Meny

Sveriges ambassad Helsingfors, Finland

Lokaltid Helsingfors
07:03
07 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 7 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Information om coronaviruset (covid-19) i Finland

Ambassaden följer utvecklingen vad avser spridningen av coronaviruset i Finland. Sverige har från och med den 21 september 2020 hävt avrådan från icke nödvändiga resor till Finland. Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder.

Finland införde i mars 2020 en rad begränsningar i den gränsöverskridande land-, hamn- och flygtrafiken från flera länder, bland dem Sverige. Senare har regeringen fattat beslut om ett antal lättnader i begränsningarna.

Den 11 september fattade finska statsrådet principbeslut om införandet av den så kallade hybridstrategin i gränstrafiken, se information på statsrådets webbplats.

Från och med den 19 september följer inreserestriktionerna smittläget i respektive land, där restriktioner avvecklas för länder med incidens som understiger 25 coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen (gröna listan). Information om vilka länder som omfattas av lättnader hittas i Institutet för hälsa och välfärd (THL:s) trafikljusmodell, vilken ses över veckovis. 

Finska statsrådet beslutade den 24 september att återinföra gränsrestriktioner mot Sverige från och med den 28 september. Den dagliga trafiken är fortfarande möjlig mellan gränssamfunden vid landgränserna mellan Finland och Sverige. Från samma datum kan man dessutom fortsatt resa till Finland från Sverige för att arbeta utan rekommendation om frivillig karantän. Arbetet ska vara regelbundet, minst veckovist.

Reserestriktionerna från den 28 september innebär att resenärer till Finland återigen måste uppvisa godtagbara skäl för inresa. Vid ankomst för övriga godtagbara skäl (exklusive gränssamfund samt arbetsresor) gäller rekommendation om 10 dagars frivillig karantän. Frivillig karantän innebär att en person undviker närkontakt med andra och håller sig hemma. Läs mer om detta på THL:s webbplats under rubriken ”Anvisningar till resenärer och arbetstagare som anländer till Finland”. Mer detaljerad information om möjligheten till inresa finns i finska Gränsbevakningens anvisningar samt pressmeddelande.

Generellt gäller att personer som anländer till Finland från länder uppsatta på THL:s gröna lista är undantagna rekommendationen om karantän. Gränskontroller för dessa länder avvecklas och det finns inte krav att uppvisa syftet med resan.

För resenärer från länder uppsatta på den röda samt gråa listan i THL:s trafikljusmodell gäller fortsatt begränsningar i möjligheterna att resa in till Finland enligt informationen i finska Gränsbevakningens anvisningar. Vidare rekommenderas 10 dagars frivillig karantän vid ankomst till Finland med vissa undantag enligt informationen på THL:s websida.

Frågor om gränspassage hänvisas till finska Gränsbevakningsväsendet. Numret till Gränsbevakningsväsendets rådgivningstjänst är +358 295 420 100, vardagar kl. 8.00 – 16.00.

Aktuell information om läget i Finland vad gäller coronaviruset och smittspridningen finns på THL:s webbplats. Mer information om hanteringen av coronaviruset och gällande begränsningar finns på statsrådets webbplats. Generell information för utländska medborgare som befinner sig i Finland hittas på ThisisFINLAND.

För information om färjetrafiken mellan Sverige och Finland, kontakta Viking Line, Tallink Silja respektive Wasaline. Aktuell information om flyg finns på flygbolagens webbplatser och på webbplatsen för Helsingfors-Vanda flygplats.

Finska myndigheter har inrättat ett nationellt callcenter dit allmänheten kan vända sig för att få svar på frågor om coronavirusutbrottet, + 358 (0)295 535 535. Callcentret tar emot samtal vardagar 08.00 – 21.00 och lördagar 09.00 – 15.00.

Begränsningar i honorärkonsulatens verksamhet och förmåga att bistå allmänheten med exempelvis utlämnande av pass kan förekomma lokalt. Kontakta konsulatet per epost eller telefon för aktuell information.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbplats löpande.

Information om den svenska regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset hittas på regeringens webbplats.

Ytterligare information finns på webbplatsen för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

 

Senast uppdaterad 12 okt 2020, 09.02
Ambassadens reseinformation
Nicola Clase
Foto: Regeringskansliet.se

Nicola Clase blir ny ambassadör i Helsingfors

27 aug 2020

Sveriges regering har torsdagen den 27 augusti 2020 utsett Nicola Clase till ambassadör i Helsingfors.

Nyheter

Kalendarium

Vanliga frågor

Konsulär hjälp för svenskar

Är du svensk medborgare och vill ha reseinformation, behöver hjälp med pass eller något annat konsulärt ärende?

Hitta det samlat här

Information om Sverige

Vill du veta mer om att arbeta i, resa till eller studera i Sverige, eller vill du ha allmän information om landet?

Hitta det samlat här