Meny
 • Svenska

Om utlandet Uganda

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 07 maj 2020, 11.24

Aktuella händelser

Utlandsresor från Sverige – avrådan för alla länder förlängs fram till den 15 juni 2020

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor från Sverige till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020. 

Förlängning av tidigare restriktioner presenterades 5 maj

De restriktioner som tidigare gällde – stängda skolor, förbud mot persontransport med motorfordon, utegångsförbud efter 19:00 – förlängdes den 5 maj med ytterligare 14 dagar till den 19 maj, med några mindre justeringar såsom öppning av verkstäder, grossisthandlare och butiker som säljer verktyg o dyl (hardware). Det är nu obligatoriskt att bära ansiktsmask på allmän plats.

 

Följande ytterligare restriktioner gällande Uganda presenterades av Ugandas president 31 mars : 

 • Fordon får endast användas för att frakta varor. Ingen får resa med bil, motorcykel eller buss/minibuss. Undantag görs för bl.a. ambassadfordon, polis, militär, sjukvård. Detta gäller i 14 dagar. Särskilt tillstånd måste erhållas för att ta sig till sjukhus med eget fordon.
 • Alla köpcentra och butiker som inte säljer mat, medicin eller rengöringsprodukter stängs för 14 dagar.
 • Stormarknader (supermarkets) hålls öppna med särskilda regler för att begränsa trängsel
 • Matmarknader hålls öppna med särskilda regler för att öka utrymmet mellan stånden. Försäljare får övernatta i anslutning till marknaderna under 14 dagar.
 • Frisörsalonger, lodges och bilmekaniker stänger i 14 dagar.
 • Personal på fabriker och byggarbetsplatser övernattar på arbetsplatsen i 14 dagar.
 • Personal på samhällsnödvändiga institutioner (sjukhus, djursjukhus, telefonbolag, vaktbolag, städbolag, sophämtning, brandkår, bensinstationer, vattenbolag och vissa kommunala funktioner) ska övernatta i anslutning till arbetsplatsen i 14 dagar.
 • Möten för mer än fem personer förbjuds.
 • Utegångsförbud mellan 19:00 och 07:00, med undantag för varutransporter med bil eller lastbil.
 • Alla statsanställda stannar hemma i 14 dagar, med undantag för polis, militär samt vatten-, el- och telefonbolag. Polis och militär övernattar inte med sina familjer under denna tid.


Flygplatsen i Entebbe stängd från och med måndag 23 mars 

Uganda har infört flygförbud för alla kommersiella flyg från och med midnatt den 22 mars.

Följande restriktioner presenterades av presidenten 25 mars: 

 • Förbud mot lokaltrafik (taxi, minibuss, passagerartåg, tuk-tuk och motorcykeltaxi) i 14 dagar. Bilar med maximalt två passagerare tillåts.
 • Lastbilar, skåpbilar, pick-ups och motorcyklar får leverera mat och andra varor.
 • Ambulanser, säkerhetstjänstens fordon, vissa regeringsfordon som gör nödvändigt arbete, och sanitetsarbetande fordon (sopbilar) tillåts.
 • Alla regeringsfordon i ute i landet underordnas distrikshälsoansvariges befäl för användning till testning
 • På de marknader som alltjämt tillåts (dvs officiella) får endast matvaror säljas. Mataffärer (supermarkets) håller öppet, men hemleveranser uppmuntras.
 • På statliga myndigheter kvarstår endast nödvändig (essential) personal i tjänst.

In- och utreseförbud i 32 dagar till/från Uganda och andra restriktioner

Den 18 mars höll president Museveni ett tal till nationen där följande preventiva och restriktiva åtgärder presenterades (förbuden gäller i 32 dagar med start den 18 mars där inget annat anges):

 • Samtliga landets skolor stängs i en månad med start 20 mars
 • Förbud mot religiösa sammankomster i kyrkor, moskéer samt utomhus i en månad
 • Förbud mot politiska och kulturella massmöten
 • Ugandiska medborgare förbjuds resa till följande länder: Italien, Frankrike, Sydkorea, Kina, USA, Storbritannien, Nederländerna, Schweiz, Sverige, Belgien, Tyskland, Spanien, Norge, Österrike, Malaysia, Pakistan och San Marino. Utländska medborgare som avser resa till namngivna länder får göra det, men får ej resa tillbaka till Uganda igen inom 32 dagar
 • Ugandiska medborgare som önskar återvända från nämnda länder kommer att försättas i obligatorisk karantän på egen bekostnad. Detsamma gäller resenärer från följande 31 länder: Italien, Frankrike, Sydkorea, Kina, USA, Storbritannien, Nederländerna, Schweiz, Sverige, Belgien, Tyskland, Spanien, Norge, Österrike, Pakistan, Kanada, Danmark, Qatar, Tjeckien, Australien, Portugal, Slovenien, Israel, Brasilien, Irland, Island, Filippinerna, Indonesien, Chile, Indien och Iran. Även resenärer som befunnit sig i transit i något av nämnda länder omfattas av reglerna om obligatorisk karantän.
 • Arbetsplatser med större folksamlingar (fabriker, hotell, marknader etc.) är ålagda att införa obligatoriska smittskyddsreducerande åtgärder, enligt instruktion från Hälsoministeriet. Detta gäller även transportföretag. Även utländska beskickningar kommer enligt riktlinjerna att omfattas av kravet på dylika åtgärder.
 • Förbud mot traditionella ugandiska bröllop; bröllopsceremonier får ske i samlingar om maximalt 10 personer, inklusive präst och brudpar
 • Rekommendation att begravningar sker i kretsen av de närmaste för att undvika större folksamlingar. Vid dödsfall som misstänkt ha orsakats av Covid-19, kommer staten att ombesörja begravning utan familjens medverkan
 • Förbud mot marknader för kreatur och grödor 
 • Obligatorisk stängning av nattklubbar, barer, sportevenemang, konserter och biografer i en månad.

Ambassaden förväntar sig att ytterligare åtgärder kan vidtas. Titta därför regelbundet på lokala nyhetsmedier samt ambassadens Twitter och Facebook.

 

Information om Coronaviruset

WHO har konstaterat att spridningen av det nya coronaviruset är en pandemi. Med det exceptionella läge som råder bör alla som planerar en utlandsresa noga tänka igenom vilka risker som finns och om resan behöver genomföras. Detta gäller oavsett om UD formellt avråder från ett område eller inte. Varje resenär har själv ett ansvar för att följa utvecklingen och fatta informerade beslut. Den som tillhör en riskgrupp bör vara särskilt uppmärksam

I ett mycket osäkert läge kan situationen ändras från timme till timme. Detta gäller såväl virusspridningen som inresebestämmelser som kan ändras med kort varsel. Gränser kan stängas och nya karantänsregler upprättas.

Ett hundratal fall av Coroavirus har bekräftats i Uganda.  Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner. För uppdateringar om det aktuella utbrottet och information om hur Coronavirus smittar, hänvisas till WHO samt Folkhälsomyndigheten. För dagsaktuella uppdateringar rekommenderas också att följa @MinofHealthUG och @WHOUganda på Twitter. Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser.

Sedan juni 2019 har ett fåtal fall av ebola bekräftats i Kasese-distriktet i västra Uganda. Smittan härrör från närliggande DR Kongo där det sedan augusti 2018 pågår ett ebolautbrott. Världshälsoorganisationen (WHO) har den 17 juli 2019 beslutat att klassa utbrottet i DR Kongo som ett internationellt hot mot människors hälsa. Ugandiska myndigheter har infört extra kontroller längs gränsen till DR Kongo samt vid Entebbe flygplats.  För uppdateringar om det aktuella utbrottet och information om hur ebola smittar, hänvisas till WHO samt Folkhälsomyndigheten. För dagsaktuella uppdateringar rekommenderas också att följa @MinofHealthUG och @WHOUganda på Twitter

Personer som reser till eboladrabbade områden uppmanas att planera sin resa noga, kontrollera sitt försäkringsskydd och följa lokala myndigheters rekommendationer.

Allmänna säkerhetsläget

Det politiska läget var spänt i samband med fyllnadsvalet i Arua den 15 augusti 2018 då oppositionspolitiker greps och våldsamheter uppstod. För närvarande är läget lugnare men sannolikheten för demonstrationer och missnöjesyttringar är alltjämt förhöjd i hela landet.

Politiska motsättningar och social oro leder då och då till demonstrationer och som kan urarta i sammandrabbningar. Tårgas har använts för att skingra folksamlingar, i vissa fall även skarp ammunition. Störningar av sociala medier och annan datatrafik, på liknande sätt som skedde i samband med president- och parlamentsvalen 2016, kan inte uteslutas. Om och när demonstrationer aviserats eller kan förutses bör aktuella områden undvikas. Det kan även vara lämpligt att stanna i bostaden/på hotellet. Det kan vara en fördel att ha vatten, mat, påfyllt telefonkort och andra förnödenheter i bostaden så att man klarar några dagars försörjning.

Generellt uppmanas besökare att anmäla sig till svensklistan samt hålla sig väl informerade om säkerhetsläget inför och under besök via nyhetsmedia, lokala researrangörer, ugandiska myndigheter och i förekommande fall lokalt verksamma internationella eller enskilda organisationer. 

Karamoja-regionen
Karamoja-regionen i nordöstra Uganda (distrikten Kotido, Moroto, Nakapiripirit, Katakwi, Kaabong, Abim, Kapchorwa and Bukwa) är landets minst utvecklade och har under lång tid härjats av konflikter mellan olika rivaliserande grupper. Försiktighet bör iakttas vid resor till denna region. Kidepo Valley National Park i norra Karamoja betraktas dock normalt som säker (dit kan man även ta sig med flyg).

Gränsområdena
Försiktighet bör också iakttas längs gränserna mot Sydsudan respektive DR Kongo. Den 2 april 2019 kidnappades en utländsk turist och hennes chaufför i Queen Elizabeth National Park, i Ishasha-området nära gränsen till DR Kongo. Bägge släpptes den 7 april. För uppdaterad information inför besök i nationalparkerna Queen Elizabeth, Mgahinga och Bwindi National Park som gränsar till DR Kongo samt andra närliggande nationalparker, rekommenderas en kontakt med den ansvariga myndigheten Uganda Wildlife Authority och/eller ansvarig researrangör. Se även aktuell reseinformation för DR Kongo.

Terrorism

Det föreligger ett terrorhot mot Uganda, främst kopplat till landets deltagande i Afrikanska unionens fredsbevarande insats i Somalia (AMISOM). Myndigheterna har vid flera tillfällen de senaste åren utfärdat varningar om förhöjd risk för  terrordåd. 

I samband med fotbolls-VM 2010 genomfördes bombattentat mot två restauranger i Kampala med över 70 dödsoffer som följd. Den somaliska islamistiska rörelsen Al Shabaab tog på sig dådet.

Erfarenheten visar att potentiella mål för terrordåd är offentliga platser där många människor samlas såsom flygplatser, hotell och populära restauranger, köpcentra, marknadsplatser, busstationer och bussar, offentliga kontor, kyrkor och moskéer etc. Svenskar i Uganda bör iaktta försiktighet och i allmänhet vara uppmärksamma på sin omgivning, samt följa lokala myndigheters uppmaningar och rekommendationer.

Se nedan för några generella råd som kan vara viktiga att tänka på vid en explosion, skottlossning eller terroristattack. (Rekommendationerna är inte anpassade efter förhållanden i enskilda länder eller situationer.)

 • Sätt dig i säkerhet, använd naturliga skydd (som väggar, träd och liknande) och undvik folksamlingar.
 • Var uppmärksam på det du ser och hör, undvik att fokusera på telefonen.
 • Slå av ljudet på din telefon och ring inte i onödan till personer som kan befinna sig i riskområdet.
 • Följdattacker är möjliga. Gå inte fram och stanna inte kvar vid en plats där en attack precis inträffat, även om du tror att attacken är över.
 • Vid attentat är det vanligt med ryktesspridning i sociala medier och i andra kanaler. Fundera på om källan till din information går att lita på.

För mer information, se Polisens hemsida.

Läs mer om terrorism och turism 

Naturförhållanden och katastrofer

Under regnperioder (huvudsakligen april-maj och oktober-november) kan jordskred förekomma i vissa områden, särskilt i Bulucheke-distriktet nära Mount Elgon National Park. Framkomligheten på vägarna påverkas. De lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser bör iakttas.

Uganda befinner sig i ett jordbävningsaktivt område.

In- och utresebestämmelser

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. Det största antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset har konstaterats i Kina även om fall rapporteras från ett antal andra länder. Spridningsreducerande åtgärder har vidtagits på flera håll, exempelvis olika former av screenings/undersökningar på flygplatser och inreseförbud. 

Flygplatsen stängd från och med måndag 23 mars 

Uganda har infört flygförbud för alla kommersiella flyg från och med midnatt den 22 mars.

Läs mer vad som för tillfället gäller vid in- och utresa till Uganda under Aktuella händelser... 


Svenska medborgare måste ha visering vid inresa i Uganda. Den 1 juli 2016 infördes ett nytt system med s.k. e-visa, vilket innebär att man ska ansöka elektroniskt om visering, och få ett preliminärt beslut om att ansökan beviljats via e-post, före inresan i landet. Ansökningsavgiften, för närvarande 50 USD för turistvisering, erläggs online via betalkort när ansökan görs. Vid ankomst till Uganda ska utskrift av det preliminära beslutet visas upp och viseringen utfärdas vid passkontrollen. Ansökan görs via Immigration Ugandas portal. Det är också fortfarande möjligt att erhålla visering genom Ugandas ambassad i Köpenhamn.

Vid inresa i Uganda ska vaccinering mot gula febern kunna styrkas, medför därför alltid det gula vaccinationskortet.

Sveriges ambassad och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. För närmare information om gällande in- och utresebestämmelser hänvisas till: Immigration Uganda eller Ugandas ambassad i Köpenhamn. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Akutsjukvård i ordets rätta bemärkelse är sällan tillgänglig. Tillgången till övrig sjukvård är begränsad och ofta av låg standard, särskilt på landsbygden. Svårare sjukdomar/olycksfall/trauma kräver i regel medicinsk evakuering med flyg till Sverige, Sydafrika eller Kenya. Det finns några kliniker och mindre sjukhus i Kampala som kan ge grundläggande akutsjukvård och som har tillgång till ambulanser, men trafikstockningar gör att ambulanser ofta inte kommer fram i tid. Erfarenheterna från de senaste åren visar att diagnoser ofta kan vara osäkra och att kvaliteten i provtagning och analyser kan vara bristfälliga. 

Resenärer rekommenderas att se över vaccinationsskyddet i god tid före resan. Hälso- och vaccinationsråd samt generell information om vanligt förekommande sjukdomar i Uganda finns på 1177 Vårdguiden. Det nationella larmnumret (polis, ambulans, brandkår) i Uganda är: 999.

Dricksvatten bör kokas eller köpas på flaska. Frukt och grönsaker bör skalas eller rengöras ordentligt i rent vatten.

Malaria är mycket vanligt förekommande (endemiskt) tillsammans med ett antal andra tropiska sjukdomar. Information om hur malaria sprids, förebyggs och behandlas finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Bilharzia/schistomiasis (snäckfeber) förekommer i Victoriasjön, liksom i de flesta andra insjöar, som därför ej bör nyttjas för bad. För mer information, se, Folkhälsomyndigheten.

HIV-prevalensen är 6,2 procent. Normala försiktighetsåtgärder bör vidtas, se Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det finns risk för överföring av Zika-virus i Uganda. För mer information om risker med Zika, se Folkhälsomyndigheten.

Utbrott av kolera rapporteras återkommande i Uganda. Senast den 11 januari 2019 deklarerade hälsoministeriet ett kolerautbrott i Kampala stad. För mer information om hur kolera smittar, symptom samt hur man skyddar sig hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. Det största antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset har konstaterats i Kina även om fall rapporteras från ett antal andra länder. Spridningsreducerande åtgärder har vidtagits på flera håll, exempelvis olika former av screenings/undersökningar på flygplatser och inreseförbud. 

Läs mer under Aktuella händelser... 

 

Ett hundratal fall av coronaviruset har registrerats i Uganda. För uppdateringar om det aktuella utbrottet och information om hur Coronavirus smittar, hänvisas till WHO samt Folkhälsomyndigheten. För dagsaktuella uppdateringar rekommenderas också att följa @MinofHealthUG och @WHOUganda på Twitter.

Den 11 juni 2019 bekräftade Ugandas hälsoministerium ett utbrott av ebolavirus i Kasese-distriktet i västra delen av landet. Smittan härrör från närliggande DR Kongo där det sedan augusti 2018 pågår ett omfattande utbrott. Världshäsloorganisationen (WHO) har den 17 juli 2019 beslutat att klassa utbrottet i DR Kongo som ett internationellt hot mot människors hälsa. Ugandiska myndigheter har infört extra kontroller längs gränsen till DR Kongo samt vid Entebbe flygplats. För uppdateringar om läget samt information om ebola och hur det smittar hänvisas till WHO samt Folkhälsomyndigheten. Personer som reser till eboladrabbade områden uppmanas att planera sin resa noga, kontrollera sitt försäkringsskydd samt följa lokala myndigheters rekommendationer. Senast Uganda hade utbrott av ebola var 2012 (Kibaale-distriktet i väster samt Luweero-distriktet i centrala Uganda).

Sedan januari 2018 har enstaka fall av Krim-Kongo blödarfebervirus (Crimean-Congo haemorrhagic fever, CCHF) och Rift Valley-feber (Rift Valley Fever, RVF) rapporterats av hälsoministeriet. Bägge är virala hemorragiska febertyper som smittar från boskap via fästingar respektive myggbett. Ugandiska myndigheter har satt in åtgärder för att förhindra smittspridning. För mer information om virala hemorragiska febrar hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

Lokala lagar och sedvänjor

Uganda är ett förhållandevis värdekonservativt land. De flesta ugandier går regelbundet till kyrkan/moskén och uppfattar religionen som en viktig vägvisare i det moraliska livet. I centrala Kampala kan kvinnor klä sig som i en västerländsk storstad, men på landsbygden är klädkoden mer konservativ.

Rökning är förbjuden på allmän plats, arbetsplatser, kollektivtrafik samt överallt utomhus inom 50 meter från allmän plats. E-cigaretter och vattenpipor är förbjudna. Påföljden är böter och/eller fängelse.

Straffen för narkotikahandel och -innehav är mycket stränga.

Man bör undvika att fotografera militära eller officiella byggnader. Om du vill fotografera människor, fråga om deras tillåtelse först.

Den 22 maj 2019 blev det straffbart att ge pengar, mat eller kläder till barn som tigger på gatan. 

Situationen för HBTQ-personer i Uganda
Homosexuella handlingar är sedan länge olagliga i Uganda och toleransen från allmänheten gentemot HBTQ-personer är generellt låg. Öppet homosexuella handlingar på allmän plats kan leda till gripande och frihetsberövande.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminalitet i form av väskryckningar, stölder och inbrott är utbredd. Tänk på att inte bära värdesaker som smycken, plånbok, klocka eller kamera synligt. Var uppmärksam på omgivningen när du tar ut pengar från bankomater. Kreditkortsbedrägerier (skimmning i uttagsautomater) förekommer. Vid bilkörning bör fönstren vara stängda och dörrarna låsta. Det förekommer att förare av taximotorcyklar (så kallade boda-bodas) är inblandade i diverse kriminalitet som rån och stölder/väskryckningar. Promenader till fots efter mörkrets inbrott bör undvikas.

Trafiksäkerhet

Trafiken är sannolikt den största faran för besökare i Uganda. Höga hastigheter, undermåliga vägar och bilar samt brister i aktsamhet från förare resulterar i ett stort antal trafikolyckor, varav många med dödlig utgång.

Man bör undvika att använda motorvägen Kampala-Entebbe Express Way nattetid. Bilkörning efter mörkrets inbrott bör undvikas, särskilt på landsbygden. Viss risk för rån/bilkapningar finns, särskilt i glest trafikerade områden. Som säkerhetsåtgärd rekommenderas att alltid hålla bildörrarna låsta och fönstren stängda under färd.

I anslutning till trafikolyckor finns reell risk att "lynchstämning" uppstår, oavsett vem som varit vållande. Skulle man vara inblandad i en trafikolycka gäller det att snabbt kontakta polis eller annan myndighet samt tänka på sin egen personliga säkerhet och vidta lämpliga åtgärder.

Taximotorcyklar (s.k. boda-bodas) är ökända för vårdslös körning och för att ofta vara inblandade i trafikolyckor. Det finns dock något säkrare alternativ med registrerade förare som bl.a. erbjuder passagerare hjälm. Även minibusstaxi (s.k. matatus) är ofta dåliga ur trafiksäkerhetssynpunkt och bör undvikas.

Internationellt körkort accepteras för en period om högst 6 månader. För längre tids vistelse i landet måste ugandiskt körkort anskaffas. Uganda har vänstertrafik. Försiktighet bör därför iakttas om man är ovan vid att köra på vänster sida av vägen, i synnerhet i korsningar och rondeller. På icke-asfalterade vägar kan det vara till stor hjälp att färdas i bil med fyrhjulsdrift, i synnerhet under regnperioder.

Under de senaste åren har flera allvarliga båtolyckor ägt rum på Victoria- och Albertsjöarna. Använd bara välrenommerade färjebolag och undvik båtar som inte är sjödugliga.

Försäkringsskydd

Resenärer uppmanas att ha fullt försäkringsskydd som inkluderar medicinsk evakuering.

Övriga upplysningar

Uganda besöks årligen av något tusental personer från Sverige. De flesta besökare kommer som turister eller deltagare i studiegrupper från skolor och universitet, enskilt eller i mindre grupper. Bland de populäraste turistmålen märks bergsgorillorna i Bwindi och Mgahinga nationalparker i sydväst, landets övriga nationalparker, området kring Victoriasjön samt huvudstaden Kampala.

Svenskar på besök uppmanas att anmäla sig till svensklistan samt hålla god kontakt med sina anhöriga hemma. Efter händelser som ger upphov till internationell medierapportering är det värdefullt om besökare själva snabbt hör av sig till anhöriga och informerar om sin situation.

Uttag i bankautomater kan göras med Visa-kort eller Mastercard. I större mataffärer och vissa restauranger kan man betala med internationellt gångbara kort. Det går också lätt att överföra pengar via till exempel Western Union.

Svenska mobiltelefoner fungerar i Uganda. Mobiltelefonnätet är väl utbyggt över större delen av landet och fungerar för det mesta utmärkt (inklusive 3G eller 4G mobilsurf, men se upp för höga roamingavgifter). Giltig legitimation (pass för utlänningar) och visering/uppehållstillstånd krävs för att skaffa lokalt SIM-kort.