Om utlandet Finland

Provisoriska pass

Om du har förlorat ditt vanliga pass/saknar pass och med mycket kort varsel måste resa kan du ansöka om ett provisoriskt pass. Vid resor inom Norden krävs inte pass för svenska medborgare. Ambassaden utfärdar därför inga provisoriska pass för resor mellan de nordiska länderna.

Provisoriska pass finns i två olika typer: ett rosa provisoriskt pass i passbok-form och ett provisoriskt pass i A4-pappersformat.

Det rosa provisoriska passet i passbok-form kan ställas ut av polisen i Sverige om du önskar resa på semester eller av annan anledning måste resa omgående men inte innehar ett giltigt pass. Innan du reser bör du kontrollera att landet du åker till godtar ett svenskt provisoriskt pass. Läs mer om provisoriskt pass på webbplatsen för polisen i Sverige.  

Ett provisoriskt pass i A4-pappersformat kan ställas ut av utlandsmyndigheter och är ett nödpass främst för att svenskar utomlands ska kunna ta sig till Sverige eller till den boendeort där de kan ansöka om ett ordinarie svenskt pass. Ett provisoriskt pass i A4-pappersformat är inte till för att resa på till exempel semester.

Ett provisoriskt pass i A4-pappersformat kan ansökas på ambassaden i Helsingfors, vid generalkonsulatet i Mariehamn eller annan svensk passmyndighet om det föreligger behov.

Handskrivet provisoriskt pass i A4-format accepteras inte av alla länder. Du som sökande har själv ansvar för att kontrollera om landet du ska besöka

- godtar handskrivet svenskt provisoriskt pass i A4-format, och om

- de har krav på viss giltighetstid.

Uppgift om detta får du enklast genom att kontakta landets ambassad eller aktuell resebyrå.

De provisoriska pass som utfärdas av ambassaden i Helsingfors är inte biometriska och inte heller maskinläsbara. Om detta krävs av landet du ska resa till måste ansökan göras hos passpolisen i Sverige.

Ett provisoriskt pass gäller inte som legitimation.

Vid resor inom Norden krävs inte pass för svenska medborgare. Ambassaden utfärdar därför inga provisoriska pass för resor mellan de nordiska länderna. Du kan istället resa med ett giltigt id-kort, körkort eller annan giltig legitimation. 

För att passansökan ska vara fullständig och kunna behandlas behövs följande handlingar i original:

  • För den som är folkbokförd i Finland: Ett utdrag ur befolkningssystemet för pass från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata där personuppgifter och svenskt medborgarskap framgår. För barn under 18 år ska utdraget även innehålla uppgift om vårdnadshavare. Utdraget ska vara på svenska och får vara max en (1) månad gammalt.

  • En giltig identitetshandling.

  • 2 stycken nytagna passfoton.

  • Biljett/resebokning.

  • Polisrapport om ditt tidigare pass är stulet eller förkommet.

  • Medgivande av samtliga vårdnadshavare för barn under 18 år. Medgivandet undertecknas på ambassaden i Helsingfors eller på något av Sveriges konsulat.

Ansökningsavgiften EUR 162 betalas när ansökan lämnas in.