Meny

Om utlandet Frankrike

Aktuella händelser

Uppdaterat den 29 oktober 2020

- Lockdown  fr o m den 30 oktober

- Ökat terrorhot i hela Frankrike 

Lägesuppdatering i Frankrike

Hårdare coronarestriktioner
Med anledning av en kraftig smittspridning av covid-19 i hela Frankrike så har den franska regeringen bestämt att införa en ny lockdown från och med den 30/10 kl. 00.00  t o m den 1/12 2020. Till skillnad mot den förra så kommer  den ekonomiska aktiviteten att fortgå i samhället. Grundskolor och gymnasier kommer att vara öppna medan universiteten stänger. Personer uppmanas dock att arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. Äldreboenden kan besökas under speciella förhållanden. Livsmedelsbutiker, apotek och restauranger som erbjuder take-away kommer att hålla öppet. Banker, postkontor samt övrig myndighetsservice kommer att fungera.

Det kommer att vara förbjudet att förflytta sig mellan de olika regionerna i Frankrike. Man har dock möjlighet att röra sig inom en radie av en kilometer.  Formulär kommer att behöva uppvisas när man lämnar bostaden för olika skäl (arbete, handla, läkarbesök, hjälpa en anhörig, fysisk aktivitet).
Gränserna inom EU är öppna och det går att resa mellan Frankrike och Sverige. 

I dagsläget har vi inte alla detaljer kring restriktionerna men ambassaden följer det aktuella läget och uppdaterar regelbundet hemsidan och våra sociala kanaler.

Förhöjt terrorhot
Med anledning av terrorattentat i Nice den 29/10 har nivån höjts till den högsta som är 3 när det gäller terrorhot i Frankrike  ( “urgence attentat") vilket betyder att det är en överhängande risk för attentat i hela Frankrike. Franska myndigheter uppmanar allmänheten till ökad vaksamhet samt att noga följa råd och anvisningar om något skulle inträffa. Ambassaden rekommenderar  svenska medborgare att vara extra uppmärksamma, samt följa lokala myndigheters råd och anvisningar samt hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen.

I korthet gäller följande i Frankrike fr o m den 30/10:

* Lockdown i Frankrike fr o m den 30/10 kl. 00.00 
* Förbjudet att förflytta sig mellan olika regioner i Frankrike.
* Det går att resa mellan Frankrike och Sverige.
* Formulär måste uppvisas för att lämna bostaden. 
* Kollektivtrafiken fungerar som vanligt.
*Det är obligatoriskt att bära munskydd inomhus där allmänheten kan vistas (butiker, banker, ) samt i kollektivtrafiken för alla över 11 år.
* Sedan den 17/10 är det hälsoundantagstillstånd i hela Frankrike.
* Förhöjt terrorhot och övervägande risk för attentat i Frankrike.

Hälsorelaterade rekommendationer

* Allmänheten uppmanas att följa de franska hälsomyndigheternas rekommendationer: tvätta händer med tvål eller använd handsprit, undvik att ta i hand eller kindpussas, hosta i armvecket och respektera minst en meters avstånd.
* Det är obligatoriskt att bära munskydd i kollektivtrafiken och på allmänna platser inomhus samt i vissa städer även utomhus. 

* Den franska hälsomyndigheten uppdaterar fortlöpande information om situationen på sin hemsida  HÄR.

* Den som befinner sig i Frankrike och tror sig vara smittad ska undvika kontakter med andra personer och kontakta SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente) genom att ringa 15 eller ett sms till 114. Fungerar även från svenska mobiler.

Mer information om coronaviruset på franska regeringens hemsida:

Information på franska inkl frågor och svar

Information på engelska (observera att den inte uppdateras lika ofta)

Information per departement för lokal information

Informationsnummer om coronaviruset i Frankrike (bara franska).
Från franskt nummer: 0800 130 000
Från utländskt nummer (inkl svenska mobiler): +33 800 130 000

Information och kontakter i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Svenska resenärer kan ladda ner appen UD Resklar och anmäla sig till Svensklistan.. 

Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

 

RESA TILL FRANKRIKE

Sveriges reseavrådan till Frankrike hävd och till ett tjugotal länder i Europa

Den 15 juni öppnade Frankrike sina gränser för resanden inom EU/Schengen och resor till och från Sverige är möjliga. 

För information om reseregler land för land inom EU/Schengenområdet se Re-open EU

Frankrike kräver Covid-19-test av inresande från 32 länder

Från 19 augusti gäller Covid-19-test (PCR) för inresa i Frankrike från följande länder (ej Sverige): 
Inresande över 11 år från Barhein, Förenade Arabemiraten, USA och Panama måste uppvisa negativt Covid-19-test innan påstigning av planet, för att få resa in i Frankrike.
Inresande över 11 år från Algeriet, Argentina, Armenien, Bolivia, Bosnien-Herzegovina, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, Guinea, Indien, Israel, Kirgizistan, Kosovo, Kuweit, Madagaskar, Maldiverna, Mexiko, Moldavien, Montenegro, Oman, Palestina, Peru, Qatar, Serbien, Sydafrika och Turkiet måste kunna uppvisa negativt Covid-19-test vid ankomsten till Frankrike. Testet ska vara max 72 timmar gammalt. Passagerare som saknar testresultat måste göra det på flygplatsen.

Frankrikes gräns för resande från länder utanför Europa (EES samt Schweiz) är fortfarande tillfälligt stängd, förutom ovannämnda länder enligt beslut som ligger i linje med ministerrådets rekommendation till EU:s medlemsstater. Inresestoppet gäller fram till 22 december.

Ingen karantän i Frankrike för resanden från Sverige 

Det finns inget krav på karantän i Frankrike för resenärer från EU, Schengenländerna eller Storbritannien. Karantän krävs dock vid resor till utomeuropeiska territorier och resenärer från Storbritannien uppmanas att isolera sig frivilligt. Karantän kommer också att gälla vid positivt Covid-19 test (PCR) för passagerare som kommer från ovannämnda 32 länder.  

Flygtrafik mellan Sverige och Frankrike

Det går att flyga mellan Frankrike och Sverige. Men det är begränsningar i flygtrafiken. Det är därför viktigt att alltid kontrollera med flygbolag eller resebyrå vad som gäller. 

*Det är obligatoriskt att bära munskydd på flygplatserna och ombord på planet.
*Temperaturen tas innan ombordstigning. Den får max vara 38 grader.
*Butikerna på flygplatserna kan vara stängda.
*Tänk också på att vara ute i god tid, säkerhetskontrollerna kan ta tid och ändringar av flyg kan uppstå på grund av reducerad personal på flygplatserna

För mer information om Paris olika flygplatser, klicka HÄR 
Nice flygplats, klicka HÄR
Länkar till samtliga flygplatser i Frankrike, klicka HÄR

Biltrafik till och från Frankrike

Det går att resa till och från Frankrike med bil. Situationen kan förändras snabbt. Om du ska passera genom flera länder, kontrollera alltid respektive lands reseinformation på ambassadernas hemsida swedenabroad.se som uppdateras kontinuerligt.

Sedan den 29/8 kan inte resande från Frankrike åka till Danmark. Däremot är transit möjligt till Sverige.  Här är en länk till information för transit genom Danmark.


Resor och transporter inom Frankrike

* Från den 30/10  är det förbjudet att förflytta sig mellan olika regioner om man inte har speciella skäl.
* Flyg-och tågtrafiken fungerar.

Kollektivtrafiken i Paris

Kollektivtrafiken fungerar men obligatoriskt att bära munskydd.
Ytterligare information:
TÅG: SNCF:s hemsida med information om tågtrafik hittar du HÄR
METRO, buss mm: RATP (kollektivtrafik i Paris) hittar du HÄR

Förlängt inresestopp till Sverige - berör ej resande från Frankrike

Den 2 juli beslutade den svenska regeringen att förlänga det tillfälliga stopp för alla icke-nödvändiga resor till Sverige. Beslutet gäller enbart resor från länder utanför Europa (EES samt Schweiz).
Följande länder undantas inreseförbudet från och med 4 juli: Algeriet, Australien, Georgien, Japan, Kanada, Marocko, Montenegro, Nya Zeeland, Rwanda, Serbien, Sydkorea, Thailand, Tunisien och Uruguay.
Kravet på att inresan ska göras i syfte att återvända hem tas bort. Inresa tillåts därmed för bland annat EU-medborgare och personer med uppehållstillstånd oberoende av resans syfte. Kravet på att återvända hem har också tagits bort för deras familjemedlemmar.

Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kan återvända till sina hem, även om de reser från ett land utanför Europa.

Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige, t ex hälso-och sjukvårdspersonal, personal i internationella organisationer, personer i behov av internationellt skydd, personer som transporterar varor, personer som reser i syfte att studerar etc.

Med sitt beslut följer regeringen en uppmaning från EU-kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Inresestoppet är förlängt och gäller fram till den 22 december.

Q & A tillfälligt inreseförbud

Följ ambassadens information på:

Hemsidan swedenabroad.se
Twitter @SverigeiFR
Facebook Suède en France
Instagram @suedeenfrance

Aktuella frågor och svar till ambassaden om coronaviruset

Senast uppdaterad 29 okt 2020, 17.45
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor