Om utlandet Finland

Ansökan om nationellt id-kort

Du kan inte ansöka om nationellt id-kort på ambassaden i Helsingfors.

Svenska medborgare hänvisas i stället att ansöka om nationellt id-kort på någon av polisens passexpeditioner i Sverige eller hos en svensk utlandsmyndighet som har kvar möjligheten att utfärda pass och nationellt id-kort.

För att ansöka om nationellt id-kort bör följande beaktas:

  • För att kunna ansöka om ett nationellt id-kort krävs att man har ett person- eller samordningsnummer.

  • Har du gjort en namnändring ska detta vara registrerat hos Skatteverket.

  • För enklare hantering bör ansökan göras innan giltighetstiden i aktuellt natiinellt id-kort gått ut om inte annan giltig svensk identitetshandling innehas. Om du saknar giltig svensk identitetshandling är det bra att kontakta den passmyndighet du avser besöka för att få information hur du ska identifiera dig.

  • Är du folkbokförd i Finland ska du ta med ett utdrag från det finska befolkningsdatasystemet (fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) där personuppgifter och medborgarskap framgår. Utdraget ska vara i original, på svenska och får vara max en (1) månad gammalt. För minderåriga ska även föräldrar och vårdnadshavare framgå av utdraget.

  • Tänk på att polisen kan kräva ytterligare dokument varför vi rekommenderar att man tar kontakt med den passexpedition man avser besöka.

  • Läs mer på polisens hemsida om vad som gäller för minderåriga barn.

  • Notera att inte alla polisstationer utfärdar pass/nationellt id-kort samt att många passexpeditioner kräver tidsbokning.

  • Du kan hämta ut det färdiga nationella id-kortet på en passmyndighet i Sverige, på ambassaden i Helsingfors eller på ett svensk konsulat i Finland. Räkna med att det tar minst tre-fyra veckor från ansökningstillfället till det att resehandlingen finns på utlandsmyndigheten. En lagstadgad administrativ avgift på EUR 18 betalas när det nationella id-kortet lämnas ut.

Ambassadens telefontider för konsulära ärenden inklusive pass hittar du här.

Läs mer om pass och nationellt id-kort på svenska polisens webbplats

Alla svenska utlandsmyndigheter