Alternate Text

Sveriges ambassadWarszawa, Polen

Lokal tid 01:27

Hur man efterforskar personer i Polen

Privatperson som önskar göra en efterforskning måste själv vända sig till ansvarig polsk myndighet. Ambassaden får endast förmedla förfrågningar på uppdrag av svenska myndigheter och endast om det finns ett juridiskt intresse.

Privatpersoner och andra juridiska personer som önskar göra en efterforskning måste själva vända sig till ansvarig polsk myndighet till valfritt folkbokföringskontor i respektive stad eller kommun.

Personuppgifter, inkl. adressuppgifter lämnas ut om den sökande kan visa att det föreligger ett juridiskt intresse t.ex. kallelse till domstol, betalningsföreläggande, arvsförfarande etc. eller ett faktiskt behov t.ex. efterforskning av biologiska föräldrar. I det senare fallet lämnas adress- eller andra personuppgifter endast ut under förutsättning att den efterforskade personen gett sitt samtycke till det.

Begäran om person- och adressuppgifter ur rikstäckande personnummerregister s.k. PESEL-register (=Rejestr PESEL) eller lokala folkbokföringsregister (=Rejestr mieszkancow) görs på en särskild ansökningsblankett som endast finns på polska (se länk). Ansökningsblanketten och eventuella bilagor som kan styrka ett juridiskt intresse att få ta del av person- och adressuppgifter måste fyllas i och översättas till polska. Ansökan måste skickas med vanlig post. 

Ansökningsblanketten ”Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkancow i rejestru PESEL” - se nedan.

Personuppgifter lämnas ut till privatpersoner mot avgift, som f n är PLN 31. Stadsförvaltningens (=Urzad Miasta) eller kommunförvaltningens (=Urzad Gminy) särskilda bankkontouppgifter finns på respektive kommuns webbplats.

Länk till en webbplats med en lista över kommuner och städer med folkbokföringskontor i Polen

För att underlätta efterforskningen har ambassaden nedan samlat  adress- och bankkontouppgifter till ett par av de större kommunernas och städernas folkbokföringskontor (se nedan).

Observera att information om efterforskning i Polen är framtagen av ambassaden för att underlätta för privatpersoner att få fram adressuppgifter etc.  Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt men frånsäger oss ansvar då våra källor, polska myndigheter, kan ha ändrat blanketter och rutiner utan att ambassaden fått kännedom om det.

Länken till informationen på polska här eller här.

Adress- och bankkontouppgifter till ett par av de större kommunernas och städernas folkbokföringskontor

GDAŃSK
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

tel.: +48 58 323 63 72; 323 66 75
e-post: wso@gdansk.gda.pl
IBAN kontonummer: PL 97 1240 1268 1111 0010 3877 3717Swift: PKOPPLPW

KATOWICE
Urząd Miasta Katowice
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice 

Tel: +48 32 259 3272
e-post: so@katowice.eu
IBAN kontonummer: PL 92 1020 2313 2583 0200 0000 0017
Swift: BPKOPLPW 

KRAKÓW
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Spraw Administracyjnych
Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków,

tel. 12 616 9324
e-post umk@um.krakow.pl
IBAN kontonummer: PL 82 1020 2892 0000 5602 0590 0941
Swift: BPKOPLPW 

ŁÓDŹ
Urząd Miasta Łodzi
Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Oddział Koordynacji i Udostępniania Danych Osobowych
ul. Sienkiewicza 5
90-001 Łódź

tel: +48 42 638 4633
IBAN kontonummer: PL 14 1560 0013 2026 0000 0026 0007
Swift: GBGCPLPK 

POZNAŃ
Urząd Miasta Poznań
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych
ul. Libelta 16/20,
61-706 Poznań

tel: +48 61 646 33 44
e-post: souk@um.poznan.pl
IBAN kontonummer: PL 89 1020 4027 0000 1802 1262 0755
Swift: BPKOPLPW 

SZCZECIN
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Spraw Obywatelskich
pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin

tel.: +48 91 42 45 000
e-post: wso@um.szczecin.pl
IBAN kontonummer: 52 1020 4795 0000 9602 0277 8512
Swift: BPKOPLPW 

WARSZAWA– stadsdelen MOKOTÓW
Urząd Dzielnicy Mokotów
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa

tel: +4822 443 63 80
IBAN kontonummer: PL 30 1030 1508 0000 0005 5002 3091
SWIFT: CITIPLPX 

WARSZAWA – stadsdelen OCHOTA
Urząd Dzielnicy Ochota
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
ul. Grójecka 17a
02-021 Warszawa

Tel: +48 22 57 83 567
IBAN kontonummer: PL 42 1030 1508 0000 0005 5002 4039
SWIFT: CITIPLPX

WARSZAWA – stadsdelen ŚRÓDMIEŚCIE
Urząd Dzielnicy Śródmieście
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
ul. L. Kruczkowskiego 2
00-691 Warszawa

tel: +48 22 443 91 30
IBAN kontonummer: PL 38 1030 1508 0000 0005 5001 0046
SWIFT: CITIPLPX

WARSZAWA. stadsdelen URSYNÓW
Urząd Dzielnicy Ursynów
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa

tel: +48 22 443 73 59
IBAN kontonummer: PL 60 1030 1508 0000 0005 5001 3045
SWIFT: CITIPLPX

WROCŁAW
Urzad Miejski Wroclawia
Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Informacji Adresowej i Statystyki
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wroclaw

tel. +48 71 777 70 12, 777 76 63
IBAN kontonummer : PL 38 1020 5226 0000 6102 0416 9181
Swift : BPKOPLPW

Senast uppdaterad 05 sep 2019, 17.01