Meny

Om utlandet Bolivia

Pass utomlands i Bolivia

Ambassaden i La Paz har inte passbemyndigande. Detta innebär att vi inte kan utfärda några ordinarie pass. Vänligen kontakta svenska ambassaden i Bogota, Santiago de Chile eller Brasilia för utfärdande av ordinarie pass.

Om du har förlorat ditt vanliga pass eller om ditt ordinarie pass är ogiltigt och du måste resa kan du ansöka om ett provisoriskt pass. Se mer under fliken "Provisoriskt pass". 

Pass utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer