Meny
  • Svenska

Länder som UD avråder från resa till

UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationer bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. Om du väljer att resa trots att UD avråder gäller normalt inte din vanliga reseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag och reseföretag och ta reda på vad som gäller.

Skälen till en avrådan kan till exempel vara politiska oroligheter, våldsamheter, specifika hot eller risk för allvarlig smittspridning. UD kan också avråda på grund av följarna av en naturkatastrof. Ibland kan en avrådan också innebära att det finns mycket begränsade möjligheter för UD eller ambassaden att hjälpa svenska resenärer på plats, till exempel om det är krig eller en krigsliknande situation.

Länder som UD avråder från resa till.

Senast uppdaterad 09 mar 2017, 16.21