Rösta i Shanghai

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Vill du brevrösta från utlandet får du skicka brevrösten tidigast den 25 april 2024. Du kan förtidsrösta från utlandet tidigast den 16 maj 2024. Generalkonsulatet i Shanghai kommer att anordna röstmottagning.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen, och
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Anmäl aktuell adress/anmäl dig till röstlängden

För att anmäla din adress eller om du behöver anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket via e-post. Du kan också fylla i blanketten och lämna den i generalkonsulatets reception.

Även en inkommen brev- eller förtidsröst från utlandet räknas som en anmälan till röstlängden. Rösten räknas i det aktuella valet om den kommer in senast dagen före valdagen.

Röstkort via brev

Utlandsröstkort är ett röstkort som är anpassat för utlandssvenskar. Utlandsröstkorten skickas tidigare än vanliga röstkort och skickas ut cirka 50 dagar före valet till din utlandsadress som du anmält till Skatteverket. Säkerställ i god tid före valet att Skatteverket har din aktuella utlandsadress.

Du kan använda utlandsröstkortet för att brevrösta eller rösta på generalkonsulatet.

Om du befinner dig i Sverige under valet kan du beställa ett nytt röstkort som gäller för röstning i Sverige.

Förtidsröstning på generalkonsulatet i Shanghai

Generalkonsulatet kommer att anordna röstmottagning. Du är välkommen att förtidsrösta följande datum:

  • Torsdag 16 maj kl. 11.00 - 13.00
  • Fredag 24 maj kl. 13.00 - 16.00
  • Måndag 27 maj kl. 16.00 - 20.00
  • Onsdag 29 maj kl. 17.00 - 20.00

För att förtidsrösta vid generalkonsulatet måste du ha med dig en giltig ID-handling. Du behöver inte ha med dig ditt röstkort, men det underlättar om du har det.

Så här går det till att förtidsrösta utomlands i EU-valet.

Du kommer även kunna förtidsrösta på ambassaden i Peking och generalkonsulatet i Hongkong.

Brevröstning

Du behöver särskilt material för att brevrösta och två vittnen som har fyllt 18 år. Vittnena behöver inte vara svenska medborgare. Det är viktigt att du gör i ordning brevrösten på rätt sätt och att du och dina vittnen fyller i alla uppgifter. Steg för steg: så här brevröstar du från utlandet.

Om du inte fått brevröstningsmaterial kan du beställa det från generalkonsulatet så skickar vi det till din adress i Kina. 

Du postar därefter själv din brevröst till valmyndigheten. Tänk på att brevrösten måste komma fram senast dagen innan valdagen den 9 juni 2024 för att räknas i valet.

Läs mer om utlandsröstning på valmyndighetens webbsida: EU-val 2024 | Valmyndigheten

Senast uppdaterad 22 apr 2024, 15.50