Team för fred och säkerhet

Ansvarar för bevakning, analys och rapportering kring frågor relaterade till Kinas inrikes-, utrikes- och säkerhetspolitik och mänskliga rättigheter.

Försvarsattachén ansvarar för bilaterala militära kontakter mellan svenska Försvarsmakten och kinesiska folkets befrielsearmé.

Mattias Chu
Ambassadråd, Teamledare

Sofia Bergquist Knutsson
Förste ambassadsekreterare

Filip Sandén
Andre ambassadsekreterare

Kenneth Raun
Försvarsattaché

Alexander Högfeldt
Förste ambassadsekreterare (försvarsfrågor)

Senast uppdaterad 06 jul 2020, 10.38