• Svenska

Om utlandet Finland

Reseinformation

Här finner du ambassadens reseinformation avseende Finland.

Ambassadens reseinformation

Ambassadens reseinformation innehåller landspecifik information och aktuella händelser som kan påverka dig som är i landet.

Ambassadens reseinformation – Finland

UD:s generella reseinformation

På regeringen.se finns UD:s reseavrådan, råd och tips inför din utlandsresa och information om vilken hjälp du kan få av UD i olika situationer.

UD:s reseinformation på regeringen.se