Om utlandet Frankrike

Pass och nationellt ID-kort

Du kan ansöka om pass eller ID-kort på en svensk ambassad eller hos polisen i Sverige. Om du söker pass i Sverige eller i ett annat land kan du fortfarande hämta ut passet/ID-kortet på en ambassad eller på ett konsulat.

Ansökan vid Sveriges ambassad i Paris

Tidsbokning online är obligatorisk för att ansöka om pass och ID-kort. Du kan boka en tid via ambassadens bokningssystem (välj "ansöka om pass / id-kort" som anledning). Besök gärna sidan information om tidsbokning.

Om du inte kan komma uppmanas du att avboka eller omboka din tid genom att ange din bokningskod i ambassadens bokningssystem.

För besök på ambassaden eller konsulatet informerar vi om att endast små väskor eller ryggsäckar är tillåtna att medta in. Ej resväskor eller dylikt.

Ansökan vid Polismydigheten i Sverige

Det går ofta fortare och är billigare att ansöka om pass i Sverige. Information om tidsbokning och hur du ansöker finns på polisens webbplats.

E-legitimation krävs för tidsbokning av pass och nationellt id-kort i Sverige. Saknar du e-legitimation kan du ta hjälp av ett ombud. Observera att ombudet måste logga in med sin e-legitimation för att boka tid till dig, det vill säga tiden bokas i ombudets namn. Att det är ombudets personuppgifter som syns i bokningen spelar ingen roll vid besöket på passexpeditionen. Du kan också boka en tid genom att ringa polisen på +46771141400.