• Svenska

Om utlandet Finland

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 24 maj 2024, 12.51

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

Finland är ett tryggt och säkert resmål och det allmänna säkerhetsläget i landet är gott. Iaktta normal försiktighet med pengar, pass, kreditkort och andra värdesaker.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt.

Enligt finska Skyddspolisens terrorhotbedömning ligger terrorhotet i Finland på nivå två, dvs. förhöjt hot, på en fyrgradig skala. De övriga hotnivåerna är lågt (nivå 1), högt (nivå 3) och mycket högt hot (nivå 4).

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om bekämpningen av terrorism på
Skyddspolisens webbplats
Inrikesministeriets webbplats
Utrikesdepartementet om terrorism och turism

Naturförhållanden och katastrofer

Naturförhållandena i Finland liknar dem i Sverige.

Meteorologiska institutet

In- och utresebestämmelser

Inom Norden gäller passfrihet för nordiska medborgare. Även om du inte behöver pass för att besöka Finland måste du kunna legitimera dig vid behov. Medtag därför alltid giltig id-handling, till exempel körkort, pass eller nationellt id-kort.

Sveriges ambassad och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För mer information, se Gränsbevakningsväsendets hemsida.

Hälso- och sjukvård

Nordiska medborgare som vistas tillfälligt i Finland har i akuta fall rätt till nödvändig läkarvård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som i Finland fast bosatta personer. Du måste kunna styrka att du är nordisk medborgare, t.ex. genom att visa upp ditt pass eller ditt europeiska sjukförsäkringskort. Du beställer kort hos Försäkringskassan - läs mer via länken nedan.

Försäkringskassan: Resa utomlands

Om du behöver information om hälsotjänster eller vårdanvisningar i sjukdomsfall kan du ringa hälsorådgivningen i Helsingfors på numret +358-9-310 10023. Hälsorådgivningen svarar alla tider på dygnet och betjänar också på svenska och engelska.

Det nationella nödnumret är 112. Via nödnumret får du hjälp i alla nödsituationer.

Information om läget i Finland vad gäller smittsamma sjukdomar finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Svensk lag gäller bara i Sverige.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Finland är ett tryggt land att resa i, men man bör som alltid vara försiktig med pengar, kreditkort och värdeföremål. Resenären är alltid ansvarig för sin egen säkerhet.

Om man har blivit utsatt för brott ska man alltid göra en anmälan till närmaste polisstation. Be att få en kopia av anmälan. Förlust av resehandling eller körkort ska också anmälas till polisen för att undvika att handlingen missbrukas.

Trafiksäkerhet

Promillegränsen för rattfylleri i Finland är 0,5. Observera att det enligt finsk lag är förbjudet att använda mobiltelefon utan handsfree-anordning medan man kör.

Försäkringsskydd

Kontrollera innan din resa att du har en gällande reseförsäkring eller att det ingår en reseförsäkring i din hemförsäkring.

Om du råkar ut för en olycka, stöld eller något annat som täcks av försäkringen ska du så fort som möjligt ta direktkontakt med SOS-International, de nordiska försäkringsbolagens serviceorganisation i samband med utlandsskador. Kontaktuppgifterna hittar du via länken nedan.

SOS-International

Övriga upplysningar

Socialt bistånd och sociala tjänster
Inom Norden tillämpas den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Det innebär att en person, som tillfälligt vistas i ett annat nordiskt land, och som omedelbart behöver socialt bistånd och sociala tjänster, ska få det bistånd som enligt landets lagstiftning svarar mot hjälpbehovet.
Läs mer om socialt bistånd och sociala tjänster genom att klicka här

Förlust av pass
Om du har förlorat eller glömt ditt pass kan du ansöka om ett provisoriskt pass vid den konsulära expeditionen på ambassaden.
Läs mer om provisoriska pass genom att klicka här

Om olyckan är framme...
Om olyckan är framme under din vistelse i Finland kan du vända dig till Sveriges ambassad i Helsingfors. Telefonnumret till ambassaden är +358-(0)9-6877 660. Telefonväxeln är öppen vardagar klockan 9.00-12.30 och 13.30-15.30. Utanför växelns öppettider nås UD:s konsulära jour via samma nummer.
Läs mer om vad ambassaden kan hjälpa dig med om olyckan är framme

Läs också UD:s samlade råd inför utlandsresor på UD:s webbplats.
Resklar? UD:s råd inför utlandsresan

Turistinformation
Mer information om Finland hittar du via Visit Finland, den officiella resguiden för Finland. Om du ska besöka huvudstaden Helsingfors kan du också ha nytta av stadens webbplats My Helsinki.
Visit Finland
My Helsinki

 

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023