Om utlandet USA

Pass för barn

Åtminstone en vårdnadshavare måste följa med barn under 18 som ska ansöka om/förnya pass på ambassaden i Washington DC eller på generalkonsulatet i New York.

Barnet måste ha ett person- eller samordningsnummer för att kunna ansöka om/förnya pass/nationellt ID-kort. Du kan inte boka tid för att ansöka om/förnya pass om barnet inte redan har ett person- eller samordningsnummer.

Passbokningssystem
För att kunna ansöka om/förnya ordinarie pass eller nationellt ID-kort på ambassaden i Washington DC eller på generalkonsulatet i New York måste du boka tid online. Du bokar din tid själv via respektive länk nedan.

Observera att en medborgarskapsprövning sker varje gång du ansöker om ett svenskt pass. Anvisningar för passansökan gäller alltså oavsett om du söker svenskt pass för första gången, eller om du vill förnya ditt nuvarande pass.

Följande dokument måste tas med:

 • Blanketten "Verification of Swedish Citizenship"/"Uppgift för utredning av svenskt medborgarskap" – ladda ner, fyll i och skriv ut innan din bokade tid. Alla måste fylla i denna, inga undantag. 
 • Båda vårdnadshavares medgivande, på separat bilaga "Guardian Certificate", som undertecknas och bevittnats av två olika personer före besöket. Dokumentet är giltigt i en månad.
 • Det gamla passet, gällande eller utgånget.
 • Om du aldrig haft ett pass ska dokument från Skatteverket där person- eller samordningsnummer framgår visas upp.
 • Födelseattest i original för alla barn som föddes utanför Sverige där föräldrars namn tydligt framgår.
 • Bevis på immigrationsstatus i USA (visum, ESTA, grönt kort) eller bevis på hur man blivit amerikanskt medborgare (amerikansk födelseattest, citizenship certificate, consular report of birth abroad) – originaldokument eller kopia bevittnad av notarius publicus:
  • Amerikansk födelseattest, om född i USA.
  • Certificate of Citizenship, om sökande blev amerikansk medborgare genom ansökan (naturalization). Om inget sådant dokument finns ska föräldrars naturalization certificate visas upp tillsammans med födelsebevis.
  • Consular Report of Birth Abroad, om sökande föddes utanför USA och blev amerikansk medborgare genom amerikansk förälder vid födelsen.
 • Vigselbevis för föräldrar – om gifta.
 • Pass eller annan giltig fotolegitimation med tydlig namnteckning för båda vårdnadshavare (originalhandling eller kopia bevittnad av notarius publicus). Svenskt pass för svensk föräldrar krävs.
 • Svensk förälder måste visa upp bevis på immigrationsstatus i USA (visum, ESTA, grön kort) eller bevis hur man blivit amerikansk medborgare (amerikansk födelseattest, naturalization certificate, consular report of birth abroad) - originalhandling eller kopia bevittnad av notarius publicus. Amerikanskt pass är ej tillräckligt.
 • Har vårdnaden tillkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagkraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.
 • Medborgarskapsbevis där datum för förvärv av svenskt medborgarskap framgår för sökande som blev svenska medborgare genom ansökan (naturalisering). Gäller ej de som är svenska medborgare från födelsen. Du kan mejla Skatteverket för att få fram datum om du är osäker: servicejouren@skatteverket.se. Datum för förvärv ska uppges på blanketten. Om du vill ha en kopa av beviset kan du mejla Migrationsverket.
 • Om man vill ändra namn i passet måste ansökan om namnändring beviljats av Skatteverket innan man kan ansöka om nytt pass.

> Passavgiften är $147 (fr o m 1 juli 2023). Visa eller MasterCard eller exakt kontantbetalning accepteras.

> Efter ansökan tar det vanligtvis 3-4 veckor innan det nya passet är klart.  Det måste hämtas ut personligen av en vårdnadshavare (barnet måste inte vara närvarande) och kan inte skickas ut med post. Barnets gamla passet ska tas med för makulering. Vårdnadsvaren måste visa upp giltig ID.

> Det nya passet kan hämtas på valfritt svenskt konsulat/ambassad i USA eller annan svensk ambassad/konsulat i världen eller på en polisstation i Sverige för en extra avgift

> Vid upphämtning av pass på annan myndighet än där ansökan lämnades in tillkommer en portoavgift som betalas vid ansökan och en utlämningsavgift som betalas vid avhämtningen. 

> Ta inte med passfoton - samtliga sökande fotograferas på plats vid ansökningstillfället.

Boka tid

Tänk på att ange telefonnummer i följande format: 0019175550000, utan mellanrum eller bindestreck.

Ansökningar för samordningsnummer kan inte lämnas in under en tid bokad för att ansöka om pass.

>Har du laddat ner och fyllt i de två blanketterna "Prövning av svenskt medborgarskap" och "Guardian Certificate"? Om inte, gör det nu. Utan dessa kan man inte ansöka om/förnya pass.

>Boka tid på ambassaden i Washington DC
Välkommen att boka tid för pass via ovan länk. Kalendern för att boka pass är öppen t o m 30 november 2023. Vi kommer öppna december 2023 för bokningar den 2 oktober 2023, kl 12noon EST. Visas inga tider i kalendern innebär det tyvärr att vi är fullbokade och vi ber er att återkomma vid ett senare tillfälle.

>Boka tid på generalkonsulatet i New York. 
Välkommen att boka tid för pass via ovan länk. Kalendern för att boka pass är öppen t o m 30 november 2023. Vi kommer öppna december 2023 för bokningar den 2 oktober 2023, kl 12noon EST. Visas inga tider i kalendern innebär det tyvärr att vi är fullbokade och vi ber er att återkomma vid ett senare tillfälle.

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE KOPIOR BEVITTNADE AV NOTARIUS PUBLICUS
Om man istället för att visa upp originaldokument väljer att lämna in kopior på alla nödvändiga handlingar måste man se till att kopiorna är bevittnad av en notarius public på korrekt sätt. Notarius publicus måste själv intyga att kopian överensstämmer med originalet ("A true copy of original document") och både signatur och stämpel av notarius publicus måste finnas på kopian. Vi rekommenderar sökanden att istället visa upp alla handlingar i original.