Sverige & Finland

Ska du till Sverige?

Som nordisk medborgare har du rätt att resa till, arbeta, bo och studera i Sverige utan visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Läs mer om detta på ämnessidorna under denna sida.