• Svenska

Om utlandet Bolivia

Förnyelse av samordningsnummer

Ett samordningsnummer som inte används kan markeras som vilande. Det sker automatiskt efter fem år. Om du behöver ansöka om nytt pass och ditt samordningsnummer har blivit vilandeförklarat behöver det förnyas. Detta medför att passansökan tar längre tid.

Om ditt samordningsnummer har blivit vilandeförklarat behöver du i samband med passansökan medta följande dokument till ambassaden för att samtidigt ansöka om förnyelse av ditt samordningsnummer:

 Om du blev svensk medborgare vid födseln:

  • Födelsebevis
  • Äktenskapsbevis för dina föräldrar om de är eller har varit gifta
  • Dokument som styrker den ena förälderns svenska medborgarskap, t ex svenskt pass
  • Beslut om bibehållande av svenskt medborgarskap om du är äldre än 22 år

Om du blivit svensk genom anmälan:

  • Bevis om medborgarskap från Migrationsverket
  • Beslut om bibehållande av svenskt medborgarskap om du är äldre än 22 år

Dokumenten ska presenteras i original eller vidimerad kopia. Om du inte har med dig alla handlingar i samband med passansökan får du tre veckor på dig att komplettera.

Mer information om samordningsnummer återfinns på Beställning av samordningsnummer i Bolivia hemsida samt på Skatteverkets hemsida. Om du är osäker på om ditt samordningsnummer har blivit vilandeförklarat, vänligen kontakta Skatteverket.

Senast uppdaterad 24 jan 2023, 14.30