Om utlandet Frankrike

Ansökan om att få behålla svensk medborgarskap

En svensk medborgare som förvärvar medborgarskap i ett annat land får därför behålla sitt svenska medborgarskap om det andra landet inte kräver att han eller hon befriar sig från medborgarskapet. Likaså får den som blir svensk medborgare behålla sitt utländska medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta.

Tänk på att

En svensk medborgare som är född utomlands, aldrig har varit bosatt i Sverige och inte heller uppehållit sig i Sverige under former som tyder på samhörighet med landet även fortsättningsvis riskerar att förlora sitt svenska medborgarskap vid 22 års ålder. För att behålla sitt svenska medborgarskap måste personen i dessa fall göra en ansöka om bibehållande av medborgarskapet. En sådan ansökan görs efter 18 och före 22 års ålder.

Är du född i Sverige, eller har du någon gång varit folkbokförd i Sverige förlorar du inte ditt svenska medborgarskap och behöver inte ansöka om att få behålla det.

Information om ansökningsförfarandet finns på Migrationsverkets hemsida. En ansökan om att få behålla ditt svenska medborgarskap är avgiftsfri. Ansökan lämnar du in till svensk ambassad eller konsulat eller direkt till Migrationsverket i Norrköping:

Migrationsverket Medborgarskapsenheten 601 70 Norrköping

För ytterligare information, kontakta ambassadens konsulära sektion: ambassaden.paris-konsular@gov.se

Senast uppdaterad 19 jan 2018, 16.22