• Svenska

Om utlandet Finland

Om olyckan är framme

Om oturen är framme och du råkar ut för en olycka, blir svårt sjuk eller tappar passet är det viktigt att ha en försäkring, men det kan också vara bra att veta vad svenska ambassader och konsulat kan hjäpa dig med. I Finland gäller följande:

Vad kan du få hjälp med?

  • råd om hur du överför pengar från Sverige, det vill säga hjälp till självhjälp
  • att kontakta försäkringsbolagens larmcentraler – Euro-Alarm, Nordic Assistance eller SOS International
  • att kontakta anhöriga i en nödsituation eller lösa andra problem i samband med till exempel en olyckshändelse, akut sjukdom eller dödsfall
  • råd om försvarsadvokat, läkare och tolk samt vid behov få hjälp med att kontakta dem
  • ett provisoriskt pass för att kunna resa hem till Sverige.

Vad kan du inte få hjälp med?

  • valutaväxling och annan bankservice
  • hotell- och biljettbokning
  • betalning av skulder, böter eller borgen.

Vem kan få hjälp?

  • svensk medborgare som är bosatt i Sverige
  • flykting eller statslös person som är bosatt i Sverige.

I vissa fall kan även annan utländsk medborgare som är bosatt i Sverige få hjälp. Det gäller även svensk medborgare som inte är bosatt i Sverige.