• Svenska

Om utlandet Polen

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 17 jan 2022, 16.31

Aktuella händelser

För information om de restriktioner som gäller i Polen besök denna sida: Covid-19: Lägesbild och reseinformation. Sidan uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på ovan länk.

En förteckning över alla restriktioner som gäller i Polen hittas även på polska regeringens webbplats.

------------------------------------

Vistelseförbud längs med den polska gränsen mot Belarus

Från och med den 1 december 2021 till och med den 1 mars 2022 gäller vistelseförbud längs med den polska gränsen mot Belarus. En detaljerad lista över vilka områden som omfattas av detta förbud kan hittas här (på polska). Personer som reser igenom berörda områden för att sedan resa över den polsk-belarusiska gränsen berörs inte av förbudet (exempelvis transporter). Undantag kan medges för journalister att få vistas i området under en bestämd tid och på särskilda villkor angivna av gränspolisen. Mer information finns här och här.

------------------------------------

För information om svenska inreserestriktioner besök denna sida.

------------------------------------

Ambassaden vill uppmärksamma svenska medborgare som söker studievisum till USA vid USA:s ambassad i Warszawa på att sökandens pass tas i förvar av USA:s ambassad i avvaktan på beslut i ärendet. I fall man önskar resa tillbaka till Sverige under tiden då ansökan prövas av USA:s ambassad, måste man kunna uppvisa en annan giltig resehandling än sitt pass, t.ex. ett nationellt id-kort. OBS. Körkort, skattekort eller andra slags id-kort är INTE giltiga resehandlingar.

Allmänna säkerhetsläget

Vistelseförbud längs med den polska gränsen mot Belarus

Från och med den 1 december 2021 till och med den 1 mars 2022 gäller vistelseförbud längs med den polska gränsen mot Belarus. En detaljerad lista över vilka områden som omfattas av detta förbud kan hittas här (på polska). Personer som reser igenom berörda områden för att sedan resa över den polsk-belarusiska gränsen berörs inte av förbudet (exempelvis transporter). Undantag kan medges för journalister att få vistas i området under en bestämd tid och på särskilda villkor angivna av gränspolisen. Mer information finns här.

Polen är överlag ett tryggt och säkert resmål. Normal försiktighet bör iakttagas. Efter terrorattackerna i USA i september 2001 och sedan Polen inledde sina åtaganden i Irak och Afghanistan har säkerhetsåtgärderna mot eventuella terrorattacker förstärkts. Som turist är det knappast något man märker av, och inga terrorhandlingar har förekommit. Säkerhetskontrollerna på flygplatserna skiljer sig inte från andra EU-länder.

Med anledning av den politiska utvecklingen i Polen har det under det senaste året förekommit flertal demonstrationer i ett antal större städer i Polen. Demonstrationerna har framförallt varit av fredlig karaktär. Enligt ambassadens bedömning påverkas inte säkerheten i Polen av den politiska utvecklingen i dagsläget. Ambassaden uppmanar dock svenskar att vara uppmärksamma vid folksamlingar.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att ISILi september 2014 uppmanande sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa. http://www.sakerhetspolisen.se/

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Aktuellt hotläge Polen. Läs mer om terrorism och hot utomlands på regeringens hemsida.

Naturförhållanden och katastrofer

Översvämningar förekommer relativt ofta i Polen och kan orsaka störningar i landsvägstrafiken, särskilt på våren.

In- och utresebestämmelser

Polen är medlem av EU och är sedan den 21 december 2007 med i Schengensamarbetet. Då flygbolagen måste veta att samma personer flyger ut ur landet som har checkat in bagage, måste du kunna legitimera dig vid utresan med pass eller nationellt ID-kort. Även under vistelsen i Polen måste du kunna legitimera dig, t.ex. vid incheckning på hotell och vid utresan. I Polen gäller inte ett svenskt körkort som legitimation, eftersom det inte visar vilket medborgarskap du har. Vid frågor om in- och utresebestämmelser i Polen hänvisas till Polska ambassaden i Stockholm.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården får generellt betraktas som god, även om standarden på de allmänna sjukhusen kan skilja sig från den i Sverige.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är som alltid av stor vikt, att respektera landets lokala lagar och sedvänjor. I Polen är det strängt förbjudet att hantera droger i någon form samt att köra bil under påverkan av alkohol eller annat rusningsmedel. Trafikkontroller sker frekvent och ertappas en förare med högre alkoholnivå i kroppen än 0,2 promille, kan detta leda till dryga böter och att körkortet omhändertas på plats. Kontroller sker regelbundet vid alla polska färjeterminaler med trafik till och från Sverige.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Turister bör vara uppmärksamma på ficktjuvar i stora folksamlingar, på tåg och kommunala transportmedel, särskilt vid på- och avstigning.

Från flygplatsen i Warszawa är det säkrast att åka taxi in till staden. Undvik svarttaxichaufförerna i flygplatsens ankomsthall. Ta i stället en taxi i taxikön. Fickstölder har skett på busslinjen som går mellan flygplatsen och stadens centrum.
Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert ställe.

Trafiksäkerhet

Försiktighet och uppmärksamhet i trafiken uppmanas vid resa i Polen. Vägnätet är under utbyggnad, men fortfarande är landet täckt med små smala vägar och över lag illa underhållna vägbanor. I större städer, såsom i Warszawa, är trafikintensiteten tät och risken för trafikolyckor bedöms som hög. Det är inte tillåtet att använda dubbade vinterdäck i Polen. Vid frågor om trafikregler m.m. hänvisas till Polska ambassaden samt till Motormännens riksförbund. Vissa vägsträckor är avgiftsbelagda, läs mer om e-toll-systemet här.

Övrig information

En väl täckande rese- eller hemförsäkring med reseskydd rekommenderas. Särskilt sjukdomar som kräver specialtransport till Sverige är kostsamma och svåra att arrangera utan giltig försäkring. Tänk på att reseskyddet i hemförsäkringar normalt gäller endast 45 dagar.
Med det europeiska sjukförsäkringskortet, som visar att du är försäkrad i Sverige, får du lättare nödvändig vård i ett annat EU/EES-land. Kostnader för sjuktransport täcks dock inte av kortet men kan täckas av din hemförsäkring. Beställ kortet gratis av Försäkringskassan .

Valuta 1 zloty (PLN) = 100 grosz Dagens växelkurs > Forex (välj "Polen, PLN")

Det kan vara både dyrt och omständligt att lösa in resecheckar. Växla gärna till dig sedlar av mindre valörer.

Betal- och kreditkort Det går bra att betala med kort vid nästan alla tillfällen, även för taxiresor. I Polen måste man alltid ha en kod till kortet för att kunna betala och för att köpstället ska kunna kontakta banken. Ett stort antal bankomater finns.

Bankkortsbedrägerier i Polen
Ambassaden i Warszawa vill göra besökare i Polen uppmärksamma på att bankkortsbedrägerier förekommer på barer och nattklubbar i större städer i Polen, bl.a. i Warszawa, Krakow och Gdansk-området. 

Tillvägagångssättet vid dessa s.k. gogoklubbs-bedrägerier är likartade – utländska besökare lockas in till barer och nattklubbar där de blir bjudna på drinkar och öl som verkar innehålla någon sorts drog, personer har berättat att de efter att ha druckit dessa inte minns vad som skett under större delen av kvällen. Under perioden av ”blackout” utnyttjar barens personal den drogpåverkade besökaren att godkänna utbetalningar från sina bankkonton på flera tiotusentals kronor. Ett av tricken är att få besökaren att tro att deras betalningar inte validerats och att de därför behöver knappa in sin pinkod på bankkortsterminalen, om och om igen.

 

Ambassaden har fått information om att gäster blivit lurade på följande klubbar – Club Foksal, Warszawa, Obsession Club, Gdansk samt Underground Club i Sopot. 

Ambassaden uppmanar besökare som råkat ut för dessa kriminella aktiviteter att göra en polisanmälan till de polska polismyndigheterna. En polisanmälan gjord i Sverige blir i de flesta fall inte accepterad av polska myndigheter.

Övriga upplysningar

Allmänt nödnummer 112.

Tourist Emergency Helpline + 48 22 278 77 77 eller +48 608 599 999 (mellan kl. 8.00-18.00 f.o.m. 1. oktober t.o.m  31 maj; kl. 8.00-22.00 f.o.m. 1 juni t.o.m. 30 september)
Information om turistlandet Polen kan hämtas från Polska statens turistbyrå. För polska nyheter på engelska, hänvisas till The News

Sjukvård för svenskar i Polen

Information om samordning av de sociala trygghetssystemen i EU och andra socialförsäkringsfrågor handläggs av Försäkringskassan i Sverige.

Se till att ställa dina frågor till Försäkringskassan om vilken rätt du har till sjukvård i Polen, i god tid.

Information om sjukvård och blanketter för vård i Europa finns också på Europeiska kommissionens hemsida.

Generellt gäller att det europeiska sjukförsäkringskortet räcker för den tid du vistas tillfälligt i Polen och täcker kostnader för akut sjukvård. Är du dock inte längre socialförsäkrad i Sverige måste du själv kontakta socialförsäkringsinstitutionen i Polen för en bedömning av din situation. Om du uppfyller villkoren för bosättning, kan du bli försäkrad i Polen istället för i Sverige.

Mer information om sjukvård i Polen hittar du här.

Biltrafik

Tempot på de polska vägarna är ofta uppskruvat med höga farter och överraskande omkörningar. Det finns gott om bensinstationer, även längs mindre vägar, och alla säljer blyfri bensin.

Registreringsbevis Du måste ha med dig registreringsbeviset i original. Kopior godkänns inte. Det gröna kortet behövs däremot inte längre i Polen. Om du kör en lånad bil, måste du ha med dig en fullmakt från ägaren som berättigar dig att köra fordonet.
Högsta tillåtna hastighet Tätort anges med en vit ortsnamnsskylt eller en vit skylt med en stadssilhuett på. Gröna ortsnamnsskyltar anger att orten inte är en tätort. Polis- och radarkontroller är vanliga. Läs mer här om regler för hastighetsbegränsningar i Polen.
Bilbälte/barnstol Det är lag på att använda bilbälte, även i baksätet. Barnen ska sitta i barnstol med säkerhetsbältet förspänt.
Obligatorisk utrustning Enligt lag måste varningstriangel och brandsläckare finnas i bilen. En liten bilbrandsläckare (gaśnica) kan du köpa på närmaste bensinstation.
Alkohol Högsta tillåtna alkoholhalt i blodet vid bilkörning är 0,2 promille.
Vinterdäck Det är inte obligatoriskt att använda vinterdäck i Polen. Användning av dubbade vinterdäck är förbjudet.
Spårvagnar Det är förbjudet (och livsfarligt) att köra om en spårvagn som har stannat vid en sådan hållplats! Passagerarna som ska kliva på spårvagnen väntar på trottoaren och går ut i gatan när spårvagnen och bilisterna saktar in för att stanna.
Väg- och gatukorsningar Bilister från Sverige kan lätt bli villrådiga i polska väg- och gatukorsningar. En grön pil åt höger betyder inte att du har förkörsrätt. Den betyder att du får svänga till höger om inga fordon kommer från vänster och inga fotgängare befinner sig på övergångsstället framför dig! Fordonen från vänster och fotgängarna som går mot grönt har alltså företräde, trots att du har grön pil åt höger.
Vägavgifter i Polen Vägavgiften betalas med hjälp av ett elektroniskt system och därför måste varje avgiftspliktigt fordon registreras och utrustas med en elektronisk box "e-TOLL". Mer information om avgifterna, registreringen samt en karta över avgiftsbelagda vägar finner du här Trafikmärken Följande ord och uttryck förekommer ofta på skyltar:

Droga wewnętrzna Intern väg
Dzieci Barn
Koleiny Hjulspår
Koniec Slut (markerar att förbud, varning eller påbud upphör)
Kontrola prędkości Hastighetskontroll
Kontrola radarowa Radarkontroll
Objazd Trafikomläggning (anvisad väg vid vägarbeten)
Piesi Fotgängare
Płatna Avgiftsbelagd väg
Pokoje gościnne Gästrum
Parking (Postój) płatny Avgiftsbelagd parkering
Prace drogowe Vägarbeten
Przejście dla pieszych Övergångsställe
Stacja paliw Bensinstation
Szkoła Skola (står ofta skrivet i vägbanan)
Uwaga! Se upp!
w godz. 7-18 kl. 07-18
Wjazd/Wyjazd Infart/Utfart
Wolne pokoje Lediga rum
Wypadki Olyckor (olycksdrabbad vägsträcka)
Zajazd Värdshus
Zakaz parkowania     (Nie parkować) Parkering förbjuden
Zmiana organizacji ruchu Ändring av körfilernas riktning
Zmiana pierwszeństwa Ändrad förkörsrätt
Zwolnij! Sänk farten!