Service till svenskar vid generalkonsulatet

Sveriges generalkonsulat i Shanghai erbjuder författningsreglerad service till svenskar i Shanghai, Anhui, Jiangsu och Zhejiang. Svenskar i andra kinesiska provinser hänvisas till Sveriges ambassad i Peking

Generalkonsulatet är en självständig passmyndighet som utfärdar ordinarie pass, provisoriska pass samt nationella ID-kort.

Generalkonsulatet utfärdar även vissa intyg och äktenskapscertifikat som ska användas inför en svensk myndighet eller i Sverige.

Generalkonsulatet bistår svenskar under expeditionstid och efter tidsbokning. Läs mer under respektive kategori och boka tid online.

Akut hjälp

Om du är i behov av akut konsulärt bistånd, kontakta generalkonsulatet. Utanför ordinarie öppettider kan du alltid nå UD-jouren i Stockholm antingen genom att ringa generalkonsulatets växel eller ringa direkt till UD-jouren +46 8 405 50 05.

Konsulärt bistånd ges enligt lagen till:

  • Svensk medborgare som är bosatt i Sverige.
  • Flykting eller statslös person som är bosatt i Sverige.
  • I vissa fall kan även annan utländsk medborgare som är bosatt i Sverige eller svensk medborgare bosatt utomlands få hjälp.

Den konsulära hjälpen till en utflyttad person är enligt lagen kraftigt begränsad och ges endast i undantagsfall.

Läs mer om konsulärt bistånd här. 

Senast uppdaterad 24 apr 2024, 10.39