Team för migration

Ansvarar för hanteringen av viseringsärenden. Hanterar också frågor rörande uppehålls-och arbetstillstånd på uppdrag av Migrationsverket.

Zuhal Esef
Förste ambassadsekreterare, Teamledare

Amanch Abdi
Andre ambassadsekreterare

Senast uppdaterad 19 aug 2021, 12.06