• Svenska

UD:s avrådan

UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller kan ändras snabbt. Om du väljer att resa trots att UD avråder gäller normalt inte din vanliga reseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag och reseföretag och ta reda på vad som gäller.

Skälen till avrådan kan till exempel vara politiska oroligheter, våldsamheter, specifika hot eller risk för allvarlig smittspridning. UD kan också avråda från resor på grund av följderna av en naturkatastrof.

En avrådan kan också bero på att det är mycket svårt för UD och ambassaden att hjälpa svenska resenärer på plats, till exempel i konfliktområden.

Frågor och svar om avrådan - på regeringen.se

Senast uppdaterad 09 mar 2017, 16.21

Länder som UD avråder från resor till