• Svenska

Om utlandet Uganda

Avrådan

Uganda - avrådan

Med anledning av försämrat säkerhetsläge avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till nationalparken Queen Elizabeth National Park och distriktet Kasese i västra Uganda.

Beslut om avrådan togs 20 oktober 2023. Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

 

Senast uppdaterad 09 maj 2024, 10.13

Aktuella händelser

Säkerhetsuppdatering december 2023

Hotbilden och risken för terroristattentat i Uganda är hög och med anledning av uppgifter om ökad terroristaktivitet bör svenskar i Uganda fortsatt iaktta stor försiktighet och i allmänhet vara uppmärksamma på sin omgivning. Svenskar i Uganda uppmanas undvika större folksamlingar och offentliga sammankomster. Vidare uppmanas svenskar att följa lokala medier samt lokala myndigheters uppmaningar och rekommendationer.

Attacker i nationalparker

Den 17 oktober 2023 dödades två turister och en guide i en attack i nationalparken Queen Elizabeth i västra Uganda. Parken omfattas sedan 21 oktober av en avrådan från icke nödvändiga resor.

Den senaste attacken i vilken 10 personer dödades inträffade den 19 december 2023 i Kyabandara, Kamwenge district, i Kibale forest. 

Om du befinner dig i områden i västra Uganda nära gränsen till DR Kongo bör du vara särskilt vaksam och följa de lokala myndigheternas rekommendationer.

Säkerhetuppdatering augusti 2023

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och en ökad hotbild mot svenska intressen. I ljuset av utvecklingen bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.

Svenska resenärer bör generellt iaktta försiktighet i närheten av folkmassor och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter.

Svenskar i landet uppmanas vidare att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen via lokal och internationell media, ta del av myndighetens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ner appen UD resklar (samt aktivera pushnotiser).

Se även informationen under rubriken Terrorism: Terrorism - Sweden Abroad

Lag som inskränker hbtqi-personers rättigheter

Den 30 maj 2023 trädde en ny antihomosexualitetslag i kraft. Lagen innehåller hårda fängelsestraff och i vissa fall dödsstraff för sexuella handlingar mellan personer av samma kön och även "främjande" av homosexualitet kriminaliseras. 

Samtidigt har risken för hbtqi-personer som vistas i landet - oavsett nationalitet - att utsättas för diskriminering och trakasserier ökat. Se även information under rubriken Lokala lagar och sedvänjor.

Senaste utbrottet av Ebola formellt över

Den 11 januari 2023 deklarerades att Ugandas senaste utbrott av Ebola formellt är över. Detta efter att 42 dagar passerat sedan senast bekräftat fall skrevs ut från sjukhus den 30 november.

Anmäl dig till svensklistan

Svenska resenärer och svenskar som vistas i Uganda uppmanas att anmäla sig till svensklistan, vilket kan göras här. Om du redan befinner dig i landet, ange då dagens datum som ankomstdag i formuläret.

Allmänna säkerhetsläget

Hotbilden och risken för terroristattentat i Uganda är hög. I landet finns närvaro av grupper med misstänkta kopplingar till såväl IS som Al Shabaab. Se vidare under Terrorism.

Politiska motsättningar och social oro leder då och då till demonstrationer och som kan urarta i sammandrabbningar. Tårgas har använts för att skingra folksamlingar, i vissa fall även skarp ammunition. Den 18-19 november 2020 miste 54 människor livet i Kampala efter sammandrabbningar mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor. 

Om och när demonstrationer aviserats eller kan förutses bör aktuella områden undvikas. Det kan även vara lämpligt att stanna i bostaden/på hotellet. Det kan vara en fördel att ha vatten, mat, påfyllt telefonkort och andra förnödenheter i bostaden så att man klarar några dagars försörjning.

Generellt uppmanas besökare att anmäla sig till svensklistan samt hålla sig väl informerade om säkerhetsläget inför och under besök via nyhetsmedia, lokala researrangörer, ugandiska myndigheter och i förekommande fall lokalt verksamma internationella eller enskilda organisationer. 

Gränsområdena till Sydsudan och DR Kongo

Försiktighet bör iakttas längs gränserna mot Sydsudan respektive DR Kongo. Ugandiska militären UPDF deltar i militära operationer mot den islamistiska gruppen Allied Democratic Forces (ADF:s) baser i provinsen Nord-Kivu i östra Kongo, både genom luftangrepp och markstyrkor.

I oktober 2023 dödades två utländska turister och en lokal guide i en attack i nationalparken Queen Elizabeth i västra Uganda. 

I juni 2022 förekom sammandrabbningar mellan kongolesiska regeringsstyrkor och väpnade grupper i DR Kongo mycket nära den ugandiska gränsen, vid Bunagana-gränsövergången i Kisoro-distriktet. Stridigheterna föranledde också stora flyktingströmmar.

Den 2 april 2019 kidnappades en utländsk turist och hennes chaufför i Queen Elizabeth National Park, i Ishasha-området nära gränsen till DR Kongo. Bägge släpptes den 7 april.

Vid resor till området som sträcker sig från Lake Albert i norr till Lake Edward i söder bör stor försiktighet iakttas och lokala myndigheters uppmaningar följas. För uppdaterad information inför besök i nationalparkerna Queen Elizabeth, Mgahinga och Bwindi National Park som gränsar till DR Kongo samt andra närliggande nationalparker, rekommenderas en kontakt med den ansvariga myndigheten Uganda Wildlife Authority och/eller ansvarig researrangör. Se även aktuell reseinformation för DR Kongo.

Karamoja-regionen

Karamoja-regionen i nordöstra Uganda (distrikten Kotido, Moroto, Nakapiripirit, Katakwi, Kaabong, Abim, Kapchorwa and Bukwa) är landets minst utvecklade och har under lång tid härjats av konflikter mellan olika rivaliserande grupper. Försiktighet bör iakttas vid resor till denna region. Kidepo Valley National Park i norra Karamoja betraktas dock normalt som säker (dit kan man även ta sig med flyg).

Terrorism

Hotbilden och risken för terroristattentat i Uganda är hög. I landet finns närvaro av grupper med misstänkta kopplingar till IS. Lokala myndigheter har vid flera tillfällen det senaste året utfärdat varningar om förhöjd risk för terrordåd, uppmanat allmänheten till vaksamhet samt gripit misstänkta terrorister.

Med anledning av uppgifter om ökad terroristaktivitet under hösten 2023 uppmanas svenskar i Uganda att undvika större folksamlingar och offentliga sammankomster. 

3 september 2023 avvärjde ugandisk polis en IED-attack mot en kyrka i Rubaga distriktet i västra delen av Kampala. Ugandisk polis har även utrett rapporter kring ytterligare misstänkta föremål i samband med händelsen. Resenärer bör alltid vara vaksamma och följa de lokala myndigheternas rekommendationer.

I juni 2023 dödades 42 personer i en skolattack i Mpondwe, Kasese-distriktt t i västra Uganda nära gränsen till Kongo. Ugandisk polis har tillskrivit ADF ansvaret för attentatet.

I november 2021 dödades fyra personer och 37 skadades i två parallella sprängladdningar i centrala Kampala. IS har gjort anspråk på ansvaret för dåden. Ytterligare två sprängladdningar desarmerades av polis. Ett hundratal misstänkta terrorister har gripits i anslutning till dessa attentat.

Erfarenheten visar att potentiella mål för terrordåd är offentliga byggnader och platser där många människor samlas såsom flygplatser, hotell och vandrarhem, populära restauranger, köpcentra, marknadsplatser, busstationer och bussar, kyrkor och moskéer etc.

Svenskar i Uganda bör fortsatt iaktta stor försiktighet i synnerhet i anslutning till helgerna i december månad, och i allmänhet vara uppmärksamma på sin omgivning och undvika större folksamlingar. Vidare uppmanas svenskar att följa lokala medier samt lokala myndigheters uppmaningar och rekommendationer. 

Se nedan för några generella råd som kan vara viktiga att tänka på vid en terrorattack.

Fly

  • Lämna platsen
  • Sätt dig i säkerhet
  • Notera nödutgångar

Sök skydd

  • Sök upp en säker plats
  • Var uppmärksam
  • Slå av ljudet på telefonen
  • Ring inte i onödan till personer i riskområdet

Larma

  • Ring 999/112 så fort du kan
  • Berätta om platsen, vad som hänt och om gärningsmännen

Länk till Utrikesdepartementets information om terrorism och hot

Se även ugandisk polis hemsida 

Läs mer om terrorism och turism 

Naturförhållanden och katastrofer

Under regnperioder (huvudsakligen april-maj och oktober-november) kan jordskred förekomma i vissa områden, särskilt i Bulucheke-distriktet nära Mount Elgon National Park. Framkomligheten på vägarna påverkas. De lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser bör iakttas.

Uganda befinner sig i ett jordbävningsaktivt område.

In- och utresebestämmelser

Säkerställ att du är påläst och uppfyller in- och utresevilkoren med anledning av covid-19 som fastställs av de ugandiska myndigheterna. Läs uppdaterad information om villkor och procedurer på Entebbe flygplats på Uganda Civil Aviation Authoritys hemsida Entebbe International Airport – Civil Aviation Authority (caa.go.ug).

Svenska medborgare måste ha visering vid inresa i Uganda. Resenärer ansöker före inresa till landet om visering via onlinesystem med s.k. e-visa och får ett preliminärt beslut via e-post att ansökan beviljats. Ansökan görs via Immigration Ugandas portal. Ansökningsavgiften erläggs online via betalkort i samband med ansökan.

Vid ankomst till Uganda ska utskrift av det preliminära beslutet visas upp och viseringen utfärdas sedan vid passkontrollen. Det är också fortfarande möjligt att erhålla visering genom Ugandas ambassad i Köpenhamn.

Det är inte längre möjligt att ansöka om visering på flygplatsen (visa on arrival) i Entebbe. 

Vid inresa i Uganda ska vaccinering mot gula febern kunna styrkas, medför därför alltid det gula vaccinationskortet.

Gränskontroll är ugandisk myndighetsutövning och inte något som ambassaden har kontroll över eller insyn i. Sveriges ambassad och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders in- och utresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad.

För närmare information om gällande in- och utresebestämmelser hänvisas till: Immigration Uganda eller Ugandas ambassad i Köpenhamn. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Den 11 januari deklarerades att Ugandas senaste utbrott av Ebola formellt är över. Detta efter att 42 dagar passerat sedan senast bekräftat fall skrevs ut från sjukhus den 30 november.

I september 2022 bekräftade Ugandas hälsoministerium ett nytt utbrott av ebolavirus i landet. Fall har bekräftats i distrikten Mubende, Kassanda, Kampala och Wakiso i centrala Uganda och i Kyegegwa, Kagadi, Bunyangabo och Masaka i västra Uganda samt Jinja i östra Uganda. 

Personer som reser till eboladrabbade områden uppmanas att planera sin resa noga, kontrollera sitt försäkringsskydd samt följa lokal nyhetsrapportering och lokala myndigheters rekommendationer. För dagsaktuella uppdateringar rekommenderas att följa hälsoministeriet @MinofHealthUG. och @WHOUganda på Twitter.

För information om ebola och hur det smittar hänvisas till WHO:s regionala kontor i Afrika samt Sjukdomsinformation om ebolavirusinfektion — Folkhälsomyndigheten.  Misstänkta fall kan rapporteras till Ugandas hälsoministerium via gratisnumret 0800 100066.

Sjukvård

Akutsjukvård i ordets rätta bemärkelse är sällan tillgänglig i Uganda. Tillgången till övrig sjukvård är begränsad och ofta av låg standard, särskilt på landsbygden. Svårare sjukdomar/olycksfall/trauma kräver i regel medicinsk evakuering med flyg till Sverige, Sydafrika eller Kenya. Det finns några kliniker och mindre sjukhus i Kampala som kan ge grundläggande akutsjukvård och som har tillgång till ambulanser, men trafikstockningar gör att ambulanser ofta inte kommer fram i tid. Erfarenheterna från de senaste åren visar att diagnoser ofta kan vara osäkra och att kvaliteten i provtagning och analyser kan vara bristfälliga. 

Dricksvatten bör kokas eller köpas på flaska. Frukt och grönsaker bör skalas eller rengöras ordentligt i rent vatten.

Vaccinationsskydd

Resenärer rekommenderas att se över vaccinationsskyddet i god tid före resan. Hälso- och vaccinationsråd samt generell information om vanligt förekommande sjukdomar i Uganda finns på 1177 Vårdguiden. Det nationella larmnumret (polis, ambulans, brandkår) i Uganda är: 999.

Spridning av covid-19 förekommer för närvarande i Uganda. För uppdateringar och information om hur Coronavirus smittar, hänvisas till WHO:s webbplats samt Folkhälsomyndigheten

Malaria är mycket vanligt förekommande (endemiskt) tillsammans med ett antal andra tropiska sjukdomar. Information om hur malaria sprids, förebyggs och behandlas finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Bilharzia/schistomiasis (snäckfeber) förekommer i Victoriasjön, liksom i de flesta andra insjöar, som därför ej bör nyttjas för bad. För mer information, se, Folkhälsomyndighetens hemsida.

HIV-prevalensen är 6,2 procent. Normala försiktighetsåtgärder bör vidtas, se Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det finns risk för överföring av Zika-virus i Uganda. För mer information om risker med Zika, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Utbrott av kolera rapporteras återkommande i Uganda. Senast den 11 januari 2019 deklarerade hälsoministeriet ett kolerautbrott i Kampala stad. För mer information om hur kolera smittar, symptom samt hur man skyddar sig hänvisas till Folkhälsomyndighetens hemsida.

Sedan januari 2018 har enstaka fall av Krim-Kongo blödarfebervirus (Crimean-Congo haemorrhagic fever, CCHF) och Rift Valley-feber (Rift Valley Fever, RVF) rapporterats av hälsoministeriet. Bägge är virala hemorragiska febertyper som smittar från boskap via fästingar respektive myggbett. Ugandiska myndigheter har satt in åtgärder för att förhindra smittspridning. För mer information om virala hemorragiska febrar hänvisas till Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Uganda är ett förhållandevis värdekonservativt land. De flesta ugandier går regelbundet till kyrkan/moskén och uppfattar religionen som en viktig vägvisare i det moraliska livet. I centrala Kampala kan kvinnor klä sig som i en västerländsk storstad, men på landsbygden är klädkoden mer konservativ.

Rökning är förbjuden på allmän plats, arbetsplatser, kollektivtrafik samt överallt utomhus inom 50 meter från allmän plats. E-cigaretter och vattenpipor är förbjudna. Påföljden är böter och/eller fängelse.

Straffen för narkotikahandel och -innehav är mycket stränga.

Man bör undvika att fotografera militära eller officiella byggnader. Om du vill fotografera människor, fråga om deras tillåtelse först.

Den 22 maj 2019 blev det straffbart att ge pengar, mat eller kläder till barn som tigger på gatan. 

Situationen för hbtqi-personer i Uganda

Homosexuella handlingar är sedan länge olagliga i Uganda och toleransen från allmänheten gentemot Hbtqi-personer är generellt låg. Ny lagstiftning innehåller hårda fängelsestraff och i vissa fall dödsstraff för sexuella handlingar mellan personer av samma kön och även "främjande" av homosexualitet kriminaliseras. Hbtqi-personer riskerar även att utsättas för diskriminering, trakasserier inklusive hot om fysiskt våld.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminalitet i form av väskryckningar, stölder och inbrott är utbredd. Tänk på att inte bära värdesaker som smycken, plånbok, klocka eller kamera synligt.

Var uppmärksam på omgivningen när du tar ut pengar från bankomater. Kreditkortsbedrägerier (skimmning i uttagsautomater) förekommer.

Vid bilkörning bör fönstren vara stängda och dörrarna låsta. Det förekommer att förare av taximotorcyklar (så kallade boda-bodas) är inblandade i diverse kriminalitet som rån och stölder/väskryckningar.

Promenader till fots efter mörkrets inbrott bör undvikas.

Trafiksäkerhet

Trafiken är sannolikt den största faran för besökare i Uganda. Höga hastigheter, undermåliga vägar och bilar samt brister i aktsamhet från förare resulterar i ett stort antal trafikolyckor, varav många med dödlig utgång.

Man bör undvika att använda motorvägen Kampala-Entebbe Express Way nattetid. Bilkörning efter mörkrets inbrott bör undvikas, särskilt på landsbygden. Viss risk för rån/bilkapningar finns, särskilt i glest trafikerade områden. Som säkerhetsåtgärd rekommenderas att alltid hålla bildörrarna låsta och fönstren stängda under färd.

I anslutning till trafikolyckor finns reell risk att "lynchstämning" uppstår, oavsett vem som varit vållande. Skulle man vara inblandad i en trafikolycka gäller det att snabbt kontakta polis eller annan myndighet samt tänka på sin egen personliga säkerhet och vidta lämpliga åtgärder.

Taximotorcyklar (s.k. boda-bodas) är ökända för vårdslös körning och för att ofta vara inblandade i trafikolyckor. Det finns dock något säkrare alternativ med registrerade förare som bl.a. erbjuder passagerare hjälm (safe bodas). Även minibusstaxi (s.k. matatus) är ofta dåliga ur trafiksäkerhetssynpunkt och bör undvikas.

Internationellt körkort accepteras för en period om högst 6 månader. För längre tids vistelse i landet måste ugandiskt körkort anskaffas. Uganda har vänstertrafik. Försiktighet bör därför iakttas om man är ovan vid att köra på vänster sida av vägen, i synnerhet i korsningar och rondeller. På icke-asfalterade vägar kan det vara till stor hjälp att färdas i bil med fyrhjulsdrift, i synnerhet under regnperioder.

Under de senaste åren har flera allvarliga båtolyckor ägt rum på Victoria- och Albertsjöarna. Använd bara välrenommerade färjebolag och undvik båtar som inte är sjödugliga.

Försäkringsskydd

Resenärer uppmanas att ha fullt försäkringsskydd som inkluderar medicinsk evakuering.

Övriga upplysningar

Uganda besöks årligen av något tusental personer från Sverige. De flesta besökare kommer som turister eller deltagare i studiegrupper från skolor och universitet, enskilt eller i mindre grupper. Bland de populäraste turistmålen märks bergsgorillorna i Bwindi och Mgahinga nationalparker i sydväst, landets övriga nationalparker, området kring Victoriasjön samt huvudstaden Kampala.

Svenskar på besök uppmanas att anmäla sig till svensklistan samt hålla god kontakt med sina anhöriga hemma. Efter händelser som ger upphov till internationell medierapportering är det värdefullt om besökare själva snabbt hör av sig till anhöriga och informerar om sin situation.

Uttag i bankautomater kan göras med Visa-kort eller Mastercard. I större mataffärer och vissa restauranger kan man betala med internationellt gångbara kort. Det går också lätt att överföra pengar via till exempel Western Union.

Svenska mobiltelefoner fungerar i Uganda. Mobiltelefonnätet är väl utbyggt över större delen av landet och fungerar för det mesta utmärkt (inklusive 3G eller 4G mobilsurf, men se upp för höga roamingavgifter). Giltig legitimation (pass för utlänningar) och visering/uppehållstillstånd krävs för att skaffa lokalt SIM-kort.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer