Meny

Sveriges ambassad Helsingfors, Finland

Lokaltid Helsingfors
09:33
29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Utlandsresor – uppdatering av avrådan

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Information om coronaviruset (covid-19) i Finland

Ambassaden följer utvecklingen vad avser spridningen av coronaviruset i Finland. Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder.

Från och med den 19 mars 2020 inför Finland en rad begränsningar i gränstrafiken. Åtgärderna innebär begräsningar i land-, hamn- och flygtrafiken. Finland har vidare den 7 april beslutat om ytterligare begränsningar vad gäller gränstrafiken mellan Finland och andra länder, inklusive Sverige. Statsrådet har den 7 maj och 11 juni fattat beslut om ett antal lättnader i begränsningarna av gränstrafiken. De nya reglerna träder i kraft den 12 juni. Reserestriktionerna kvarstår gentemot resenärer från Sverige även om flertalet undantag från förbudet att resa in i Finland införts, exempelvis tillåts inresa för personer som äger fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland. Personer som anländer från Sverige till Finland uppmanas fortsatt självmant tillbringa 14 dagar i förhållanden som motsvarar karantän där onödiga närkontakter begränsas. Mer detaljerad information finns i Gränsbevakningens anvisningar samt på Statsrådets webbplats.

Frågor om gränspassage hänvisas till finska gränsbevakningsväsendet.

Numret till Gränsbevakningsväsendets rådgivningstjänst är + 358 (0) 50 597 2255, vardagar kl. 08.00 – 16.00.

För ytterligare information om färjetrafiken vänligen kontakta Viking Line, Tallink Silja respektive Wasaline.

Flygförbindelsen Stockholm – Helsingfors trafikeras fortsatt, även om antalet flyg reducerats. Det är fortsatt möjligt för svenska medborgare på väg till Sverige att transitera via Finland. Möjligheten till övernattning på hotell i samband med transit är begränsad och finska gränspolisen gör individuell bedömning i varje fall. I övrigt är passagerare hänvisade till terminalen under transfertiden. Utbudet av varor och tjänster är begränsad på flygplatsen. Se vidare information på Helsingfors-Vanda flygplats webbplats.

Finska medborgare och personer bosatta i Finland rekommenderas undvika resor som inte är nödvändiga till andra länder än Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen.

För att minska smittspridningen och skydda utsatta grupper begränsas möjligheter till besök på vårdinrättningar och äldreboenden. Vidare meddelas om begränsningar i offentlig service.

Mer information om hanteringen av coronaviruset hittas på statsrådets webbplats.

Generell information för utländska medborgare som befinner sig i Finland hittas på ThisisFINLAND.

Begränsningar i honorärkonsulatens verksamhet och förmåga att bistå allmänheten med exempelvis utlämnande av pass kan förekomma lokalt. Kontakta konsulatet per epost eller telefon för aktuell information.

Aktuell information om läget i Finland vad gäller coronaviruset och smittspridningen finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Finska myndigheter har inrättat ett nationellt callcenter dit allmänheten kan vända sig för att få svar på frågor om coronavirusutbrottet, + 358 295 535 535. Callcentret tar emot samtal vardagar 08.00 – 21.00 och lördagar 09.00 – 15.00.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

www.folkhalsomyndigheten.se

Frågor och svar om nytt coronavirus på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Information om regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset hittas på regeringens webbplats.

Ytterligare information finns på webbplatsen för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Senast uppdaterad 23 jun 2020, 15.02
Ambassadens reseinformation

Beslut om inresestopp till Sverige – resor från Finland berörs inte

20 mar 2020

Den 17 mars beslutade den svenska regeringen att tillfälligt stoppa alla icke-nödvändiga resor till Sverige. Beslutet gäller enbart resor från länder utanför Europa (beslutet gäller EES, dvs. EU plus Island, Lichtenstein, Norge samt dessutom Schweiz). Resor inom Europa omfattas alltså inte av inresestoppet.

Nyheter

Kalendarium

Vanliga frågor

Konsulär hjälp för svenskar

Är du svensk medborgare och vill ha reseinformation, behöver hjälp med pass eller något annat konsulärt ärende?

Hitta det samlat här

Information om Sverige

Vill du veta mer om att arbeta i, resa till eller studera i Sverige, eller vill du ha allmän information om landet?

Hitta det samlat här