• Svenska

Om utlandet Bolivia

Provisoriskt pass i Bolivia

Om du har förlorat ditt vanliga pass i utlandet och måste resa omedelbart kan du ansöka om ett provisoriskt pass. Passet är i A4-format och utfärdas för en specifik resa som är nära förestående, med en giltighetstid på längst 7 månader. Passet har inte biometriska uppgifter. Du bör ange hur länge passet ska vara giltigt och kontrollera om landet du ska resa till godtar svenskt provisoriskt pass utan biometri i A4-format. Kontrollera även detta med de länder som du ska passera under resan. Uppgifterna får du lättast genom att kontakta respektive ambassad.

Obs! Du som har samordningsnummer kan behöva ansöka om förnyelse av din identitetsbeteckning i samband med passansökan. Vänligen besök den relevanta sidan med information  Förnyelse av samordningsnummer.

Följande krävs vid ansökan om provisoriskt pass:

* Boka besök 

* Personlig inställelse.

* Två nytagna foton.

* Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av ambassaden

* Obligatorisk passblankett vid ansökan utomlands

* Passblankett - Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap

* Flygreservation eller vetskap om vilka transitländer resenären kommer att passera.

* Giltig fotolegitimation.

**Om möjligt personbevis ej äldre än 3 månad.


För personer under 18 år krävs:

samtliga vårdnadshavares närvaro, vårdnadshavares giltiga pass/id-handling, samt blanketten "vårdnadshavares medgivande", som fylls i inför vittnen på passmyndigheten. Ifall endast den ene vårdnadshavaren kan närvara, krävs en vidimerad fullmakt och antingen pass/id-handling i original eller vidimerad kopia för den frånvarande vårdnadshavaren. Medgivande pass för underårig.pdf

Avgift och inbetalning
Det provisoriska passet kostar 1800 SEK i lokal valuta.

Avgiften för det provisoriska passet varierar månadsvist beroende på växelkursen. Avgiften sätts in på ambassadens bankkonto samma dag som ansökan om provisoriska passet sker. Ambassadens bankkonto är: Banco de Credito (#201-5041902-3-34).

Se kostnad enligt aktuell prislista

 

Viktig information till dig som har samordningsnummer

Ett samordningsnummer som inte används kan markeras som vilande. Det sker automatiskt efter fem år. Om du behöver ansöka om nytt pass och ditt samordningsnummer har blivit vilandeförklarat behöver det förnyas. Detta medför att passansökan tar längre tid.

Om ditt samordningsnummer har blivit vilandeförklarat behöver du i samband med passansökan medta följande dokument till ambassaden för att samtidigt ansöka om förnyelse av ditt samordningsnummer:

 Om du blev svensk medborgare vid födseln:

  • Födelsebevis
  • Äktenskapsbevis för dina föräldrar om de är eller har varit gifta
  • Dokument som styrker den ena förälderns svenska medborgarskap, t ex svenskt pass
  • Beslut om bibehållande av svenskt medborgarskap om du är äldre än 22 år

Om du blivit svensk genom anmälan:

  • Bevis om medborgarskap från Migrationsverket
  • Beslut om bibehållande av svenskt medborgarskap om du är äldre än 22 år

Dokumenten ska presenteras i original eller vidimerad kopia. Om du inte har med dig alla handlingar i samband med passansökan får du tre veckor på dig att komplettera.

Mer information om samordningsnummer återfinns på Beställning av samordningsnummer i Bolivia hemsida samt på Skatteverkets hemsida. Om du är osäker på om ditt samordningsnummer har blivit vilandeförklarat, vänligen kontakta Skatteverket.

Mer information återfinns här.