• Svenska

Om utlandet Uganda

Avrådan

Uganda - avrådan

Med anledning av försämrat säkerhetsläge avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till nationalparken Queen Elizabeth National Park och distriktet Kasese i västra Uganda.

Beslut om avrådan togs 20 oktober 2023. Avrådan gäller tills vidare.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Aktuella händelser

Säkerhetsuppdatering december 2023

Hotbilden och risken för terroristattentat i Uganda är hög och med anledning av uppgifter om ökad terroristaktivitet bör svenskar i Uganda fortsatt iaktta stor försiktighet och i allmänhet vara uppmärksamma på sin omgivning. Svenskar i Uganda uppmanas undvika större folksamlingar och offentliga sammankomster. Vidare uppmanas svenskar att följa lokala medier samt lokala myndigheters uppmaningar och rekommendationer.

Attacker i nationalparker

Den 17 oktober 2023 dödades två turister och en guide i en attack i nationalparken Queen Elizabeth i västra Uganda. Parken omfattas sedan 21 oktober av en avrådan från icke nödvändiga resor.

Den senaste attacken i vilken 10 personer dödades inträffade den 19 december 2023 i Kyabandara, Kamwenge district, i Kibale forest. 

Om du befinner dig i områden i västra Uganda nära gränsen till DR Kongo bör du vara särskilt vaksam och följa de lokala myndigheternas rekommendationer.

Säkerhetuppdatering augusti 2023

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och en ökad hotbild mot svenska intressen. I ljuset av utvecklingen bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.

Svenska resenärer bör generellt iaktta försiktighet i närheten av folkmassor och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter.

Svenskar i landet uppmanas vidare att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen via lokal och internationell media, ta del av myndighetens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ner appen UD resklar (samt aktivera pushnotiser).

Se även informationen under rubriken Terrorism: Terrorism - Sweden Abroad

Lag som inskränker hbtqi-personers rättigheter

Den 30 maj 2023 trädde en ny antihomosexualitetslag i kraft. Lagen innehåller hårda fängelsestraff och i vissa fall dödsstraff för sexuella handlingar mellan personer av samma kön och även "främjande" av homosexualitet kriminaliseras. 

Samtidigt har risken för hbtqi-personer som vistas i landet - oavsett nationalitet - att utsättas för diskriminering och trakasserier ökat. Se även information under rubriken Lokala lagar och sedvänjor.

Senaste utbrottet av Ebola formellt över

Den 11 januari 2023 deklarerades att Ugandas senaste utbrott av Ebola formellt är över. Detta efter att 42 dagar passerat sedan senast bekräftat fall skrevs ut från sjukhus den 30 november.

Anmäl dig till svensklistan

Svenska resenärer och svenskar som vistas i Uganda uppmanas att anmäla sig till svensklistan, vilket kan göras här. Om du redan befinner dig i landet, ange då dagens datum som ankomstdag i formuläret.

Ambassadens reseinformation
Senast uppdaterad 09 maj 2024, 10.13
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan