• Svenska

Om utlandet Finland

Akut hjälp

Nordiska medborgare som vistas tillfälligt i Finland har i akuta fall rätt till nödvändig läkarvård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som i Finland fast bosatta personer. Du måste kunna styrka att du är nordisk medborgare.

Om du behöver information om hälsotjänster eller vårdanvisningar i sjukdomsfall kan du ringa hälsorådgivningen i Helsingfors på numret +358-9-310 10023. Hälsorådgivningen svarar alla tider på dygnet och betjänar också på svenska och engelska.

Kontaktuppgifter till försäkringsbolagens internationella larmcentraler finns här.

Nödnumret är 112
Det nationella nödnumret är 112. Via nödnumret får du hjälp i alla nödsituationer. Du kan ringa nödnumret 112 avgiftsfritt från vilken telefon som helst, utan riktnummer, också från ett utländskt mobiltelefonabonnemang.

Socialt bistånd och sociala tjänster
Inom Norden tillämpas den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Det innebär att en person, som tillfälligt vistas i ett annat nordiskt land, och som omedelbart behöver socialt bistånd och sociala tjänster, ska få det bistånd som enligt landets lagstiftning svarar mot hjälpbehovet.

Svenska medborgare som behöver ekonomiskt bistånd i Finland ska kontakta socialväsendet på den ort där behovet uppstått. I Helsingfors kontaktas:

Helsingfors stads socialjour
tel. +358 (0)20 696 006 (öppet dygnet runt )

Observera att ambassaden inte lämnar ekonomiskt bistånd till nödställda svenska medborgare i Finland. För överföring av medel från Sverige hänvisas till växlingskontor som Forex.

Klicka här för att läsa mer om vad Sveriges ambassad kan hjälpa dig med om olyckan är framme.