Om utlandet Frankrike

Pass och ID-kort för barn

Denna information gäller endast barn under 18 år som redan har tilldelats person- eller samordningsnummer. Pass till barn under 12 år är giltiga i 3 år och ID-kort är giltiga i 5 år. Ansökan om pass och nationellt ID-kort för barn kan göras vid svensk ambassad eller vid polismyndighet i Sverige. Ansökningsavgiften är betydligt lägre vid ansökan hos polisen än vid en ambassad, se nedan.

Endast barn som har tilldelats person- eller samordningsnummer kan ansöka om svenskt pass eller ID-kort. För barn som ännu inte har fått något samordningsnummer måste först en ansökan lämnas in samordningsnummer.

Ansökan vid Sveriges ambassad i Paris

För ansökan eller förnyelse av pass och nationellt ID-kort i Frankrike gäller följande:

 1. Boka en tid i förväg. Bokningsbekräftelsen kommer per e-post från Migrationsverket (inte från ambassaden). Vänligen boka 1 (en) tid för att förnya både pass och/eller ID-kort. Medföljande förälder/partner ska inte boka en tid. Det är viktigt att du avbokar din tid om du inte kan komma. Detta gör du i bekräftelsen du fick skickad till dig per mejl vid bokningstillfället.
 2. Personlig inställelse av barnet med minst en vårdnadshavare
 3. Ifylld blankett prövning av svenskt medborgarskap är obligatorisk för alla som söker pass och ID-kort i utlandet.
 4. Ifylld blankett vårdnadshavares medgivande daterad och unterteckand av båda vårdnadshavarna samt bevittnad av två ojäviga personer. Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare krävs vårdnadsbeslut.
 5. Barnets ID handling om det finns.
 6. Acte de naissance och/eller föräldrarnas Livret de famille.
 7. Närvarande vårdnadshavares pass/ID-kort samt eventuell frånvarande vårdnadshavares pass/ID-kort eller bestyrkd eller vidimerad (vidimering av 2 utomstående personer) kopia av detta.
 8. Bevis om svenskt medborgarskap, för sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln. Läs mer om detta här.
 9. Foto och fingeravtryck tas på plats.

Upphämtning

 • Du får ett mail från polisen som bekräftar att ditt pass / ID-kort har kommit till ambassaden efter ca 2 veckor. Enligt svenskt passlag kan ditt pass/ID-kort inte skickas per post och måste hämtas ut personligen på ambassaden eller på ett av våra konsulat. 
 • Pass/ID-kort lämnas ut endast måndag och tisdag kl. 14:30-16:00 och onsdag kl. 10:00-12:00 utan tidsbokning. 
 • Ta alltid med dig ditt pass/ID-kort när du hämtar det nya. Har du förlorat din resehandling tar du med dig en annan giltig fotolegitimation.
 • Barn över 15 år kan hämta ut sitt eget pass/ID-kort, om detta vid ansökningstillfället medgivits av vårdnadshavarna och antecknats i ansökan. 

Avgift

 • Pass/ID-kort: 158€, betalning görs med bankkort, kontant eller check i samband med ansökan.
 • Vid uthämtning på konsulat tillkommer en avgift om 20 € samt en portoavgift om 3 €.

Ansökan vid polismyndighet i Sverige

Tidsbokning och information om vad som krävs vid ansökan finns på polisens hemsida.

 • Den som söker i Sverige men inte kan vänta på sin resehandling kan be polisen anteckna att den sänds till ambassaden i Paris som även kan vidarebefordra till ett konsulat i Frankrike.
 • Vid uthämtning på ambassaden tillkommer en avgift om 20 € samt en portoavgift om 3 € om resehandlingen hämtas på ett konsulat. Gratis uthämtning vid polismyndighet.
Senast uppdaterad 03 maj 2021, 11.46