Meny
  • Svenska

Om utlandet Finland

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 23 jun 2020, 15.02

Aktuella händelser

Utlandsresor – uppdatering av avrådan

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Information om coronaviruset (covid-19) i Finland

Ambassaden följer utvecklingen vad avser spridningen av coronaviruset i Finland. Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder.

Från och med den 19 mars 2020 inför Finland en rad begränsningar i gränstrafiken. Åtgärderna innebär begräsningar i land-, hamn- och flygtrafiken. Finland har vidare den 7 april beslutat om ytterligare begränsningar vad gäller gränstrafiken mellan Finland och andra länder, inklusive Sverige. Statsrådet har den 7 maj och 11 juni fattat beslut om ett antal lättnader i begränsningarna av gränstrafiken. De nya reglerna träder i kraft den 12 juni. Reserestriktionerna kvarstår gentemot resenärer från Sverige även om flertalet undantag från förbudet att resa in i Finland införts, exempelvis tillåts inresa för personer som äger fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland. Personer som anländer från Sverige till Finland uppmanas fortsatt självmant tillbringa 14 dagar i förhållanden som motsvarar karantän där onödiga närkontakter begränsas. Mer detaljerad information finns i Gränsbevakningens anvisningar samt på Statsrådets webbplats.

Frågor om gränspassage hänvisas till finska gränsbevakningsväsendet.

Numret till Gränsbevakningsväsendets rådgivningstjänst är + 358 (0) 50 597 2255, vardagar kl. 08.00 – 16.00.

För ytterligare information om färjetrafiken vänligen kontakta Viking Line, Tallink Silja respektive Wasaline.

Flygförbindelsen Stockholm – Helsingfors trafikeras fortsatt, även om antalet flyg reducerats. Det är fortsatt möjligt för svenska medborgare på väg till Sverige att transitera via Finland. Möjligheten till övernattning på hotell i samband med transit är begränsad och finska gränspolisen gör individuell bedömning i varje fall. I övrigt är passagerare hänvisade till terminalen under transfertiden. Utbudet av varor och tjänster är begränsad på flygplatsen. Se vidare information på Helsingfors-Vanda flygplats webbplats.

Finska medborgare och personer bosatta i Finland rekommenderas undvika resor som inte är nödvändiga till andra länder än Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen.

För att minska smittspridningen och skydda utsatta grupper begränsas möjligheter till besök på vårdinrättningar och äldreboenden. Vidare meddelas om begränsningar i offentlig service.

Mer information om hanteringen av coronaviruset hittas på statsrådets webbplats.

Generell information för utländska medborgare som befinner sig i Finland hittas på ThisisFINLAND.

Begränsningar i honorärkonsulatens verksamhet och förmåga att bistå allmänheten med exempelvis utlämnande av pass kan förekomma lokalt. Kontakta konsulatet per epost eller telefon för aktuell information.

Aktuell information om läget i Finland vad gäller coronaviruset och smittspridningen finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Finska myndigheter har inrättat ett nationellt callcenter dit allmänheten kan vända sig för att få svar på frågor om coronavirusutbrottet, + 358 295 535 535. Callcentret tar emot samtal vardagar 08.00 – 21.00 och lördagar 09.00 – 15.00.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

www.folkhalsomyndigheten.se

Frågor och svar om nytt coronavirus på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Information om regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset hittas på regeringens webbplats.

Ytterligare information finns på webbplatsen för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Allmänna säkerhetsläget

Finland är ett tryggt och säkert resmål och det allmänna säkerhetsläget i landet är gott. Iaktta normal försiktighet med pengar, pass, kreditkort och andra värdesaker.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt.

Fredagen den 18 augusti 2017 knivhöggs flera människor i centrum av Åbo i sydvästra Finland. Den huvudmisstänkte gärningsmannen greps och Centralkriminalpolisen utredde fallet som ett misstänkt terrordåd. Skyddspolisens terrorhotbedömning ligger oförändrad kvar på nivå två, förhöjt hot.

Finska Skyddspolisens senaste terrorhotbedömning är från juni 2017. Enligt hotbedömningen är hotet i sin helhet på nivå förhöjt hot (nivå 2). De övriga hotnivåerna på Skyddspolisens fyrgradiga skala är lågt (nivå 1), högt (nivå 3) och mycket högt hot (nivå 4).

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om bekämpningen av terrorism på
Skyddspolisens webbplats
Inrikesministeriets webbplats
Utrikesdepartementet om terrorism och turism

Naturförhållanden och katastrofer

Naturförhållandena i Finland liknar dem i Sverige.

Meteorologiska institutet

In- och utresebestämmelser

Inom Norden gäller passfrihet för nordiska medborgare. Även om du inte behöver pass för att besöka Finland måste du kunna legitimera dig vid behov. Medtag därför alltid giltig id-handling, till exempel körkort, pass eller nationellt id-kort.

Sveriges ambassad och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Nordiska medborgare som vistas tillfälligt i Finland har i akuta fall rätt till nödvändig läkarvård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som i Finland fast bosatta personer. Du måste kunna styrka att du är nordisk medborgare, t.ex. genom att visa upp ditt pass eller ditt europeiska sjukförsäkringskort. Du beställer kort hos Försäkringskassan - läs mer via länken nedan.

Försäkringskassan: Resa utomlands

Om du behöver information om hälsotjänster eller vårdanvisningar i sjukdomsfall kan du ringa hälsorådgivningen i Helsingfors på numret +358-9-310 10023. Hälsorådgivningen svarar alla tider på dygnet och betjänar också på svenska och engelska.

Det nationella nödnumret är 112. Via nödnumret får du hjälp i alla nödsituationer.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Svensk lag gäller bara i Sverige.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Finland är ett tryggt land att resa i, men man bör som alltid vara försiktig med pengar, kreditkort och värdeföremål. Resenären är alltid ansvarig för sin egen säkerhet.

Om man har blivit utsatt för brott ska man alltid göra en anmälan till närmaste polisstation. Be att få en kopia av anmälan. Förlust av resehandling eller körkort ska också anmälas till polisen för att undvika att handlingen missbrukas.

Trafiksäkerhet

Promillegränsen för rattfylleri i Finland är 0,5. Observera att det enligt finsk lag är förbjudet att använda mobiltelefon utan handsfree-anordning medan man kör.

Försäkringsskydd

Kontrollera innan din resa att du har en gällande reseförsäkring eller att det ingår en reseförsäkring i din hemförsäkring.

Om du råkar ut för en olycka, stöld eller något annat som täcks av försäkringen ska du så fort som möjligt ta direktkontakt med SOS-International, de nordiska försäkringsbolagens serviceorganisation i samband med utlandsskador. Kontaktuppgifterna hittar du via länken nedan.

SOS-International

Övriga upplysningar

Socialt bistånd och sociala tjänster
Inom Norden tillämpas den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Det innebär att en person, som tillfälligt vistas i ett annat nordiskt land, och som omedelbart behöver socialt bistånd och sociala tjänster, ska få det bistånd som enligt landets lagstiftning svarar mot hjälpbehovet.
Läs mer genom att klicka här

Förlust av pass
Om du har förlorat eller glömt ditt pass kan du ansöka om ett provisoriskt pass vid den konsulära expeditionen på ambassaden.
Läs mer genom att klicka här

Om olyckan är framme...
Om olyckan är framme under din vistelse i Finland kan du vända dig till Sveriges ambassad i Helsingfors. Telefonnumret till ambassaden är +358-(0)9-6877 660. Telefonväxeln är öppen vardagar klockan 9.00-12.30 och 13.30-15.30. Utanför växelns öppettider nås UD:s konsulära jour via samma nummer.
Läs mer om vad ambassaden kan hjälpa dig med

Läs också UD:s samlade råd inför utlandsresor på UD:s webbplats.
Resklar? UD:s råd inför utlandsresan

Turistinformation
Mer information om Finland hittar du via Visit Finland, den officiella resguiden för Finland. Om du ska besöka huvudstaden Helsingfors kan du också ha nytta av stadens officiella turistguide Visit Helsinki.
Visit Finland
Visit Helsinki