• Svenska

UD:s avrådan

UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationer bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. Om du väljer att resa trots att UD avråder gäller normalt inte din vanliga reseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag och reseföretag och ta reda på vad som gäller.

Skälen till en avrådan kan till exempel vara politiska oroligheter, våldsamheter, specifika hot eller risk för allvarlig smittspridning. UD kan också avråda från resor på grund av följderna av en naturkatastrof. En avrådan kan även innebära att det finns mycket begränsade möjligheter för UD/ambassaden att hjälpa svenska resenärer på plats, till exempel i konfliktområden.

Vad innebär en avrådan?

UD avråder inte från resor på grund av allmänna eller ospecifika hot om exempelvis terrorattentat. Varje resenär bör hålla sig informerad om säkerhetsläget i stort och vilka hot och risker som finns i det land man reser till. Sveriges ambassader ger reseinformation på respektive sida på Sweden Abroad.

Nivåer av avrådan
UD kan avråda från icke-nödvändiga resor, vilket innebär turist- och besöksresor; från alla resor, vilket även inkluderar arbetsresor och alla andra resor. Det finns också situationer där UD inte bara avråder från resor utan även uppmanar svenskar att lämna landet. En sådan avrådan utfärdas enbart i situationer med överhängande fara för liv och hälsa.

Konsekvenser när UD avråder från resor
När UD avråder från resor ska det ses som en signal om att säkerhetsläget är allvarligt och att man noga bör tänka över sitt beslut att resa. Normalt gäller inte en reseförsäkring om UD avråder från resor och det kan krävas tilläggsförsäkringar för att ha ett skydd om man beslutar sig för att resa trots UD:s avrådan. Det är viktigt att kontrollera vad som ingår i en reseförsäkring och vilka villkor som gäller för den resa man bokat.

Senast uppdaterad 09 mar 2017, 16.21

Länder som UD avråder från resor till