Meny

Hur man efterforskar personer i Polen?

Privatperson som önskar göra en efterforskning måste själv vända sig till ansvarig myndighet.

I Polen vänder du dig till Inrikesministeriets enhet för ID-handlingar och personuppgifter eller till det lokala folkbokföringskontoret i staden/kommunen där den efterforskade personen senast var bosatt.

Det bör i sammanhanget nämnas att den polska lagen om skydd av personuppgifter (inkl. adressuppgifter) är restriktiv. Uppgifter lämnas ut till privatpersoner, myndigheter och institutioner om den som söker informationen kan visa att det föreligger ett juridiskt intresse (t.ex. kallelse till domstol, betalningsföreläggande, arvsförfarande) eller ett faktiskt behov (t.ex. efterforskning av biologiska föräldrar). Föreligger inte juridiskt intresse skaffar Inrikesministeriet samtycke till utlämnande av adress från den person som eftersöks.

Ansökan om utlämnande av adressuppgifter från polska folkbokföringsregistret görs på en särskild blankett som tillhandahålls av Inrikesministeriet. (Blankett för ansökan om personuppgifter – se länk nedan). En inofficiell översättning till svenska av rubrikerna på blanketten återfinns inom kort i länken nedan på denna sida. Är den efterforskades tidigare adress känd, skickas blanketten till stads-/eller kommunstyrelsen på den orten. Är den efterforskades senaste adress okänd, skickas blanketten till Inrikesministeriet, se adress här nedan:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSW ul. Smyczkowa 10 02-678 Warszawa Polen

Personuppgifter lämnas ut mot avgift, som f.n. är PLN 31. Avgiften ska överföras till följande bankkonto:

Kontoninnehavare: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Smyczkowa 10 02-678 Warszawa Swift code: NBPLPLPW

Kontonummer  PL 24 1010 1010 0030 3022 3100 0000

Skriv "Udostepnienie danych osobowych" och den efterforskade personens namn som rubrik på transaktionen. Kvittot på erlagd avgift ska bifogas till ansökan.

Ansökan om personuppgifter (på svenska)

Ifyllbar ansökan om personuppgifter (på polska)

Senast uppdaterad 11 jan 2018, 17.44