Meny
  • Svenska

Om utlandet Finland

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 25 sep 2020, 15.10

Aktuella händelser

Information om coronaviruset (covid-19) i Finland

Ambassaden följer utvecklingen vad avser spridningen av coronaviruset i Finland. Sverige har från och med den 21 september 2020 hävt avrådan från icke nödvändiga resor till Finland. Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder.

Finland införde i mars 2020 en rad begränsningar i den gränsöverskridande land-, hamn- och flygtrafiken från flera länder, bland dem Sverige. Senare har regeringen fattat beslut om ett antal lättnader i begränsningarna.

Den 11 september fattade finska statsrådet principbeslut om införandet av den så kallade hybridstrategin i gränstrafiken, se information på statsrådets webbplats.

Från och med den 19 september följer inreserestriktionerna smittläget i respektive land, där restriktioner avvecklas för länder med incidens som understiger 25 coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen (gröna listan). Information om vilka länder som omfattas av lättnader hittas i Institutet för hälsa och välfärd (THL:s) trafikljusmodell, vilken ses över veckovis. 

Finska statsrådet beslutade den 24 september att återinföra gränsrestriktioner mot Sverige från och med den 28 september. Den dagliga trafiken är fortfarande möjlig mellan gränssamfunden vid landgränserna mellan Finland och Sverige. Från samma datum kan man dessutom fortsatt resa till Finland från Sverige för att arbeta utan rekommendation om frivillig karantän i 14 dygn.

Reserestriktionerna från den 28 september innebär att resenärer till Finland återigen måste uppvisa godtagbara skäl för inresa. Vid ankomst för övriga godtagbara skäl (exklusive gränssamfund samt arbetsresor) gäller rekommendation om 14 dagars frivillig karantän. Frivillig karantän innebär att en person undviker närkontakt med andra och håller sig hemma. Läs mer om detta på THL:s webbplats under rubriken ”Anvisningar till resenärer och arbetstagare som anländer till Finland”. Mer detaljerad information om möjligheten till inresa finns i finska Gränsbevakningens anvisningar samt pressmeddelande.

Generellt gäller att personer som anländer till Finland från länder uppsatta på THL:s gröna lista är undantagna rekommendationen om karantän. Gränskontroller för dessa länder avvecklas och det finns inte krav att uppvisa syftet med resan.

För resenärer från länder uppsatta på den röda samt gråa listan i THL:s trafikljusmodell gäller fortsatt begränsningar i möjligheterna att resa in till Finland enligt informationen i finska Gränsbevakningens anvisningar. Vidare rekommenderas 14 dagars frivillig karantän vid ankomst till Finland med vissa undantag enligt informationen på THL:s websida.

Frågor om gränspassage hänvisas till finska Gränsbevakningsväsendet. Numret till Gränsbevakningsväsendets rådgivningstjänst är +358 295 420 100, vardagar kl. 8.00 – 16.00.

Aktuell information om läget i Finland vad gäller coronaviruset och smittspridningen finns på THL:s webbplats. Mer information om hanteringen av coronaviruset och gällande begränsningar finns på statsrådets webbplats. Generell information för utländska medborgare som befinner sig i Finland hittas på ThisisFINLAND.

För information om färjetrafiken mellan Sverige och Finland, kontakta Viking Line, Tallink Silja respektive Wasaline. Aktuell information om flyg finns på flygbolagens webbplatser och på webbplatsen för Helsingfors-Vanda flygplats.

Finska myndigheter har inrättat ett nationellt callcenter dit allmänheten kan vända sig för att få svar på frågor om coronavirusutbrottet, + 358 (0)295 535 535. Callcentret tar emot samtal vardagar 08.00 – 21.00 och lördagar 09.00 – 15.00.

Begränsningar i honorärkonsulatens verksamhet och förmåga att bistå allmänheten med exempelvis utlämnande av pass kan förekomma lokalt. Kontakta konsulatet per epost eller telefon för aktuell information.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbplats löpande.

Information om den svenska regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset hittas på regeringens webbplats.

Ytterligare information finns på webbplatsen för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

 

Allmänna säkerhetsläget

Finland är ett tryggt och säkert resmål och det allmänna säkerhetsläget i landet är gott. Iaktta normal försiktighet med pengar, pass, kreditkort och andra värdesaker.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt.

Fredagen den 18 augusti 2017 knivhöggs flera människor i centrum av Åbo i sydvästra Finland. Den huvudmisstänkte gärningsmannen greps och Centralkriminalpolisen utredde fallet som ett misstänkt terrordåd. Skyddspolisens terrorhotbedömning ligger oförändrad kvar på nivå två, förhöjt hot.

Finska Skyddspolisens senaste terrorhotbedömning är från juni 2017. Enligt hotbedömningen är hotet i sin helhet på nivå förhöjt hot (nivå 2). De övriga hotnivåerna på Skyddspolisens fyrgradiga skala är lågt (nivå 1), högt (nivå 3) och mycket högt hot (nivå 4).

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om bekämpningen av terrorism på
Skyddspolisens webbplats
Inrikesministeriets webbplats
Utrikesdepartementet om terrorism och turism

Naturförhållanden och katastrofer

Naturförhållandena i Finland liknar dem i Sverige.

Meteorologiska institutet

In- och utresebestämmelser

Inom Norden gäller passfrihet för nordiska medborgare. Även om du inte behöver pass för att besöka Finland måste du kunna legitimera dig vid behov. Medtag därför alltid giltig id-handling, till exempel körkort, pass eller nationellt id-kort.

Sveriges ambassad och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Nordiska medborgare som vistas tillfälligt i Finland har i akuta fall rätt till nödvändig läkarvård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som i Finland fast bosatta personer. Du måste kunna styrka att du är nordisk medborgare, t.ex. genom att visa upp ditt pass eller ditt europeiska sjukförsäkringskort. Du beställer kort hos Försäkringskassan - läs mer via länken nedan.

Försäkringskassan: Resa utomlands

Om du behöver information om hälsotjänster eller vårdanvisningar i sjukdomsfall kan du ringa hälsorådgivningen i Helsingfors på numret +358-9-310 10023. Hälsorådgivningen svarar alla tider på dygnet och betjänar också på svenska och engelska.

Det nationella nödnumret är 112. Via nödnumret får du hjälp i alla nödsituationer.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Svensk lag gäller bara i Sverige.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Finland är ett tryggt land att resa i, men man bör som alltid vara försiktig med pengar, kreditkort och värdeföremål. Resenären är alltid ansvarig för sin egen säkerhet.

Om man har blivit utsatt för brott ska man alltid göra en anmälan till närmaste polisstation. Be att få en kopia av anmälan. Förlust av resehandling eller körkort ska också anmälas till polisen för att undvika att handlingen missbrukas.

Trafiksäkerhet

Promillegränsen för rattfylleri i Finland är 0,5. Observera att det enligt finsk lag är förbjudet att använda mobiltelefon utan handsfree-anordning medan man kör.

Försäkringsskydd

Kontrollera innan din resa att du har en gällande reseförsäkring eller att det ingår en reseförsäkring i din hemförsäkring.

Om du råkar ut för en olycka, stöld eller något annat som täcks av försäkringen ska du så fort som möjligt ta direktkontakt med SOS-International, de nordiska försäkringsbolagens serviceorganisation i samband med utlandsskador. Kontaktuppgifterna hittar du via länken nedan.

SOS-International

Övriga upplysningar

Socialt bistånd och sociala tjänster
Inom Norden tillämpas den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Det innebär att en person, som tillfälligt vistas i ett annat nordiskt land, och som omedelbart behöver socialt bistånd och sociala tjänster, ska få det bistånd som enligt landets lagstiftning svarar mot hjälpbehovet.
Läs mer genom att klicka här

Förlust av pass
Om du har förlorat eller glömt ditt pass kan du ansöka om ett provisoriskt pass vid den konsulära expeditionen på ambassaden.
Läs mer genom att klicka här

Om olyckan är framme...
Om olyckan är framme under din vistelse i Finland kan du vända dig till Sveriges ambassad i Helsingfors. Telefonnumret till ambassaden är +358-(0)9-6877 660. Telefonväxeln är öppen vardagar klockan 9.00-12.30 och 13.30-15.30. Utanför växelns öppettider nås UD:s konsulära jour via samma nummer.
Läs mer om vad ambassaden kan hjälpa dig med

Läs också UD:s samlade råd inför utlandsresor på UD:s webbplats.
Resklar? UD:s råd inför utlandsresan

Turistinformation
Mer information om Finland hittar du via Visit Finland, den officiella resguiden för Finland. Om du ska besöka huvudstaden Helsingfors kan du också ha nytta av stadens officiella turistguide Visit Helsinki.
Visit Finland
Visit Helsinki