Meny

Sveriges ambassad Warszawa, Polen

Lokaltid Warszawa
16:21

Aktuella händelser

Senast uppdaterad 25 maj 2020, 11:55

Utlandsresor från Sverige – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlängde UD den 13 maj sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder till att gälla fram till den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Efter den 15 juli 2020 kommer en ny bedömning att göras. Läs mer här.

Restriktioner i Polen med anledning av COVID-19

Polen har förlängt sina inreserestriktioner till och med den 12 juni. Samtidigt har man meddelat att alla inrekesflygningar är inställda till den 31 maj och internationella flygningar fram till den 6 juniFör mer detaljer om restriktionerna se nedan.

Obligatoriskt ansiktsskydd

Fr.o.m. den 16 april inför Polen skyldighet att bära ansiktsskydd på alla offentliga platser. Förordningen gäller tills vidare och omfattar bland annat alla gator, när man rör sig utomhus, på offentliga institutioner, affärer samt arbetsplatser.  Munnen och näsan måste vara täckta, med hjälp av ansiktsmask eller annat skydd. Gäller bl.a. inte barn under 4 år.

Följande restriktioner gäller tillsvidare (om inget annat anges i texten nedan):

 • Minst 2 meters avstånd måste hållas mellan alla fotgängare, undantaget personer som bor tillsammans, föräldrar med barn under 13 år samt personer med funktionsnedsättning.
 • Begränsning av antalet kunder i affärer och banker – maximalt 4 kunder per tillgänglig kassa i affärer med en yta på upp till 2 000 kvm, dvs. om affären/banken har 5 kassor får 20 kunder vistas samtidigt i affären/banken. Om affären är över 2 000 kvm tillåts 1 person per 15 kvm butiksyta.
 • På postkontor gäller maximalt 2 personer per kassa.
 • Alla kunder i affärer måste bära engångshandskar samt ansiktsskydd. 
 • Gym, bassänger och fitnessklubbar håller stängt. Vissa idrottsanläggningar håller öppet men fungerar med kraftiga restriktioner (fotbollsanläggningar, friidrottsanläggningar, fotbollsplaner, skjutbanor m.fl.). Även t.ex. golfbanor är öppna (med restriktioner).
 • Obligatorisk hemkarantän för alla personer som bor tillsammans med en person som beordrats obligatorisk karantän, t.ex. om man har återvänt från utlandet.
 • Myndigheter arbetar tills vidare på distans och övriga arbetsplatser rekommenderas att arbeta på distans om möjligt.
 • Antal passagerare är begränsat i alla fordon som kan ta minst 9 passagerare till hälften så många passagerare som antal säten.
 • Begränsningar för alla arbetsgivare: alla arbetsplatser måste ha minst 1,5 meters avstånd från varandra och alla anställda måste använda handskar eller ha tillgång till desinfektionsmedel. Om det ovannämnda avståndet inte kan hållas pga. arbetets karaktär måste arbetsgivaren förse de anställda med lämpligt skyddsmaterial.
 • Antal platser i kollektivtrafiken begränsas. Från den 18 maj får transportoperatören välja mellan att kvarstå vid den tidigare restriktionen om 50% av sittplatserna eller utnyttja en aningen lättad restriktion: Maximalt antal passagerare får utgöra 30% av det totala antalet platser (både sittande och stående) men 50% av alla sittplatser måste fortfarande vara tomma.
 • Inga folksamlingar tillåts, maximalt två personer får samlas. Familjer är undantagna från denna restriktion. Denna restriktion gäller tills vidare.
 • Shoppinggallerior, livsmedelsbutiker och alla övriga affärer håller öppet. Lekplatser inne på köpcentrum samt gym håller fortsatt stängt. I varje enskild affär begränsas antal kunder till max 1 kund per 15 kvm affärsyta.
 • Restauranger och krogar är åter öppna från den 18 maj men fungerar med kraftiga restriktioner. Bl.a. begränsat antal gäster (1 gäst per 4 kvm), 2 meters avstånd mellan borden samt obligatoriskt ansiktsskydd då man rör sig på restaurangen.
 • Maximalt 1 person per 10 kvm får delta i religiösa ceremonier.
 • Vissa kulturinstitutioner, t.ex. biografer och teatrar, håller stängt. Från och med 4 maj håller bland annat bibliotek och museer öppet.

  För mer information på engelska om restriktioner i Polen se här

Restriktioner gällande skolor, förskolor och högskolor:

 • Skolor och högskolor är stängda till den 24 maj.
 • Från den 25 maj tillåts klasserna 1-3 i grundskolan att delvis bedriva sin verksamhet.
 • Förskolor och dagis tillåts bedriva sin verksamhet men lokala myndigheter beslutar om de är öppna eller inte.

Information om resor till och från samt inom Polen 

Polens gränser stängda för utländska medborgare
Polen har stängt sina gränser fram till den 12 juni. Från den 15 mars tillåter Polen inte utländska medborgare att resa in i landet på grund av coronaviruset. Undantag ges för:

 • polska medborgare
 • utländska medborgare som är gifta med polska medborgare
 • barn till polska medborgare
 • utländska medborgare med tillfällig eller permanent uppehållsrätt i Polen
 • de som befinner sig under permanent vård av polska medborgare
 • de med s.k. Karta Polaka
 • diplomater och deras familjemedlemmar
 • de som har arbetstillstånd i Polen
 • de som kör varutransporter
 • de som studerar eller är elever i Polen
 • EU- och EEA-medborgare samt deras make/hustru och barn i fall av transitresa genom Polen. Resan måste dock vara kortare än 12 timmar
 • Undantag gäller sedan 4 maj också EU-medborgare som enligt EU:s princip om fri rörlighet har rätt att arbeta i Polen och som kan uppvisa bevis om att man har ett konkret uppdrag att utföra i Polen som kommer att påbörjas omedelbart efter att man har passerat gränsen. 

För eventuell bekräftelse på att man har rätt att passera gränsen till Polen går det bra att skicka mail till den polska gränspolisen. Mail skickas till zg.kg@strazgraniczna.pl samt zdsc.kg@strazgraniczna.pl 

Alla som ges tillstånd att resa in till Polen måste efter ankomst befinna sig i karantän i 14 dagar (gäller tills vidare). Från obligatorisk karantän undantas personer som reser över gränsen i tjänsteärende och samtidigt uppfyller kraven på att ha rätt att resa in i landet (enligt ovan). Även studenter är undantagna karantän om man reser över gränsen från ett direkt angränsande land till Polen (däribland Sverige). Diplomater och deras familjer undantas också från obligatorisk karantän.  

För mer information om hur man kan passera den polska gränsen kan man ringa det polska utrikesministeriets informationsnummer + 48 22 523 88 80. Löpande uppdateringar och information läggs också upp på polska inrikesministeriets webbsida: https://www.gov.pl/web/coronavirus 

Varutransporter är undantagna ovanstående restriktioner och kan passera gränsen till Polen. Förarna är också undantagna regeln om 14 dagars karantän. 

Resa med flyg
Fram till den 6 juni får inga internationella transporter med flyg ske till och från Polen. Alla inrikesflygningar inom Polen är också inställda till den 31 maj. Endast godsflygningar är tillåtna. Kontrollera alltid direkt med ditt flygbolag när man avser återuppta flygningarna till och från Polen.

Resa med färja
Färjor till Sverige fungerar fortsatt med några få begränsningar. För att få mer information om färjetransporter kontakta respektive rederi (Stena Line, Unity Line, Polferries, TT Line). Uppdaterad information finns på rederiernas hemsidor.

Resa med bil
Från och med den 15 mars är det bara tillåtet att passera den polska gränsen vid utvalda gränsövergångar. Enligt inrikesministerns förordning kommer gränsövergångarna vid färjehamnarna i Świnoujście, Gdynia och Gdańsk att fungera normalt dygnet runt. Gränsövergångarna för biltrafik mot Tyskland längs motorvägar samt större vägar fungerar fortsatt.

Transitresor till Sverige via Tyskland och/eller Danmark

Resande skall ha goda skäl för att kunna passera gränsen till Tyskland. Färjetrafiken mellan Tyskland och Sverige fungerar i nuläget.

Svenskar och personer med hemvist i Sverige kan resa genom Tyskland på väg hem till Sverige. Detta gäller även om man anländer från ett land utanför EU/EES. Tyska gränspolisen kan kräva bevis på att resan genom Tyskland är en transitresa. Det är bra att ha tex. flyg- eller färjebiljetter bokade i förväg. Ett dokument som visar att man är bosatt i Sverige är också en fördel. Mer information här.

Den 14 mars stängde Danmark sina gränser, vilket i korthet innebär att::

 • Icke-danska medborgare som vill resa in i Danmark kan förvänta sig att nekas inresa vid den danska gränsen, däribland flygplatserna, om de inte har ett nödvändigt ärende.
 • Icke-danska medborgare som behöver korsa den danska gränsen för att komma hem - exempelvis svenska resenärer som varit på semester utomlands - kommer anses ha ett nödvändigt skäl för inresa. Detsamma gäller vid transit på flygplats.
 • Mer information här.

Resa med tåg, buss samt inom polska städer
Ett stort antal inrikes tågförbindelser ställs in pga. minskat antal passagerare, aktuell information om inställda avgångar finns härAll internationell tågtrafik är inställd tills vidare.

Ambassaden känner inte till några större störningar i den nationella busstrafiken, vi uppmanar alla resenärer att kontrollera med respektive operatör.

Vissa polska städer har begränsat avgångarna i kollektivtrafiken samt i den nationella busstrafiken något pga. minskat antal passagerare. Observera också gällande restriktioner för antal passagerare i kollektivtrafiken samt i den nationella busstrafiken (se ovan).

Löpande reseinformation
Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar. Viktig och aktuell information skickas ut omgående till Svensklistan samt via appen.

Här hittar du aktuella frågor och svar från ambassaden om resor i samband med COVID-19 i Polen.

Ett tillfälligt förbud mot resor till Sverige med anledning av covid-19

Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES samt Schweiz. Förbudet gäller till den 15 juni. Läs mer här.

Information till svenska studenter som studerar i Polen

Ambassaden får många frågor om man som svensk student som studerar i Polen kan återvända till Polen för tillfället. Personer som är studenter i Polen är undantagna inreseförbudet och kan nu resa in i landet. Vid inresa måste man kunna styrka att man är student i Polen. Den polska regeringen har beslutat om att automatiskt förlänga studentlegitimationers giltighetstid till den 31 maj. Vid frågor ang. detta vänligen kontakta universitetet direkt.

För eventuell bekräftelse på att man har rätt att passera gränsen till Polen går det bra att skicka mail till den polska gränspolisen. Mail skickas till zg.kg@strazgraniczna.pl samt zdsc.kg@strazgraniczna.pl 

Alla som ges tillstånd att resa in till Polen måste efter ankomst befinna sig i karantän i 14 dagar. Studenter som ankommer från ett direkt angränsande land (däribland Sverige) undantas från denna obligatoriska karantän om man vid gränsen uppvisar giltig dokumentation om studier i Polen.

Kontakta ditt universitet eller din lokala studentförening för att få mer information om universitetets planer samt möjligheten till distansundervisning. Du som är utbytesstudent kan även kontakta ditt hemuniversitet för att ta reda på om du kan avsluta dina studier i Sverige. 

Coronasituationen i Polen
Måndagen den 25 maj har man enligt det polska Hälsoministeriet 21 440 bekräftade fall av coronavirus varav 996 personer har avlidit i Polen, jämfört med 21 326/996 dagen före.

Information om coronaviruset

Frågor och svar om coronaviruset covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats och på https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus (engelska).

För lokal information går det bra att ringa polska Nationella Hälsofondens (NFZ) jourtelefon
+ 48 800 190 590 (tryck 6 för engelska). Information lämnas på polska och engelska. Numret är öppet dygnet runt.

Svenska myndigheters information om det nya coronaviruset hittar man på krisinformation.se

Kontakt med ambassaden och honorärkonsulat

Du kan skicka mejl till ambassaden.warszawa@gov.se. Vi svarar på alla frågor så snart vi kan. Om du har en fråga till UD som rör Corona och resande kan du ringa +46 8 405 92 00.

Fr.o.m. den 15 mars är Sveriges honorärkonsulat i Gdańsk, Kraków, Szczecin och Wrocław stängda för besökare tills vidare.

Konsulaten är öppna för besökare endast efter tidsbokning och kan nås via e-post eller per telefon enligt följande: 

Gdańsk
måndag, onsdag och fredag, kl. 9.00-11.00, tel. +48 608 063 129,
e-mail: konsulat.se@gmail.com

Kraków
måndag kl. 14.00-16.00, tisdag och torsdag kl. 10.00-12-00,
tel. +48 12 618 88 61, e-mail: lidia.wiszniewska@radissonblu.com

Szczecin
måndag-fredag kl. 9:00-16:00, tel. +48 91 881 96 45,
e-mail: swedenconsulate@czernis.pl

Wrocław
måndag, onsdag kl. 08.00-10.00, fredag kl.13.00-15.00, tel.+48 603 236 623, e-mail: adm.swecons.wro@volvo.com

Uppdateringar kommer att läggas upp kontinuerligt.

Senast uppdaterad 25 maj 2020, 11.56
Ambassadens reseinformation

Ambassaden stängd

15 maj 2020

Sveriges ambassad i Warszawa håller stängt den 21 maj.

Nyheter

Vanliga frågor

Ska du resa hit eller är du redan här?

Ambassaden erbjuder reseinformation och konsulär service för svenskar, före och under vistelsen.

Hitta det samlat här

Non-swedish citizen interested in Sweden

Working in Sweden, travel to Sweden, study in Sweden or just interested in Sweden?

Find information here