Om utlandet Finland

Pass och nationellt id-kort

Från och med den 1 januari 2014 är det inte längre möjligt att ansöka om ordinarie pass eller nationellt id-kort på ambassaden i Helsingfors.

Svenska medborgare hänvisas i stället att ansöka om nytt pass eller nationellt id-kort på någon av polisens passexpeditioner i Sverige eller hos en svensk utlandsmyndighet som har kvar möjligheten att utfärda pass. Läs mer om hur du ska gå tillväga genom att klicka på "Ordinarie pass och nationellt id-kort" nedan.

I undantagsfall kan ambassaden utfärda så kallade provisoriska pass. Läs mer om detta genom att klicka på "Provisoriskt pass" nedan.

För att kunna ansöka om pass eller nationellt id-kort måste man ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer. Läs mer om detta genom att klicka på "Samordningsnummer" nedan.

Ordinarie pass och nationellt id-kort

Läs mer genom att klicka på länken nedan.

Ansökan om pass och id-kort

Provisoriskt pass

Läs mer genom att klicka på länken nedan.

Provisoriska pass

Samordningsnummer

Läs mer genom att klicka på länken nedan.

Beställning av samordningsnummer

Pass utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer