Meny

Om utlandet USA

Pass för vuxna

För att kunna ansöka om/förnya ordinarie pass eller nationellt ID-kort på ambassaden i Washington DC eller på generalkonsulatet i New York måste du boka tid online. Du bokar själv tid via respektive länk nedan.

En person som har fyllt 18 år måste ta med dokumenten nedan för att ansöka om/förnya pass på ambassaden i Washington DC eller generalkonsulatet i New York.

Om du inte redan har person- eller samordningsnummer kan du inte boka tid för att ansöka om pass!

Ambassaden i Washington DC har stängt för besökare på grund av Covid-19 men tar via tidsbokning emot konsulära ärenden som t ex passansökan. Generalkonsulatet öppnade för passansökningar den 8 juni.

Följande dokument ska tas med:

  • Blanketten "Verification of Swedish Citizenship/Prövning av svenskt medborgarskap" - ladda ner, fyll i och skriv ut. Måste göras innan din bokade tid.
  • Det gamla passet, gällande eller utgånget. . Om du aldrig haft ett pass ska dokument från Skatteverket där person- eller samordningsnummer framgår tas med.
  • Giltig svensk eller amerikansk fotolegitimation med tydlig namnteckning om passet har gått ut.
  • Bevis på immigrationsstatus i USA (visum, ESTA, grönt kort) eller bevis på amerikanskt medborgarskap (amerikansk födelseattest, naturalization certificate, consular report of birth abroad) – originaldokument eller kopia bevittnad av notarius publicus. Amerikanskt pass är ej tillräckligt.
  • Om utländskt medborgarskap förvärvats före den 1 juli 2001 krävs bevis från Migrationsverket att det svenska medborgarskapet återvunnits.
  • Bevis på att svenskt medborgarskap fick behållas efter 22 års ålder (endast för svenskar som fötts utanför Sverige och som aldrig bott där och inte haft stark samhörighet med Sverige).
  • Medborgarskapsbevis där datum för förvärv av svenskt medborgarskap framgår. Gäller endast sökande som ej är födda svenska medborgare.  Du kan mejla Skatteverket servicejouren@skatteverket.se och be om datum för förvärv. Om du vill ha en kopia av beviset kan detta beställas från Migrationsverket.
  • Om du vill ändra namn i passet måste din ansökan om namnändring beviljats av Skatteverket innan du kan ansöka om nytt pass.

> Passavgiften på $165 kan betalas med Visa eller MasterCard. Även exakt kontantbetalning accepteras.

> Efter ansökan tar det vanligtvis ca 2 veckor innan du får ditt nya pass. (Under jul och nyår kommer handläggningstiden vara längre). Det nya passet måste upphämtas personligen. Det gamla passet ska tas med för makulering.

> Det nya passet kan hämtas på valfritt svenskt konsulat/ambassad i USA eller annan svensk ambassad/konsulat i världen eller på en polisstation i Sverige för en extra avgift.

> Vid upphämtning av pass på annan myndighet än där ansökan lämnades in tillkommer en portoavgift som betalas vid ansökan och en utlämningsavgift som betalas vid avhämtningen.

> Ta inte med passfoton - samtliga sökande fotograferas på plats vid ansökningstillfället.

Boka tid

Man kan boka tid ca 2 månader framåt. Tänk på att ange telefonnummer i följande format: +19175550000, utan mellanrum eller bindestreck.

Ansökningar om samordningsnummer kan inte lämnas in under en tid bokad för att ansöka om pass.

>Har du laddat ner och fyllt i blanketten "Prövning av svenskt medborgarskap"? Om inte, gör det nu. Utan denna kan man inte ansöka om/förnya pass.

>Boka tid på ambassaden i Washington DC
För tillfället kan man boka tid i Washington D.C. till mitten av december. Alla lediga tider syns i kalendern online. Om inga tider syns så innebär det tyvärr att vi är fullbokade.

>Boka tid på generalkonsulatet i New York. För tillfället kan man boka tid i New York t o m sista november. Alla lediga tider syns i kalendern online. Om inga tider syns så innebär det att vi tyvärr är fullbokade. Inga tider i december kan ännu bokas. Vi öppnar vanligtvis upp passtider ca 2 månader i förtid. 

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE KOPIOR BEVITTNADE AV NOTARIUS PUBLICUS
Om man istället för att visa upp originaldokument väljer att visa upp kopior på alla nödvändiga handlingar måste man se till att kopiorna är bevittnade av en notarius public på korrekt sätt. Notarius publicus (inte du) måste intyga att kopian överensstämmer med originalet ("A true copy of original document") och både signatur och stämpel av notarius publicus måste finnas på kopian. Vi rekommenderar stakt att sökanden visra upp alla handlingar i original när man lämnar in ansökan.

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer