Meny

Sveriges ambassad Helsingfors, Finland

Lokaltid Helsingfors
09:18
07 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Information om coronaviruset (covid-19) i Finland

Ambassaden följer utvecklingen vad avser spridningen av coronaviruset i Finland. Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder.

Statsrådet och Republikens president har konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland, och regeringen har därför tagit fram nya insatser för att bekämpa coronaviruset i Finland. Information om dessa finns på statsrådets webbplats här (svenska).  

Från och med den 19 mars 2020 inför Finland en rad begränsningar i gränstrafiken. Åtgärderna innebär begräsningar i land-, hamn- och flygtrafiken. Finland har vidare den 7 april beslutat om ytterligare begränsningar vad gäller gränstrafiken mellan Finland och andra länder, inklusive Sverige. Nödvändig pendeltrafik och godstrafik tillåts fortsatt.

Rederibolagen förväntas sluta erbjuda biljetter inom persontrafiken mellan Sverige och Finland.

Huvudregeln är att alla som anländer till Finland ska tillbringa 14 dagar i förhållanden som motsvarar karantän. Läs mera på statsrådets webbplats.

Frågor om gränspassage hänvisas till finska gränsbevakningsväsendet.

Numret till Gränsbevakningsväsendets rådgivningstjänst är + 358 (0) 50 597 2255, vardagar kl. 08.00 – 16.00. Läs mera på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

För ytterligare information om färjetrafiken vänligen kontakta Viking Line, Tallink respektive Wasaline.

Regeringen beslutade den 25 mars 2020 att begränsa trafiken mellan landskapet Nyland och de övriga landskapen från och med den 27 mars. Begränsningarna gäller till och med den 19 april 2020. För ytterligare Information se polismyndighetens webbplats samt Inrikesministeriets webbplats:

Begränsningar i rörelsefriheten i Nyland - Regeringen beslutade om ytterligare åtgärder för att hindra spridningen av coronaepidemin

Trafiken över Finlands gränser begränsas - pensionerade gränsbevakare och poliser kan kallas in

Flygförbindelsen Stockholm – Helsingfors trafikeras fortsatt, även om antalet flyg reducerats. Det är fortsatt möjligt för svenska medborgare på väg till Sverige att transitera via Finland. Möjligheten till övernattning på hotell i samband med transit är begränsad och finska gränspolisen gör individuell bedömning i varje fall. I övrigt är passagerare hänvisade till terminalen under transfertiden. Myndigheternas beslut om att tillfälligt stänga restauranger från den 30 mars 2020 innebär att resenärer är främst hänvisade till varuautomater utspridda över flygplatsen. Se vidare information på Helsingfors flygplats webbplats.

Finska medborgare och personer bosatta i Finland uppmanas inte resa utomlands. Finländska resenärer uppmanas vidare omedelbart återvända till Finland.

För att minska smittspridningen och skydda utsatta grupper begränsas möjligheter till besök på vårdinrättningar och äldreboenden. Vidare meddelas om begränsningar i offentlig service såsom undervisningsverksamhet, statliga och kommunala museer, bibliotek, idrottsanläggningar mm.

Mer information om hanteringen av coronaviruset hittas på statsrådets webbplats.

Generell information för utländska medborgare som befinner sig i Finland hittas på ThisisFINLAND.

Begränsningar i honorärkonsulatens verksamhet och förmåga att bistå allmänheten med exempelvis utlämnande av pass kan förekomma lokalt. Kontakta konsulatet per epost eller telefon för aktuell information.

Aktuell information om läget i Finland vad gäller coronaviruset och smittspridningen finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Finska myndigheter har inrättat ett nationellt callcenter där allmänheten kan vända sig för att få svar på frågor om coronavirusutbrottet, + 358 295 535 535. Callcentret tar emot samtal vardagar 08.00 – 21.00 och lördagar 09.00 – 15.00.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: www.folkhalsomyndigheten.se

Frågor och svar om nytt coronavirus på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Information om regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset hittas på regeringens webbplats.

Ytterligare information finns på webbplatsen för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Senast uppdaterad 07 apr 2020, 14.06
Ambassadens reseinformation

Beslut om inresestopp till Sverige – resor från Finland berörs inte

20 mar 2020

Den 17 mars beslutade den svenska regeringen att tillfälligt stoppa alla icke-nödvändiga resor till Sverige. Beslutet gäller enbart resor från länder utanför Europa (beslutet gäller EES, dvs. EU plus Island, Lichtenstein, Norge samt dessutom Schweiz). Resor inom Europa omfattas alltså inte av inresestoppet.

Nyheter

Kalendarium

Vanliga frågor

Konsulär hjälp för svenskar

Är du svensk medborgare och vill ha reseinformation, behöver hjälp med pass eller något annat konsulärt ärende?

Hitta det samlat här

Information om Sverige

Vill du veta mer om att arbeta i, resa till eller studera i Sverige, eller vill du ha allmän information om landet?

Hitta det samlat här