Alternate Text

Sveriges ambassadAmman, Jordanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Amman, Jordanien

Lokal tid 21:20

Utlandsresor - Avrådan för alla länder

15 mar 2020

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

WHO har konstaterat att spridningen av det nya coronaviruset är en pandemi. Med det exceptionella läge som råder bör alla som planerar en utlandsresa noga tänka igenom vilka risker som finns och om resan behöver genomföras. Detta gäller oavsett om UD formellt avråder från ett område eller inte. Varje resenär har själv ett ansvar för att följa utvecklingen och fatta informerade beslut. Den som tillhör en riskgrupp bör vara särskilt uppmärksam.

I ett mycket osäkert läge kan situationen ändras från timme till timme. Detta gäller såväl virusspridningen som inresebestämmelser som kan ändras med kort varsel. Gränser kan stängas och nya karantänsregler upprättas. 

 Viktiga källor till information är UD:s olika plattformar, däribland ambassadens egen hemsida och appen UD Resklar, liksom Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man undviker att smitta sig själv och andra. Ambassader uppdaterar löpande vår reseinformation utifrån den bästa möjliga information som finns tillgänglig för stunden. Det är viktigt att alla som planerar en resa tar del av denna information.

Nya Coronaviruset

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina.

För att begränsa spridning kan nationella och/eller lokala myndigheter införa olika typer av åtgärder. Spridningsreducerande åtgärder kan till exempel vara olika former av screenings/undersökningar på flygplatser, inreseförbud och lokala karantänsregler för personer som vistats i länder med smittspridning, begränsningar av allmänna transporter, stängning av eller begränsad tillgång till offentliga byggnader och turistattraktioner. Åtgärder av dessa slag har införts på flera håll i världen, även i Jordanien, och nya bestämmelser kan införas med kort varsel.

Sveriges ambassader informerar i den mån det är möjligt om spridningsreducerande åtgärder i enskilda länder på ambassadernas reseinformation.

Generella råd inför din resa

Se över din försäkring

Spridningen av viruset är svår att förutsäga. Som alltid är det viktigt att ha en bra försäkring som gäller under hela resan och täcker kostnader för nödvändig vård och eventuell hemresa till Sverige. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring. Många försäkringsbolag har nu särskild information kopplat till coronaviruset på sina webbplatser.

Övergripande råd och information om försäkringar finns hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

Håll kontakten med din researrangör eller flygbolag

Din researrangör har ett ansvar för dig som resenär. Flera flygbolag har tillfälligt upphört eller minskat sina flyg till länder med större smittspridning och begränsningar har även införts för flyg till andra delar av världen..

 Om du har frågor om en kommande resa eller frågor om av- eller ombokning bör du ta kontakt med din researrangör. Hallå Konsument! har information om dina rättigheter kring avbokning av resor i samband med coronaviruset.

Ta del av information från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet för frågor gällande smittskydd. De följer utvecklingen, uppdaterar sin webbsida löpande samt stöttar vården med rekommendationer om hur misstänkta fall ska hanteras. Läs mer på deras information om viruset och frågor och svar. De har även tagit fram information till resenärer.

Ladda ner appen UD Resklar och följ ambassadens reseinformation

I appen finns samlat delar av UD:s reseinformation, ambassadernas reseinformation per land och kontaktuppgifter. Ambassadernas reseinformation uppdateras regelbundet med lokal information. Genom appen kan du även välja att få push-notiser från UD och ambassaden med viktig information om avrådan från resor och om ditt resmål. Du kan också läsa ambassadernas reseinformation på Sweden abroad.

 Om du har frågor till UD kring corona och resande som inte besvaras i appen eller på Sweden Abroad kan du ringa UD:s särskilda nummer för detta ändamål: 00468-405 92 00. Vid akuta konsulära nödsituationer, ring som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 00468-405 50 05.

Skriv upp dig på svensklistan

Om du skriver upp dig på svensklistan kan UD eller närmaste svenska ambassad vid behov nå dig i en krissituation. Anmäl dig här.

Följ lokala myndigheters anvisningar

Vid händelse av smittspridning är det troligt att lokala myndigheter vidtar en rad spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner och lokala karantänsregler. Det är viktigt att du som enskild resenär håller dig informerad om vad som gäller.

När avråder UD?

Oavsett om UD avråder från en resa eller inte måste du som resenär fatta egna beslut om din resa.

UD:s avrådan grundar sig på en helhetsbedömning av ett lands, eller delar av ett lands, säkerhetsläge utifrån ett antal kriterier. UD kan exempelvis avråda från resor om konsekvenserna av en smittsam sjukdom påverkar samhället på ett omfattande sätt med bristfällig sjukvård, interna reserestriktioner, påverkad infrastruktur och transportsystem som också påverkar ambassadens möjligheter att bistå svenskar konsulärt. UD kan också avråda från resor baserat på en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Du kan läsa mer om UD:s avrådan här.

Senast uppdaterad 15 mar 2020, 11.52