• Svenska

Om utlandet Polen

Rekvisition samordningsnummer och ansökan om förnamn och efternamn för nyfödda barn i Polen

Avsikten med samordningsnummer är att ansöka om pass eller nationellt ID-kort för barnet.

Samordningsnummer

Nyfödda barn och personer som aldrig haft svenskt pass, nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste få ett samordningsnumer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller nationellt id-kort. Det är ambassaden som beställer ett samordningsnumer, inte du som privatperson.

Namnanmälan

Önskar vårdnadshavarna endast göra en namnanmälan för barnet och inte ansöka om pass eller nationellt ID-kort, ska blanketten sändas av vårdnadshavarna direkt till Skatteverket tillsammans med de handlingar som uppges på blanketten längst ner till höger. Dessa handlingar ska vara bestyrkta av valfri myndighet.

Adress:

Skatteverket Folkbokföringen

881 52 Sollefteå

Ansökan om samordningsnummer

För barn födda utomlands måste ett samordningsnummer rekvireras innan det är möjligt att ansöka om svenskt pass eller nationellt ID-kort. För att erhålla samordningsnummer vänder man sig till ambassaden i Warszawa eller något av de 5 honorärkonsulaten i Polen för att lämna in nödvändiga handlingar. Det är inte möjligt för vårdnadshavarna att själva rekvirera samordningsnummer från Skatteverket. https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/polen-warszawa/kontakt/

Följande krävs vid beställning av samordningsnummer utomlands:

Barnet måste komma till ambassaden eller konsulatet tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.

  • Ifylld ansökan om förnamn och efternamn ( Blankett (https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7750.4.39f16f103821c58f680007092.html). Blanketten ska undertecknas av båda vårdnadshavarna och av den sökande, om denne har fyllt 12 år.
  • Födelsebevis i original där föräldrarnas namn framgår (fullständigt födelsebevis - för barn födda i Polen (pol. "odpis zupełny aktu urodzenia") utfärdat av civilståndsmyndigheten (pol. ”Urząd Stanu Cywilnego”) på barnets födelseort samt översättning till svenska eller engelska, Om barnets föräldrar är gifta med varandra vid barnets födelse och vigseln är registrerad hos Skatteverket kan en förkortad version av födelsebeviset lämnas in (pol. "odpis skrócony aktu urodzenia")
  • Föräldrarnas vigselbevis, om föräldrarna var gifta när barnet föddes.
  • Bekräftelse eller domstolsbeslut om föräldraskap (om ni föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds).
  • Pass, för er föräldrar och för barnet (om barnet har ett pass).
  • Förlossningsintyg eller graviditetsintyg.
  • Om den svenske föräldern aldrig varit bosatt i Sverige måste dennes beslut om bibehållande av svenskt medborgarskap efter 22 års åldern, tas med och visas upp.

För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födelsen tillkommer bevis om svenskt medborgarskap. Anmälan för barn med svensk far, fött utom äktenskapet utanför Sverige före den 1 april 2015. ( Blankett)  (https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Ansok-om-medborgarskap/Medborgarskap-for-barn-med-svensk-pappa-fodda-utomlands-fore-1-april-2015.html

Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltig fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).

Handläggningstiden för ansökan om samordningsnummer är cirka 4 veckor.

Olika status för samordningsnummer

Har du redan fått samordningsnummer sedan tidigare gäller nya regler från 18 juni 2021. Ett samordningsnummer kan efter den 18 juni 2021 ha olika status, det kan vara aktivt eller vilandeförklarat.

Ett samordningsnummer blir vilandeförklarat efter fem år (vid utgången av det femte kalenderåret) om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse kommit in till Skatteverket.

Om du har ett giltigt pass så gäller det till sista giltighetsdag även om samordningsnumret blir vilandeförklarat. När du ansöker om nytt pass kommer ansvarig passmyndighet att begära förnyelse av samordningsnumret.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat vänder du dig till Skatteverket som är ansvarig myndighet.

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och.

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap.

Handläggningstiden för ansökan om samordningsnummer är cirka 4 veckor.