Team för verksamhetsstöd och konsulära frågor

Ansvarar för konsulär service, ambassadens administrativa och fastighetsfrågor.

Anita Lundquist
Ambassadråd, Kanslichef

Roland Hedlund
Ambassadråd 

David Wass
Andre ambassadssekreterare, Teknisk förvaltare

Ana Costa
Tredje ambassadssekreterare 

Essie Persson
Tredje ambassadssekreterare 

Senast uppdaterad 10 aug 2023, 17.05