är öppna medan nattklubbar är stängda fram 24 september.

- Parker, grönområden,  simbassänger och stränder är öppna med respekt för social distansering och begränsat till 10 personer i grupp. I vissa departement lokala restriktioner gällande öppettider.  

- Muséer, turistattraktioner, teatrar och biografer är öppna.

- Konsertsalar med maximum 1500 åhörare tillåts med tillstånd från polismyndigheten.

- Idrottsarenor, trav-och galoppbanor med maximum 5000 åskådare och obligatoriskt munskydd.

Hälsorelaterade rekommendationer

* Allmänheten uppmanas att följa de franska hälsomyndigheternas rekommendationer: tvätta händer med tvål eller använd handsprit, undvik att ta i hand eller kindpussas, hosta i armvecket och respektera minst en meters avstånd.

 

* Det är obligatoriskt att bära munskydd i kollektivtrafiken och på allmänna platser inomhus. Munskydd rekommenderas av myndigheterna så man bör alltid ha ett munskydd till hands.

* Den franska hälsomyndigheten uppdaterar fortlöpande information om situationen på sin hemsida  HÄR.

* Den som befinner sig i Frankrike och tror sig vara smittad ska undvika kontakter med andra personer och kontakta SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente) genom att ringa 15 eller ett sms till 114. Fungerar även från svenska mobiler.

Mer information om coronaviruset på franska regeringens hemsida:

Information på franska inkl intyg och frågor och svar

Information på engelska (observera att den inte uppdateras lika ofta)

Information per departement för lokal information

Informationsnummer om coronaviruset i Frankrike (bara franska).

Öppet dygnet runt.

Från franskt nummer: 0800 130 000

Från utländskt nummer (inkl svenska mobiler): +33 800 130 000

Information och kontakter i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Svenska resenärer kan ladda ner appen UD Resklar och anmäla sig till Svensklistan.. 

Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Följ ambassadens information på:

hemsidan swedenabroad.se

Twitter @SverigeiFR

Facebook Suède en France

Instagram @suedeenfrance

Aktuella frågor och svar till ambassaden om coronaviruset

 

Senast uppdaterad 05 aug 2020, 11.32
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor