Om utlandet Finland

Ansökan om pass

Du kan inte ansöka om ordinarie pass på ambassaden i Helsingfors.

Svenska medborgare hänvisas i stället att ansöka om nytt pass på någon av polisens passexpeditioner i Sverige eller hos en svensk utlandsmyndighet som har kvar möjligheten att utfärda pass.

För att ansöka om pass bör följande beaktas:

  • För att kunna ansöka om ett pass krävs att man har ett person- eller samordningsnummer.

  • Har du gjort en namnändring ska detta vara registrerat hos Skatteverket.

  • För enklare hantering bör ansökan göras innan giltighetstiden i aktuellt svenskt pass gått ut om inte annan giltig svensk identitetshandling innehas. Om du saknar giltig svensk identitetshandling är det bra att kontakta den passmyndighet du avser besöka för att få information hur du ska identifiera dig.

  • Är du folkbokförd i Finland ska du ta med ett utdrag från det finska befolkningsdatasystemet (fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) där personuppgifter och medborgarskap framgår. Utdraget ska vara i original, på svenska och får vara max en (1) månad gammalt. För minderåriga ska även föräldrar och vårdnadshavare framgå av utdraget.

  • Tänk på att polisen kan kräva ytterligare dokument varför vi rekommenderar att man tar kontakt med den passexpedition man avser besöka.

  • Läs mer på polisens hemsida om vad som gäller för minderåriga barn.

  • Notera att inte alla polisstationer utfärdar pass samt att många passexpeditioner kräver tidsbokning.

  • Du kan hämta ut det färdiga passet på en passmyndighet i Sverige, på ambassaden i Helsingfors eller på ett svensk konsulat i Finland. Räkna med att det tar minst tre-fyra veckor från ansökningstillfället till det att resehandlingen finns på utlandsmyndigheten. En lagstadgad administrativ avgift på EUR 18 betalas när passet lämnas ut.

Ambassadens telefontider för konsulära ärenden inklusive pass hittar du här.

Läs mer om pass och nationellt id-kort på svenska polisens webbplats

Alla svenska utlandsmyndigheter