Om utlandet Frankrike

Pass och nationellt ID-kort

Du kan ansöka om pass eller ID-kort på en svensk ambassad eller hos polisen i Sverige. Om du söker pass i Sverige eller i ett annat land kan du fortfarande hämta ut passet/ID-kortet på en ambassad eller på ett konsulat.

Ansökan vid Sveriges ambassad i Paris

Tidsbokning online är obligatorisk för att ansöka om pass och ID-kort. Du kan boka en tid via ambassadens bokningssystem (välj "ansöka om pass / id-kort" som anledning).

Det finns ingen reservlista för passansökningar. De tider som finns publicerade på hemsidan är de som är bokningsbara. Ambassaden har inte heller fler tider att förmedla över telefon eller mejl. Nya passtider släpps i början av varje månad med två månaders framförhållning.

Ansökan om pass eller nationellt ID-kort kan enbart göras genom personligt besök. Det är inte möjligt att ansöka om pass eller nationellt ID-kort vid ett svenskt konsulat i Frankrike. Handlingarna kan dock mot en utlämningsavgift och portoavgift skickas till ett konsulat för utlämning.

Många avbokar redan bokade tider som då direkt blir lediga för andra att boka.

Om du inte kan komma uppmanas du att avboka eller omboka din tid genom att ange din bokningskod i ambassadens bokningssystem.

För besök på ambassaden eller konsulatet informerar vi om att endast små väskor eller ryggsäckar är tillåtna att medta in. Ej resväskor eller dylikt.

Ansökan vid Polismydigheten i Sverige

Det går ofta fortare och är billigare att ansöka om pass i Sverige. Information om tidsbokning och hur du ansöker finns på polisens webbplats.

E-legitimation krävs för tidsbokning av pass och nationellt id-kort i Sverige. Saknar du e-legitimation kan du ta hjälp av ett ombud. Observera att ombudet måste logga in med sin e-legitimation för att boka tid till dig, det vill säga tiden bokas i ombudets namn. Att det är ombudets personuppgifter som syns i bokningen spelar ingen roll vid besöket på passexpeditionen. Du kan också boka en tid genom att ringa polisen på +46771141400.