Meny

USA

Pass för vuxna

För att kunna ansöka om/förnya ordinarie pass eller nationellt ID-kort på ambassaden i Washington DC eller på generalkonsulatet i New York måste du boka tid online. Du bokar själv tid via respektive länk nedan.

En person som har fyllt 18 år måste ta med dokumenten nedan för att ansöka om/förnya pass på ambassaden i Washington DC eller generalkonsulatet i New York.

Om du inte redan har person- eller samordningsnummer kan du inte boka tid för att ansöka om pass!

Följande dokument ska tas med:

  • Blanketten "Verification of Swedish Citizenship/Prövning av svenskt medborgarskap" - ladda ner, fyll i och skriv ut. Måste göras innan din bokade tid.
  • Det gamla passet, gällande eller utgånget (om passet förlorats, se förlorat pass). Om du aldrig haft ett pass ska dokument från Skatteverket där person- eller samordningsnummer framgår tas med.
  • Giltig svensk eller amerikansk fotolegitimation med tydlig namnteckning om passet har gått ut.
  • Bevis på immigrationsstatus i USA (visum, ESTA, grönt kort) eller bevis på amerikanskt medborgarskap (amerikansk födelseattest, naturalization certificate, consular report of birth abroad) – originaldokument eller kopia bevittnad av notarius publicus.
  • Om utländskt medborgarskap förvärvats före den 1 juli 2001 krävs bevis från Migrationsverket att det svenska medborgarskapet återvunnits.
  • Bevis på att svenskt medborgarskap fick behållas efter 22 års ålder (endast för svenskar som fötts utanför Sverige och som aldrig bott där och inte haft stark samhörighet med Sverige).
  • Medborgarskapsbevis där datum för förvärv av svenskt medborgarskap framgår för sökande som blev svenska medborgare genom ansökan eller anmälan. Informationen kan fås från Migrationsverket, eller Skatteverket: servicejouren@skatteverket.se. Datum för förvärv ska uppges på blanketten.
  • Om du vill ändra namn i passet måste din ansökan om namnändring beviljats av Skatteverket innan du kan ansöka om nytt pass.

> Passavgiften är $165 och kan betalas med Visa eller MasterCard. Även exakt kontantbetalning accepteras.

> Efter ansökan tar det vanligtvis ca 2 veckor innan du får ditt nya pass. Det nya passet måste upphämtas personligen. Det gamla passet ska tas med för makulering.

> Det nya passet kan hämtas på valfritt svenskt konsulat/ambassad i USA eller annan svensk ambassad/konsulat i världen eller på en polisstation i Sverige.

> Vid upphämtning av pass på annan myndighet än där ansökan lämnades in tillkommer en portoavgift som betalas vid ansökan och en utlämningsavgift som betalas vid avhämtningen.

> Ta inte med passfoton - samtliga sökande fotograferas på plats vid ansökningstillfället.

Boka tid

Man kan boka tid ca 2 månader framåt. Tänk på att ange telefonnummer i följande format: +19175550000, utan mellanrum eller bindestreck.

Ansökningar om samordningsnummer kan inte lämnas in under en tid bokad för att ansöka om pass!

>Stopp! Har du laddat ner och fyllt i blanketten "Prövning av svenskt medborgarskap" "? Om inte, gör det nu! Utan denna kan man inte ansöka om/förnya pass.

>Boka tid på ambassaden i Washington DC

>Boka tid på generalkonsulatet i New York

>Boka tid för mobila passtationen

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE KOPIOR BEVITTNADE AV NOTARIUS PUBLICUS
Om man istället för att visa upp originaldokument väljer att visa upp kopior på alla nödvändiga handlingar måste man se till att kopiorna är bevittnade av en notarius public på korrekt sätt. Notarius publicus måste intyga att kopian överensstämmer med originalet ("A true copy of original document") och både signatur och stämpel av notarius publicus måste finnas på kopian. Vi rekommenderar sökanden att visa upp alla handlingar i original istället när man lämnar in ansökan.

 

 

Grundläggande information om: Förnyelse av pass för vuxna

Läs mer