Om utlandet USA

Pass för barn

Åtminstone en vårdnadshavare måste följa med barn under 18 som ska ansöka om/förnya pass på ambassaden i Washington DC eller på generalkonsulatet i New York.

Barnet måste ha ett person- eller samordningsnummer för att kunna ansöka om/förnya pass/nationellt ID-kort. Du kan inte boka tid för att ansöka om/förnya pass om barnet inte redan har ett person- eller samordningsnummer.

Passbokningssystem
För att kunna ansöka om/förnya ordinarie pass eller nationellt ID-kort på ambassaden i Washington DC eller på generalkonsulatet i New York måste du boka tid online. Du bokar din tid själv via respektive länk nedan.

Följande dokument måste tas med:

 • Blanketten "Verification of Swedish Citizenship/Prövning av svenskt medborgarskap" – utskriven och ifylld innan din bokade tid. Ladda ner här! ALLA MÅSTE FYLLA I DENNA - INGA UNDANTAG.
 • Båda vårdnadshavares medgivande, på separat bilaga "Guardian Certificate", som undertecknas och bevittnats av två olika personer före besöket. Dokumentet är giltigt i en månad.
 • Det gamla passet, gällande eller utgånget.
 • Om du aldrig haft ett pass ska dokument från Skatteverket där person- eller samordningsnummer framgår visas upp.
 • Födelseattest i original för alla barn som föddes utanför Sverige där föräldrars namn tydligt framgår.
 • Bevis på immigrationsstatus i USA (visum, ESTA, grönt kort) eller bevis på hur man blivit amerikanskt medborgare (amerikansk födelseattest, citizenship certificate, consular report of birth abroad) – originaldokument eller kopia bevittnad av notarius publicus:
  • Amerikansk födelseattest, om född i USA.
  • Certificate of Citizenship, om sökande blev amerikansk medborgare genom ansökan (naturalization). Om inget sådant dokument finns ska föräldrars naturalization certificate visas upp tillsammans med födelsebevis.
  • Consular Report of Birth Abroad, om sökande föddes utanför USA och blev amerikansk medborgare genom amerikansk förälder vid födelsen.
 • Vigselbevis för föräldrar – om gifta.
 • Pass eller annan giltig fotolegitimation med tydlig namnteckning för båda vårdnadshavare (originalhandling eller kopia bevittnad av notarius publicus). Svenskt pass för svensk föräldrar krävs.
 • Svensk förälder måste visa upp bevis på immigrationsstatus i USA (visum, ESTA, grön kort) eller bevis hur man blivit amerikansk medborgare (amerikansk födelseattest, naturalization certificate, consular report of birth abroad) - originalhandling eller kopia bevittnad av notarius publicus. Amerikanskt pass är ej tillräckligt.
 • Har vårdnaden tillkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagkraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.
 • Medborgarskapsbevis där datum för förvärv av svenskt medborgarskap framgår för sökande som blev svenska medborgare genom ansökan (naturalisering). Gäller ej de som är svenska medborgare från födelsen. Du kan mejla Skatteverket för att få fram datum om du är osäker: servicejouren@skatteverket.se. Datum för förvärv ska uppges på blanketten. Om du vill ha en kopa av beviset kan du mejla Migrationsverket.
 • Om man vill ändra namn i passet måste ansökan om namnändring beviljats av Skatteverket innan man kan ansöka om nytt pass.

> Passavgiften är $192 (fr o m 1 juli 2021). Visa eller MasterCard eller exakt kontantbetalning accepteras.

> Efter ansökan tar det vanligtvis ca 2 veckor innan det nya passet är klart. (Under jul och nyår kommer handläggningstiden vara längre.)  Det måste hämtas ut personligen av en vårdnadshavare (barnet måste inte vara närvarande) och kan inte skickas ut med post. Det gamla passet ska tas med för makulering.

> Det nya passet kan hämtas på valfritt svenskt konsulat/ambassad i USA eller annan svensk ambassad/konsulat i världen eller på en polisstation i Sverige för en extra avgift.  

> Vid upphämtning av pass på annan myndighet än där ansökan lämnades in tillkommer en portoavgift som betalas vid ansökan och en utlämningsavgift som betalas vid avhämtningen. 

> Ta inte med passfoton - samtliga sökande fotograferas på plats vid ansökningstillfället.

Boka tid

Man kan boka tid flera månader framåt. Tänk på att ange telefonnummer i följande format: +19175550000, utan mellanrum eller bindestreck.

Ansökningar för samordningsnummer kan inte lämnas in under en tid bokad för att ansöka om pass!

>Har du laddat ner och fyllt i de två blanketterna "Prövning av svenskt medborgarskap" och "Guardian Certificate"? Om inte, gör det nu. Utan dessa kan man inte ansöka om/förnya pass.

>Boka tid på ambassaden i Washington DC
För tillfället kan man boka tid i Washington D.C. t o m 31 december. Alla lediga tider syns i kalendern online. Om inga tider syns så innebär det tyvärr att vi är fullbokade.

>Boka tid på generalkonsulatet i New York.  För tillfället kan man boka tid i New York t o m slutet av december. Alla lediga tider syns i kalendern online. Om inga tider syns så innebär det att vi tyvärr är fullbokade. 

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE KOPIOR BEVITTNADE AV NOTARIUS PUBLICUS
Om man istället för att visa upp originaldokument väljer att lämna in kopior på alla nödvändiga handlingar måste man se till att kopiorna är bevittnad av en notarius public på korrekt sätt. Notarius publicus måste själv intyga att kopian överensstämmer med originalet ("A true copy of original document") och både signatur och stämpel av notarius publicus måste finnas på kopian. Vi rekommenderar sökanden att istället visa upp alla handlingar i original.