Om utlandet Bolivia

Pass i Bolivia

Ambassaden i La Paz har inte passbemyndigande. Detta innebär att vi inte kan utfärda några ordinarie pass. Vänligen kontakta svenska ambassaden i Bogota, Santiago de Chile, Buenos Aires eller Brasilia för utfärdande av ordinarie pass.

Om du har förlorat ditt vanliga pass eller om ditt ordinarie pass är ogiltigt och du måste resa kan du ansöka om ett provisoriskt pass. Se mer under fliken "Provisoriskt pass". 

Provisoriskt pass i Bolivia

Om du har förlorat ditt vanliga pass i utlandet och måste resa omedelbart kan du ansöka om ett provisoriskt pass.

Provisoriskt pass på ambassaden

Beställning av samordningsnummer i Bolivia

Ansöka måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass.

Beställning av samordningsnummer
20 jan 2023

Viktig information till dig som har samordningsnummer

Ett samordningsnummer som inte används kan markeras som vilande. Det sker automatiskt efter fem år. Om du behöver ansöka om nytt pass och ditt samordningsnummer har blivit vilandeförklarat behöver det förnyas. Detta medför att passansökan tar längre tid.

Mer information återfinns här.

Pass utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer