Om utlandet Finland

Samordningsnummer

För att kunna ansöka om pass eller nationellt id-kort måste man ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer. Ambassaden rekvirerar samordningsnummer från Skatteverket för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige.

Följande krävs för att ansöka om samordningsnummer:

  • Utdrag ur det finska befolkningsdatasystemet (fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) för den sökande där personuppgifter, kön och medborgarskap framgår. Om sökanden är minderårig ska utdraget även innehålla uppgift om föräldrar och vårdnadshavare. Utdraget ska var i original, på svenska och får vara max en (1) månad gammalt.

  • Den sökande måste personligen komma till ambassaden eller ett svenskt konsulat. Om sökanden är minderårig ska även vårdnadshavare närvara.

  • Sökanden ska styrka sin identitet med giltigt pass eller legitimation. Om sökanden inte kan styrka sin identitet ska en nära anhörig styrka identiteten och uppvisa giltig legitimation.

  • Födelseattest.

Att ansöka om samordningsnummer är gratis. Observera att handläggningstiden hos Skatteverket tidvis kan vara lång.


Från och med den 18 juni 2021 kan ett samordningsnummer ha olika status:

  • Aktivt
  • Vilandeförklarat

Ett samordningsnummer blir vilandeförklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse inkommit till Skatteverket.

Om du har ett giltigt pass så gäller det till sista giltighetsdag även om ett samordningsnummer blir vilandeförklarat. När du ansöker om nytt pass kommer ansvarig passmyndighet att begära förnyelse av samordningsnumret.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat ska du vända dig till Skatteverket som är ansvarig myndighet.

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och. Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter, såsom namn eller medborgarskap.

Mer om samordningsnummer hittar du på Skatteverkets hemsida.