Om utlandet Frankrike

Pass och nationellt ID-kort för barn

Denna information gäller endast barn under 18 år som redan har tilldelats person- eller samordningsnummer. Pass och ID-kort till barn under 12 år är giltiga i 3 år. Giltigheten är på 5 år när barnet har fyllt 12 år. Ansökan om pass och nationellt ID-kort för barn kan göras vid svensk ambassad eller vid polismyndighet i Sverige. Ansökningsavgiften är betydligt lägre vid ansökan hos polisen än vid en ambassad, se nedan.

Endast barn som har tilldelats person- eller samordningsnummer kan ansöka om svenskt pass eller ID-kort. För barn som ännu inte har fått något samordningsnummer måste först en ansökan lämnas in. Läs rubriken "Samordningsnummer" på ambassaden webbplats för mer information.

Ansökan vid Sveriges ambassad i Paris

För ansökan eller förnyelse av pass och nationellt ID-kort i Frankrike gäller följande:

 1. Boka en tid i förväg på ambassadens bokningssystem. Bokningsbekräftelsen kommer per e-post från Migrationsverket (inte från ambassaden). Vänligen boka 1 (en) tid för att förnya både pass och/eller ID-kort. Medföljande förälder/partner bokar inte tid. Det är viktigt att du avbokar eller ombokar din tid via bokningssystemet om du inte kan komma. Ytterligare information om tidsbokning finns att läsa på sidan information om tidsbokning.
 2. Säkerställ att ditt barn har tilldelats ett samordningsnummer. Har barnet redan ett samordningsnummer bör du kontrollera vilken status samordningsnumret har genom att kontakta Skatteverket. Du hittar Skatteverkets kontaktuppgifter på Skatteverkets webbplats.
 3. Personlig inställelse av barnet med minst en vårdnadshavare
 4. Ifylld blankett uppgift för utredning av svenskt medborgarskap är obligatorisk för alla som söker pass och ID-kort i utlandet. Blanketten finns att ladda ner under rubriken "Ladda ner blanketter" på denna sida.
 5. Ifylld blankett vårdnadshavares medgivande daterad och undertecknad av båda vårdnadshavarna samt bevittnad av två ojäviga personer. Blanketten finns att ladda ner under rubriken "Ladda ner blanketter" på denna sida. Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare krävs vårdnadsbeslut.
 6. Barnets ID handling om det finns.
 7. Acte de naissance och föräldrarnas Livret de famille om sådan finns.
 8. Närvarande vårdnadshavares pass/ID-kort samt eventuell frånvarande vårdnadshavares pass/ID-kort eller bestyrkt eller vidimerad (vidimering av 2 utomstående personer) kopia av detta.
 9. Bevis om svenskt medborgarskap, för sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln. 
 10. Personer som är bosatta i Belgien eller Luxemburg:
  • Belgiskt ID-kort
  • Luxemburgskt registreringsbevis
 11. Foto och fingeravtryck tas på plats.

Avgift:

 • Pass/ID-kort: 144€. Betalning sker i samband med ansökan: Bankkort föredras (ej American Express), betalning med check eller kontanter godtas. 
 • Vid upphämtning på konsulat tillkommer en avgift på 18€ samt en portoavgift om 6€. 

Upphämtning:

 • Du får ett mail från polisen som bekräftar att ditt pass / ID-kort har kommit till ambassaden efter ca 2-3 veckor. 
 • Enligt svenskt passlag kan ditt pass/ID-kort inte skickas per post och måste hämtas ut personligen på ambassaden eller på ett av våra konsulat. 
 • Du behöver boka en tid för att hämta ut ditt pass/ID-kort i ambassadens bokningssystem (Välj "besök oss under expeditionstid" i menyn)
 • Ta alltid med dig ditt pass/ID-kort när du hämtar det nya. Har du förlorat din resehandling tar du med dig en annan giltig fotolegitimation.
 • Barn över 15 år kan hämta ut sitt eget pass/ID-kort, om detta vid ansökningstillfället medgivits av vårdnadshavarna och antecknats i ansökan. 

  Ansökan vid polismyndighet i Sverige

  Tidsbokning och information om vad som krävs vid ansökan finns på polisens webbplats.

  • Den som söker i Sverige men inte kan vänta på sin resehandling kan be polisen anteckna att den sänds till ambassaden i Paris som även kan vidarebefordra till ett konsulat i Frankrike.
  • Vid upphämtning på ambassaden/konsulat tillkommer en avgift om 18€ samt en portoavgift om 6 € om resehandlingen hämtas på ett konsulat. Gratis upphämtning vid polismyndighet.
  Senast uppdaterad 02 jan 2024, 17.22