Meny
 • Svenska

Om utlandet Polen

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 05 jun 2020, 11.26

Aktuella händelser

Senast uppdaterad 5 juni 2020, 11:30

Utlandsresor från Sverige – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlängde UD den 13 maj sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder till att gälla fram till den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Efter den 15 juli 2020 kommer en ny bedömning att göras. Läs mer här.

Restriktioner i Polen med anledning av COVID-19

Polen har förlängt sina inreserestriktioner till och med den 12 juni. Alla internationella flygningar är inställda fram till den 6 juniFör mer detaljer om restriktionerna se nedan.

Ansiktsskydd

Från den 30 maj gäller inte längre obligatoriskt ansiktsskydd utomhus om man kan hålla 2 meters avstånd till andra personer. Om två meters avstånd inte kan hållas (t.ex. på en plats där många personer samlas) måste ansiktsskydd bäras. Avståndsregeln gäller inte föräldrar med barn upp till 13 års ålder, personer som bor tillsammans, personer med funktionsnedsättning samt personer som bär ansiktsskydd.

Efter den 30 maj måste man fortfarande bära ansiktsskydd på följande platser:

 • Bussar och spårvagnar
 • Affärer
 • Biografer och teatrar
 • Massage- och tatueringssalonger
 • Kyrkor
 • Myndigheter

Följande restriktioner gäller tillsvidare (om inget annat anges i texten nedan): 

 • Alla kunder i affärer måste bära engångshandskar samt ansiktsskydd. 
 • Gym, bassänger och fitnessklubbar håller stängt fram till den 6 juni. Vissa idrottsanläggningar håller öppet men fungerar med kraftiga restriktioner (fotbollsanläggningar, friidrottsanläggningar, fotbollsplaner, skjutbanor m.fl.). Även t.ex. golfbanor är öppna (med restriktioner).
 • Obligatorisk hemkarantän för alla personer som bor tillsammans med en person som beordrats obligatorisk karantän, t.ex. om man har återvänt från utlandet.
 • Myndigheter arbetar tills vidare på distans och övriga arbetsplatser rekommenderas att arbeta på distans om möjligt.
 • Antal passagerare är begränsat i alla fordon som kan ta minst 9 passagerare till hälften så många passagerare som antal säten.
 • Begränsningar för alla arbetsgivare: alla arbetsplatser måste ha minst 1,5 meters avstånd från varandra och alla anställda måste använda handskar eller ha tillgång till desinfektionsmedel. Om det ovannämnda avståndet inte kan hållas pga. arbetets karaktär måste arbetsgivaren förse de anställda med lämpligt skyddsmaterial.
 • Antal platser i kollektivtrafiken begränsas. Från den 1 juni får transportoperatören välja mellan följande: Maximalt antal passagerare får utgöra 100% av sittplatser eller 50% av det totala antalet platser (både sittande och stående) men i detta fall 50% av alla sittplatser måste fortfarande vara tomma.
 • Folksamlingar på upp till 150 personer utomhus tillåts från den 30 maj, t.ex. i samband med utomhuskonserter. Ansiktsskydd måste dock bäras och 2 meters avstånd hållas. Ansiktsskydd och 2 meters avstånd gäller inte under familjesammankomster. Från den 6 juni tillåts också bröllop och andra familjesammankomster på upp till 150 personer.
 • Shoppinggallerior, livsmedelsbutiker och alla övriga affärer håller öppet. Lekplatser inne på köpcentrum samt gym håller fortsatt stängt till den 6 juni. 
 • Restauranger och krogar är åter öppna från den 18 maj. 2 meters avstånd mellan borden måste hållas samt obligatoriskt ansiktsskydd då man rör sig på restaurangen. 
 • Vissa kulturinstitutioner, t.ex. biografer och teatrar, håller stängt. Från och med 4 maj håller bland annat bibliotek och museer öppet. Biografer och teatrar öppnar åter den 6 juni.
 • För mer information på engelska om restriktioner i Polen se här

Restriktioner gällande skolor, förskolor och högskolor:

 • Högskolor tillåts hålla de föreläsningar som inte ka ske på distans.
 • Från den 25 maj tillåts klasserna 1-3 i grundskolan att delvis bedriva sin verksamhet.
 • Förskolor och dagis tillåts bedriva sin verksamhet men lokala myndigheter beslutar om de är öppna eller inte.

Information om resor till och från samt inom Polen 

Polens gränser stängda för utländska medborgare
Polen har stängt sina gränser fram till den 12 juni. Från den 15 mars tillåter Polen inte utländska medborgare att resa in i landet på grund av coronaviruset. Undantag ges för:

 • polska medborgare
 • utländska medborgare som är gifta med polska medborgare
 • barn till polska medborgare
 • utländska medborgare med tillfällig eller permanent uppehållsrätt i Polen
 • de som befinner sig under permanent vård av polska medborgare
 • de med s.k. Karta Polaka
 • diplomater och deras familjemedlemmar
 • de som har arbetstillstånd i Polen
 • de som kör varutransporter
 • de som studerar eller är elever i Polen
 • EU- och EEA-medborgare samt deras make/hustru och barn i fall av transitresa genom Polen. Resan måste dock vara kortare än 12 timmar
 • Undantag gäller sedan 4 maj också EU-medborgare som enligt EU:s princip om fri rörlighet har rätt att arbeta i Polen och som kan uppvisa bevis om att man har ett konkret uppdrag att utföra i Polen som kommer att påbörjas omedelbart efter att man har passerat gränsen. 

För eventuell bekräftelse på att man har rätt att passera gränsen till Polen går det bra att skicka mail till den polska gränspolisen. Mail skickas till zg.kg@strazgraniczna.pl samt zdsc.kg@strazgraniczna.pl 

Alla som ges tillstånd att resa in till Polen måste efter ankomst befinna sig i karantän i 14 dagar (gäller tills vidare). Från obligatorisk karantän undantas personer som reser över gränsen i tjänsteärende och samtidigt uppfyller kraven på att ha rätt att resa in i landet (enligt ovan). Även studenter är undantagna karantän om man reser över gränsen från ett direkt angränsande land till Polen (däribland Sverige). Diplomater och deras familjer undantas också från obligatorisk karantän.  

För mer information om hur man kan passera den polska gränsen kan man ringa det polska utrikesministeriets informationsnummer + 48 22 523 88 80. Löpande uppdateringar och information läggs också upp på polska inrikesministeriets webbsida: https://www.gov.pl/web/coronavirus 

Varutransporter är undantagna ovanstående restriktioner och kan passera gränsen till Polen. Förarna är också undantagna regeln om 14 dagars karantän. 

Resa med flyg
Fram till den 6 juni får inga internationella transporter med flyg ske till och från Polen. Endast godsflygningar är tillåtna. Kontrollera alltid direkt med ditt flygbolag när man avser återuppta flygningarna till och från Polen.

Inrikesflygningar inom Polen är tillåtna från och med den 1 juni med följande restriktioner:

 • maximalt antal passagerare på flygplanet får utgöra 50% av det totala antalet platser 
 • alla passagerare måste bära ansiktsskydd under hela flygningen
 • alla passagerare måste vara feberfria (man får inte ha högre temperatur än 38 °C)
 • alla passagerare måste fylla i en hälsodeklaration som tillhandahålls av flygbolaget

Resa med färja
Färjor till Sverige fungerar fortsatt med några få begränsningar. För att få mer information om färjetransporter kontakta respektive rederi (Stena Line, Unity Line, Polferries, TT Line). Uppdaterad information finns på rederiernas hemsidor.

Resa med bil
Från och med den 15 mars är det bara tillåtet att passera den polska gränsen vid utvalda gränsövergångar. Enligt inrikesministerns förordning kommer gränsövergångarna vid färjehamnarna i Świnoujście, Gdynia och Gdańsk att fungera normalt dygnet runt. Gränsövergångarna för biltrafik mot Tyskland längs motorvägar samt större vägar fungerar fortsatt.

Transitresor till Sverige via Tyskland och/eller Danmark

Resande skall ha goda skäl för att kunna passera gränsen till Tyskland. Färjetrafiken mellan Tyskland och Sverige fungerar i nuläget.

Svenskar och personer med hemvist i Sverige kan resa genom Tyskland på väg hem till Sverige. Detta gäller även om man anländer från ett land utanför EU/EES. Tyska gränspolisen kan kräva bevis på att resan genom Tyskland är en transitresa. Det är bra att ha tex. flyg- eller färjebiljetter bokade i förväg. Ett dokument som visar att man är bosatt i Sverige är också en fördel. Mer information här.

Den 14 mars stängde Danmark sina gränser, vilket i korthet innebär att::

 • Icke-danska medborgare som vill resa in i Danmark kan förvänta sig att nekas inresa vid den danska gränsen, däribland flygplatserna, om de inte har ett nödvändigt ärende.
 • Icke-danska medborgare som behöver korsa den danska gränsen för att komma hem - exempelvis svenska resenärer som varit på semester utomlands - kommer anses ha ett nödvändigt skäl för inresa. Detsamma gäller vid transit på flygplats.
 • Mer information här.

Resa med tåg, buss samt inom polska städer
Ett stort antal inrikes tågförbindelser ställs in pga. minskat antal passagerare, aktuell information om inställda avgångar finns härAll internationell tågtrafik är inställd tills vidare.

Ambassaden känner inte till några större störningar i den nationella busstrafiken, vi uppmanar alla resenärer att kontrollera med respektive operatör.

Vissa polska städer har begränsat avgångarna i kollektivtrafiken samt i den nationella busstrafiken något pga. minskat antal passagerare. Observera också gällande restriktioner för antal passagerare i kollektivtrafiken samt i den nationella busstrafiken (se ovan).

Löpande reseinformation
Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar. Viktig och aktuell information skickas ut omgående till Svensklistan samt via appen.

Här hittar du aktuella frågor och svar från ambassaden om resor i samband med COVID-19 i Polen.

Ett tillfälligt förbud mot resor till Sverige med anledning av covid-19

Regeringen beslutade den 17 mars att tillfälligt förbjuda icke nödvändiga resor till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Inreseförbudet infördes efter uppmaning av Europeiska rådet och kommissionen i syfte att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19. Förbudet gäller från den 19 mars och har efter rekommendationer av kommissionen förlängts till och med den 15 juni. Efter en översyn har regeringen nu beslutat om vissa förtydliganden, bland annat när det gäller undantag från inreseförbudet för personer med viss familjeanknytning till svenska och utländska medborgare samt för vissa säsongsarbetare. Förtydligandena börjar gälla den 8 juni. För mer information besök denna sida.

Information till svenska studenter som studerar i Polen

Ambassaden får många frågor om man som svensk student som studerar i Polen kan återvända till Polen för tillfället. Personer som är studenter i Polen är undantagna inreseförbudet och kan nu resa in i landet. Vid inresa måste man kunna styrka att man är student i Polen. Den polska regeringen har beslutat om att automatiskt förlänga studentlegitimationers giltighetstid till den 31 maj. Vid frågor ang. detta vänligen kontakta universitetet direkt.

För eventuell bekräftelse på att man har rätt att passera gränsen till Polen går det bra att skicka mail till den polska gränspolisen. Mail skickas till zg.kg@strazgraniczna.pl samt zdsc.kg@strazgraniczna.pl 

Alla som ges tillstånd att resa in till Polen måste efter ankomst befinna sig i karantän i 14 dagar. Studenter som ankommer från ett direkt angränsande land (däribland Sverige) undantas från denna obligatoriska karantän om man vid gränsen uppvisar giltig dokumentation om studier i Polen.

Kontakta ditt universitet eller din lokala studentförening för att få mer information om universitetets planer samt möjligheten till distansundervisning. Du som är utbytesstudent kan även kontakta ditt hemuniversitet för att ta reda på om du kan avsluta dina studier i Sverige. 

Coronasituationen i Polen
Fredagen den 5 juni har man enligt det polska Hälsoministeriet 25 177 bekräftade fall av coronavirus varav 1 127 personer har avlidit i Polen, jämfört med 24 826/1 117 dagen före.

Information om coronaviruset

Frågor och svar om coronaviruset covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats och på https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus (engelska).

För lokal information går det bra att ringa polska Nationella Hälsofondens (NFZ) jourtelefon
+ 48 800 190 590 (tryck 6 för engelska). Information lämnas på polska och engelska. Numret är öppet dygnet runt.

Svenska myndigheters information om det nya coronaviruset hittar man på krisinformation.se

Kontakt med ambassaden och honorärkonsulat

Du kan skicka mejl till ambassaden.warszawa@gov.se. Vi svarar på alla frågor så snart vi kan. Om du har en fråga till UD som rör Corona och resande kan du ringa +46 8 405 92 00.

Fr.o.m. den 15 mars är Sveriges honorärkonsulat i Gdańsk, Kraków, Szczecin och Wrocław stängda för besökare tills vidare.

Konsulaten är öppna för besökare endast efter tidsbokning och kan nås via e-post eller per telefon enligt följande: 

Gdańsk
måndag, onsdag och fredag, kl. 9.00-11.00, tel. +48 608 063 129,
e-mail: konsulat.se@gmail.com

Kraków
måndag kl. 14.00-16.00, tisdag och torsdag kl. 10.00-12-00,
tel. +48 12 618 88 61, e-mail: lidia.wiszniewska@radissonblu.com

Szczecin
måndag-fredag kl. 9:00-16:00, tel. +48 91 881 96 45,
e-mail: swedenconsulate@czernis.pl

Wrocław
måndag, onsdag kl. 08.00-10.00, fredag kl.13.00-15.00, tel.+48 603 236 623, e-mail: adm.swecons.wro@volvo.com

Uppdateringar kommer att läggas upp kontinuerligt.

Allmänna säkerhetsläget

Polen är överlag ett tryggt och säkert resmål.. Normal försiktighet bör iakttagas. Efter terrorattackerna i USA i september 2001 och sedan Polen inledde sina åtaganden i Irak och Afghanistan har säkerhetsåtgärderna mot eventuella terrorattacker förstärkts. Som turist är det knappast något man märker av, och inga terrorhandlingar har förekommit. Säkerhetskontrollerna på flygplatserna skiljer sig inte från andra EU-länder.

Med anledning av den politiska utvecklingen i Polen har det under det senaste året förekommit flertal demonstrationer i ett antal större städer i Polen. Demonstrationerna har framförallt varit av fredlig karaktär. Enligt ambassadens bedömning påverkas inte säkerheten i Polen av den politiska utvecklingen i dagsläget. Ambassaden uppmanar dock svenskar att vara uppmärksamma vid folksamlingar.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att ISILi september 2014 uppmanande sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa. http://www.sakerhetspolisen.se/

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Aktuellt hotläge Polen. Läs mer om terrorism och turism på regeringens hemsida.

Naturförhållanden och katastrofer

Översvämningar förekommer relativt ofta i Polen och kan orsaka störningar i landsvägstrafiken, särskilt på våren.

In- och utresebestämmelser

Polen är medlem av EU och är sedan den 21 december 2007 med i Schengensamarbetet. Då flygbolagen måste veta att samma personer flyger ut ur landet som har checkat in bagage, måste du kunna legitimera dig vid utresan med pass eller nationellt ID-kort. Även under vistelsen i Polen måste du kunna legitimera dig, t.ex. vid incheckning på hotell och vid utresan. I Polen gäller inte ett svenskt körkort som legitimation, eftersom det inte visar vilket medborgarskap du har. Vid frågor om in- och utresebestämmelser i Polen hänvisas till Polska ambassaden i Stockholm.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården får generellt betraktas som god, även om standarden på de allmänna sjukhusen kan skilja sig från den i Sverige.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är som alltid av stor vikt, att respektera landets lokala lagar och sedvänjor. I Polen är det strängt förbjudet att hantera droger i någon form samt att köra bil under påverkan av alkohol eller annat rusningsmedel. Trafikkontroller sker frekvent och ertappas en förare med högre alkoholnivå i kroppen än 0,2 promille, kan detta leda till dryga böter och att körkortet omhändertas på plats. Kontroller sker regelbundet vid alla polska färjeterminaler med trafik till och från Sverige.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Turister bör vara uppmärksamma på ficktjuvar i stora folksamlingar, på tåg och kommunala transportmedel, särskilt vid på- och avstigning.

Från flygplatsen i Warszawa är det säkrast att åka taxi in till staden. Undvik svarttaxichaufförerna i flygplatsens ankomsthall. Ta i stället en taxi i taxikön. Fickstölder har skett på busslinjen som går mellan flygplatsen och stadens centrum.
Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert ställe.

Trafiksäkerhet

Försiktighet och uppmärksamhet i trafiken uppmanas vid resa i Polen. Vägnätet är under utbyggnad, men fortfarande är landet täckt med små smala vägar och över lag illa underhållna vägbanor. I större städer, såsom i Warszawa, är trafikintensiteten tät och risken för trafikolyckor bedöms som hög. Det är inte tillåtet att använda dubbade vinterdäck i Polen. Vid frågor om trafikregler m.m. hänvisas till Polska ambassaden samt till Motormännens riksförbund. Vissa vägsträckor är avgiftsbelagda, läs mer om Via-toll-systemet här.

Övrig information

En väl täckande rese- eller hemförsäkring med reseskydd rekommenderas. Särskilt sjukdomar som kräver specialtransport till Sverige är kostsamma och svåra att arrangera utan giltig försäkring. Tänk på att reseskyddet i hemförsäkringar normalt gäller endast 45 dagar.
Med det europeiska sjukförsäkringskortet, som visar att du är försäkrad i Sverige, får du lättare nödvändig vård i ett annat EU/EES-land. Kostnader för sjuktransport täcks dock inte av kortet men kan täckas av din hemförsäkring. Beställ kortet gratis av Försäkringskassan .

Valuta 1 zloty (PLN) = 100 grosz Dagens växelkurs > Forex (välj "Polen, PLN")

Det kan vara både dyrt och omständligt att lösa in resecheckar. Växla gärna till dig sedlar av mindre valörer.

Betal- och kreditkort Det går bra att betala med kort vid nästan alla tillfällen, även för taxiresor. I Polen måste man alltid ha en kod till kortet för att kunna betala och för att köpstället ska kunna kontakta banken. Ett stort antal bankomater finns.

Bankkortsbedrägerier i Polen
Ambassaden i Warszawa vill göra besökare i Polen uppmärksamma på att bankkortsbedrägerier förekommer på barer och nattklubbar i större städer i Polen, bl.a. i Warszawa, Krakow och Gdansk-området. 

Tillvägagångssättet vid dessa s.k. gogoklubbs-bedrägerier är likartade – utländska besökare lockas in till barer och nattklubbar där de blir bjudna på drinkar och öl som verkar innehålla någon sorts drog, personer har berättat att de efter att ha druckit dessa inte minns vad som skett under större delen av kvällen. Under perioden av ”blackout” utnyttjar barens personal den drogpåverkade besökaren att godkänna utbetalningar från sina bankkonton på flera tiotusentals kronor. Ett av tricken är att få besökaren att tro att deras betalningar inte validerats och att de därför behöver knappa in sin pinkod på bankkortsterminalen, om och om igen.

 

Ambassaden har fått information om att gäster blivit lurade på följande klubbar – Club Foksal, Warszawa, Obsession Club, Gdansk samt Underground Club i Sopot. 

Ambassaden uppmanar besökare som råkat ut för dessa kriminella aktiviteter att göra en polisanmälan till de polska polismyndigheterna. En polisanmälan gjord i Sverige blir i de flesta fall inte accepterad av polska myndigheter.

Övriga upplysningar

Allmänt nödnummer 112.

Tourist Emergency Helpline + 48 22 278 77 77 eller +48 608 599 999 (mellan kl. 8.00-18.00 f.o.m. 1. oktober t.o.m  31 maj; kl. 8.00-22.00 f.o.m. 1 juni t.o.m. 30 september)
Information om turistlandet Polen kan hämtas från Polska statens turistbyrå. För polska nyheter på engelska, hänvisas till The News

Sjukvård för svenskar i Polen

Information om samordning av de sociala trygghetssystemen i EU och andra socialförsäkringsfrågor handläggs av Försäkringskassan i Sverige.

Se till att ställa dina frågor till Försäkringskassan om vilken rätt du har till sjukvård i Polen, i god tid.

Information om sjukvård och blanketter för vård i Europa finns också på Europeiska kommissionens hemsida.

Generellt gäller att det europeiska sjukförsäkringskortet räcker för den tid du vistas tillfälligt i Polen och täcker kostnader för akut sjukvård. Är du dock inte längre socialförsäkrad i Sverige måste du själv kontakta socialförsäkringsinstitutionen i Polen för en bedömning av din situation. Om du uppfyller villkoren för bosättning, kan du bli försäkrad i Polen istället för i Sverige.

Mer information om sjukvård i Polen hittar du här.

Biltrafik

Tempot på de polska vägarna är ofta uppskruvat med höga farter och överraskande omkörningar. Det finns gott om bensinstationer, även längs mindre vägar, och alla säljer blyfri bensin.

Registreringsbevis Du måste ha med dig registreringsbeviset i original. Kopior godkänns inte. Det gröna kortet behövs däremot inte längre i Polen. Om du kör en lånad bil, måste du ha med dig en fullmakt från ägaren som berättigar dig att köra fordonet.
Högsta tillåtna hastighet Tätort anges med en vit ortsnamnsskylt eller en vit skylt med en stadssilhuett på. Gröna ortsnamnsskyltar anger att orten inte är en tätort. Polis- och radarkontroller är vanliga. Läs mer här om regler för hastighetsbegränsningar i Polen.
Bilbälte/barnstol Det är lag på att använda bilbälte, även i baksätet. Barnen ska sitta i barnstol med säkerhetsbältet förspänt.
Obligatorisk utrustning Enligt lag måste varningstriangel och brandsläckare finnas i bilen. En liten bilbrandsläckare (gaśnica) kan du köpa på närmaste bensinstation.
Alkohol Högsta tillåtna alkoholhalt i blodet vid bilkörning är 0,2 promille.
Vinterdäck Det är inte obligatoriskt att använda vinterdäck i Polen. Användning av dubbade vinterdäck är förbjudet.
Spårvagnar Det är förbjudet (och livsfarligt) att köra om en spårvagn som har stannat vid en sådan hållplats! Passagerarna som ska kliva på spårvagnen väntar på trottoaren och går ut i gatan när spårvagnen och bilisterna saktar in för att stanna.
Väg- och gatukorsningar Bilister från Sverige kan lätt bli villrådiga i polska väg- och gatukorsningar. En grön pil åt höger betyder inte att du har förkörsrätt. Den betyder att du får svänga till höger om inga fordon kommer från vänster och inga fotgängare befinner sig på övergångsstället framför dig! Fordonen från vänster och fotgängarna som går mot grönt har alltså företräde, trots att du har grön pil åt höger.
Vägavgifter i Polen Vägavgiften betalas med hjälp av ett elektroniskt system och därför måste varje avgiftspliktigt fordon registreras och utrustas med en elektronisk box "viaTOLL". Mer information om avgifterna, registreringen samt en karta över avgiftsbelagda vägar finner du här Trafikmärken Följande ord och uttryck förekommer ofta på skyltar:

Droga wewnętrzna Intern väg
Dzieci Barn
Koleiny Hjulspår
Koniec Slut (markerar att förbud, varning eller påbud upphör)
Kontrola prędkości Hastighetskontroll
Kontrola radarowa Radarkontroll
Objazd Trafikomläggning (anvisad väg vid vägarbeten)
Piesi Fotgängare
Płatna Avgiftsbelagd väg
Pokoje gościnne Gästrum
Parking (Postój) płatny Avgiftsbelagd parkering
Prace drogowe Vägarbeten
Przejście dla pieszych Övergångsställe
Stacja paliw Bensinstation
Szkoła Skola (står ofta skrivet i vägbanan)
Uwaga! Se upp!
w godz. 7-18 kl. 07-18
Wjazd/Wyjazd Infart/Utfart
Wolne pokoje Lediga rum
Wypadki Olyckor (olycksdrabbad vägsträcka)
Zajazd Värdshus
Zakaz parkowania     (Nie parkować) Parkering förbjuden
Zmiana organizacji ruchu Ändring av körfilernas riktning
Zmiana pierwszeństwa Ändrad förkörsrätt
Zwolnij! Sänk farten!