Om utlandet USA

Pass för vuxna

För att kunna ansöka om/förnya ordinarie pass eller nationellt ID-kort på ambassaden i Washington DC eller på generalkonsulaten i New York och San Francisco måste du boka tid online. Du bokar själv tid via respektive länk nedan.

En person som har fyllt 18 år måste ta med dokumenten nedan för att ansöka om/förnya pass på ambassaden i Washington DC eller generalkonsulatet i New York.

Om du inte redan har person- eller samordningsnummer kan du inte boka tid för att ansöka om pass.

Observera att en medborgarskapsprövning sker varje gång du ansöker om ett svenskt pass. Anvisningar för passansökan gäller alltså oavsett om du söker svenskt pass för första gången, eller om du vill förnya ditt nuvarande pass.

Följande dokument ska tas med:

  • Blanketten "Verification of Swedish Citizenship"/"Uppgift för utredning av svenskt medborgarskap" - ladda ner, fyll i och skriv ut innan din bokade tid. Alla måste fylla i denna, i/nga undantag. Signera med penna - vi accepterar inga elektroniska underskrifter.
  • Det gamla passet, gällande eller utgånget. Om du aldrig haft ett pass ska dokument från Skatteverket där person- eller samordningsnummer framgår tas med.
  • Giltig svensk eller amerikansk fotolegitimation med tydlig namnteckning om passet har gått ut. 
  • Bevis på immigrationsstatus i USA (visum, ESTA, grönt kort) eller bevis på hur du blivit amerikanskt medborgare (amerikansk födelseattest, naturalization certificate, consular report of birth abroad) – originaldokument eller kopia bevittnad av notarius publicus. Amerikanskt pass är ej tillräckligt.
  • Om utländskt medborgarskap förvärvats före den 1 juli 2001 krävs bevis från Migrationsverket att det svenska medborgarskapet återvunnits. Gäller ej de som vid födseln fått utländskt medborgarskap.
  • Bevis på att svenskt medborgarskap fick behållas efter 22 års ålder (endast för svenskar som fötts utanför Sverige och som aldrig bott där och inte haft stark samhörighet med Sverige).
  • Medborgarskapsbevis där datum för förvärv av svenskt medborgarskap framgår. Gäller endast sökande som ej är födda svenska medborgare utan blivit svenskar genom ansökan (naturalisering).  Du kan mejla Skatteverket servicejouren@skatteverket.se och be om datum för förvärv. Om du vill ha en kopia av själva beviset kan detta beställas från Migrationsverket
  • Om du vill ändra namn i passet måste din ansökan om namnändring beviljats av Skatteverket innan du kan ansöka om nytt pass.

> Passavgiften på $152 kan betalas med Visa eller MasterCard. Även exakt kontantbetalning accepteras.

> Efter ansökan tar det vanligtvis 3-4 veckor innan du får ditt nya pass. Det nya passet måste upphämtas personligen. Ta med ditt gamla pass när du hämtar ut ditt nya pass. Om ditt pass har gått ut, ta med annan giltig id-handling.

> Det nya passet kan hämtas på valfritt svenskt konsulat/ambassad i USA eller annan svensk ambassad/konsulat i världen eller på en polisstation i Sverige för en extra avgift

> Vid upphämtning av pass på annan myndighet än där ansökan lämnades in tillkommer en portoavgift som betalas vid ansökan och en utlämningsavgift som betalas vid avhämtningen.

> Ta inte med passfoton - samtliga sökande fotograferas på plats vid ansökningstillfället.

Boka tid

Tänk på att ange telefonnummer i följande format: 0019175550000, utan mellanrum eller bindestreck.

Ansökningar om samordningsnummer kan inte lämnas in under en tid bokad för att ansöka om pass.

>Har du laddat ner och fyllt i blanketten "Verification of Swedish Citizenship"/"Uppgift för utredning av svenskt medborgarskap"? Om inte, gör det nu. Utan denna kan man inte ansöka om/förnya pass.

>Boka tid på ambassaden i Washington DC
Välkommen att boka tid för pass via ovan länk. Kalendern för att boka pass är öppen t o m 30 september 2024. Vi kommer öppna oktober 2024 för bokningar den 1 augusti 2024, kl 12noon EST. Visas inga tider i kalendern innebär det tyvärr att vi är fullbokade och vi ber er att återkomma vid ett senare tillfälle.

>Boka tid på generalkonsulatet i New York
Välkommen att boka tid för pass via ovan länk. Kalendern för att boka pass är öppen t o m 30 september 2024. Vi kommer öppna oktober2024 för bokningar den 8 augusti 2024, kl 12noon EST. Visas inga tider i kalendern innebär det tyvärr att vi är fullbokade och vi ber er att återkomma vid ett senare tillfälle.

> Boka tid på generalkonsulatet i San Francisco
Välkommen att boka tid för pass via ovan länk. Vi kommer att öppna bokningarna för oktober 2024 den 1 augusti 2024 kl. 12 noon PDT.Visas inga tider i kalendern innebär det tyvärr att vi är fullbokade och vi ber er att återkomma vid ett senare tillfälle.

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE KOPIOR BEVITTNADE AV NOTARIUS PUBLICUS
Om man istället för att visa upp originaldokument väljer att visa upp kopior på alla nödvändiga handlingar måste man se till att kopiorna är bevittnade av en notarius public på korrekt sätt. Notarius publicus (inte du) måste intyga att kopian överensstämmer med originalet ("A true copy of original document") och både signatur och stämpel av notarius publicus måste finnas på kopian. Vi rekommenderar starkt att sökanden visar upp alla handlingar i original när man lämnar in ansökan istället för kopior bevittnade av notarius publicus.