Meny
  • Svenska

Om utlandet Finland

Ambassadens reseinformation

Här hittar du ambassadens reseinformation för Finland.

09 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Senast uppdaterad 07 apr 2020, 14.06

Aktuella händelser

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Information om coronaviruset (covid-19) i Finland

Ambassaden följer utvecklingen vad avser spridningen av coronaviruset i Finland. Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder.

Statsrådet och Republikens president har konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland, och regeringen har därför tagit fram nya insatser för att bekämpa coronaviruset i Finland. Information om dessa finns på statsrådets webbplats här (svenska).  

Från och med den 19 mars 2020 inför Finland en rad begränsningar i gränstrafiken. Åtgärderna innebär begräsningar i land-, hamn- och flygtrafiken. Finland har vidare den 7 april beslutat om ytterligare begränsningar vad gäller gränstrafiken mellan Finland och andra länder, inklusive Sverige. Nödvändig pendeltrafik och godstrafik tillåts fortsatt.

Rederibolagen förväntas sluta erbjuda biljetter inom persontrafiken mellan Sverige och Finland.

Huvudregeln är att alla som anländer till Finland ska tillbringa 14 dagar i förhållanden som motsvarar karantän. Läs mera på statsrådets webbplats.

Frågor om gränspassage hänvisas till finska gränsbevakningsväsendet.

Numret till Gränsbevakningsväsendets rådgivningstjänst är + 358 (0) 50 597 2255, vardagar kl. 08.00 – 16.00. Läs mera på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

För ytterligare information om färjetrafiken vänligen kontakta Viking Line, Tallink respektive Wasaline.

Regeringen beslutade den 25 mars 2020 att begränsa trafiken mellan landskapet Nyland och de övriga landskapen från och med den 27 mars. Begränsningarna gäller till och med den 19 april 2020. För ytterligare Information se polismyndighetens webbplats samt Inrikesministeriets webbplats:

Begränsningar i rörelsefriheten i Nyland - Regeringen beslutade om ytterligare åtgärder för att hindra spridningen av coronaepidemin

Trafiken över Finlands gränser begränsas - pensionerade gränsbevakare och poliser kan kallas in

Flygförbindelsen Stockholm – Helsingfors trafikeras fortsatt, även om antalet flyg reducerats. Det är fortsatt möjligt för svenska medborgare på väg till Sverige att transitera via Finland. Möjligheten till övernattning på hotell i samband med transit är begränsad och finska gränspolisen gör individuell bedömning i varje fall. I övrigt är passagerare hänvisade till terminalen under transfertiden. Myndigheternas beslut om att tillfälligt stänga restauranger från den 30 mars 2020 innebär att resenärer är främst hänvisade till varuautomater utspridda över flygplatsen. Se vidare information på Helsingfors flygplats webbplats.

Finska medborgare och personer bosatta i Finland uppmanas inte resa utomlands. Finländska resenärer uppmanas vidare omedelbart återvända till Finland.

För att minska smittspridningen och skydda utsatta grupper begränsas möjligheter till besök på vårdinrättningar och äldreboenden. Vidare meddelas om begränsningar i offentlig service såsom undervisningsverksamhet, statliga och kommunala museer, bibliotek, idrottsanläggningar mm.

Mer information om hanteringen av coronaviruset hittas på statsrådets webbplats.

Generell information för utländska medborgare som befinner sig i Finland hittas på ThisisFINLAND.

Begränsningar i honorärkonsulatens verksamhet och förmåga att bistå allmänheten med exempelvis utlämnande av pass kan förekomma lokalt. Kontakta konsulatet per epost eller telefon för aktuell information.

Aktuell information om läget i Finland vad gäller coronaviruset och smittspridningen finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Finska myndigheter har inrättat ett nationellt callcenter där allmänheten kan vända sig för att få svar på frågor om coronavirusutbrottet, + 358 295 535 535. Callcentret tar emot samtal vardagar 08.00 – 21.00 och lördagar 09.00 – 15.00.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: www.folkhalsomyndigheten.se

Frågor och svar om nytt coronavirus på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Information om regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset hittas på regeringens webbplats.

Ytterligare information finns på webbplatsen för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Allmänna säkerhetsläget

Finland är ett tryggt och säkert resmål och det allmänna säkerhetsläget i landet är gott. Iaktta normal försiktighet med pengar, pass, kreditkort och andra värdesaker.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt.

Fredagen den 18 augusti 2017 knivhöggs flera människor i centrum av Åbo i sydvästra Finland. Den huvudmisstänkte gärningsmannen greps och Centralkriminalpolisen utredde fallet som ett misstänkt terrordåd. Skyddspolisens terrorhotbedömning ligger oförändrad kvar på nivå två, förhöjt hot.

Finska Skyddspolisens senaste terrorhotbedömning är från juni 2017. Enligt hotbedömningen är hotet i sin helhet på nivå förhöjt hot (nivå 2). De övriga hotnivåerna på Skyddspolisens fyrgradiga skala är lågt (nivå 1), högt (nivå 3) och mycket högt hot (nivå 4).

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om bekämpningen av terrorism på
Skyddspolisens webbplats
Inrikesministeriets webbplats
Utrikesdepartementet om terrorism och turism

Naturförhållanden och katastrofer

Naturförhållandena i Finland liknar dem i Sverige.

Meteorologiska institutet

In- och utresebestämmelser

Inom Norden gäller passfrihet för nordiska medborgare. Även om du inte behöver pass för att besöka Finland måste du kunna legitimera dig vid behov. Medtag därför alltid giltig id-handling, till exempel körkort, pass eller nationellt id-kort.

Sveriges ambassad och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Nordiska medborgare som vistas tillfälligt i Finland har i akuta fall rätt till nödvändig läkarvård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som i Finland fast bosatta personer. Du måste kunna styrka att du är nordisk medborgare, t.ex. genom att visa upp ditt pass eller ditt europeiska sjukförsäkringskort. Du beställer kort hos Försäkringskassan - läs mer via länken nedan.

Försäkringskassan: Resa utomlands

Om du behöver information om hälsotjänster eller vårdanvisningar i sjukdomsfall kan du ringa hälsorådgivningen i Helsingfors på numret +358-9-310 10023. Hälsorådgivningen svarar alla tider på dygnet och betjänar också på svenska och engelska.

Det nationella nödnumret är 112. Via nödnumret får du hjälp i alla nödsituationer.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Svensk lag gäller bara i Sverige.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Finland är ett tryggt land att resa i, men man bör som alltid vara försiktig med pengar, kreditkort och värdeföremål. Resenären är alltid ansvarig för sin egen säkerhet.

Om man har blivit utsatt för brott ska man alltid göra en anmälan till närmaste polisstation. Be att få en kopia av anmälan. Förlust av resehandling eller körkort ska också anmälas till polisen för att undvika att handlingen missbrukas.

Trafiksäkerhet

Promillegränsen för rattfylleri i Finland är 0,5. Observera att det enligt finsk lag är förbjudet att använda mobiltelefon utan handsfree-anordning medan man kör.

Försäkringsskydd

Kontrollera innan din resa att du har en gällande reseförsäkring eller att det ingår en reseförsäkring i din hemförsäkring.

Om du råkar ut för en olycka, stöld eller något annat som täcks av försäkringen ska du så fort som möjligt ta direktkontakt med SOS-International, de nordiska försäkringsbolagens serviceorganisation i samband med utlandsskador. Kontaktuppgifterna hittar du via länken nedan.

SOS-International

Övriga upplysningar

Socialt bistånd och sociala tjänster
Inom Norden tillämpas den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Det innebär att en person, som tillfälligt vistas i ett annat nordiskt land, och som omedelbart behöver socialt bistånd och sociala tjänster, ska få det bistånd som enligt landets lagstiftning svarar mot hjälpbehovet.
Läs mer genom att klicka här

Förlust av pass
Om du har förlorat eller glömt ditt pass kan du ansöka om ett provisoriskt pass vid den konsulära expeditionen på ambassaden.
Läs mer genom att klicka här

Om olyckan är framme...
Om olyckan är framme under din vistelse i Finland kan du vända dig till Sveriges ambassad i Helsingfors. Telefonnumret till ambassaden är +358-(0)9-6877 660. Telefonväxeln är öppen vardagar klockan 9.00-12.30 och 13.30-15.30. Utanför växelns öppettider nås UD:s konsulära jour via samma nummer.
Läs mer om vad ambassaden kan hjälpa dig med

Läs också UD:s samlade råd inför utlandsresor på UD:s webbplats.
Resklar? UD:s råd inför utlandsresan

Turistinformation
Mer information om Finland hittar du via Visit Finland, den officiella resguiden för Finland. Om du ska besöka huvudstaden Helsingfors kan du också ha nytta av stadens officiella turistguide Visit Helsinki.
Visit Finland
Visit Helsinki