Team för migration

Zuhal ansvarar för hanteringen av viseringsärenden. Hanterar också frågor rörande uppehålls-och arbetstillstånd på uppdrag av Migrationsverket.

Zuhal Esef
Andre ambassadsekreterare, Teamledare

Senast uppdaterad 19 aug 2021, 12.06