• Svenska

Om utlandet D.R. Kongo

Avrådan

Demokratiska Republiken Kongo - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Demokratiska republiken Kongo.

Utrikesdepartementet avråder därtill från alla resor till provinserna Nord- och Sydkivu (förutom provinshuvudstäderna Goma, i Nordkivu, och Bukavu, i Sydkivu), Ituri, Tanganyika, Kasaï, Kasaï Central, Maniema och Haut Uélé samt till gränsområdena upp till ett avstånd om 50 kilometer från gränsen mot Sydsudan och Centralafrikanska republiken. Ursprungligt beslut om avrådan togs den 13 oktober 2006, uppdaterades senast 21 juli 2017. Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 06 jun 2024, 13.20

Aktuella händelser

Oroligheter i Kinshasa den 19 maj 2024

Skjutningar har rapporterats i området Gombe och i närheten av Palais de la Nation i Kinshasa morgonen den 19 maj 2024. 

Svenskar rekommenderas att undvika dessa områden, vara vaksamma och iaktta stor försiktighet vid förflyttning i staden samt att följa nyhetsrapporteringen för ytterligare information om utvecklingen. 

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För svenska medborgare krävs visum och intyg på vaccination mot gula febern för inresa till DRK. Ditt pass måste vara giltigt i minst 6 månader efter det datum du förväntar dig att lämna DRK.

Visum utfärdas av DRK:s ambassad i Stockholm Hemsida: https://www.ambardcstockholm.com/acceuil. Vid utresa med flyg från DRK ska flygplatsskatt ("Go-Pass") om 50 USD och lokal statistikskatt ("Taxe statistique") om 5 USD erläggas.

DRK erkänner inte dubbelt medborgarskap. Läs mer om vad detta kan innebära på UD:s hemsida under rubriken Dubbelt medborgarskap: för- och nackdelar

Alla Covid 19-relaterade restriktioner och bestämmelser vid in- och utresa till DRK är hävda sen mitten av juli 2023.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetssituationen i DRK kräver försiktighet, särskilt i östra DRK, och under pågående valperiod kan manifestationer, politiska demonstrationer och social oro förekomma, särskilt i större städer som Kinshasa. Störningar rörande internet och kommunikation kan förekomma.

Det pågår sedan tidigare väpnade sammandrabbningar i provinsen Nordkivu, särskilt i områdena nord och nordväst om och i närheten av provinshuvudstaden Goma. Utvecklingen är svår att förutse men det kan inte uteslutas att Goma och städer i närheten kan komma att påverkas av striderna.

Svenska och övriga nordiska medborgare i området uppmanas därför att vara extra uppmärksamma på nyhetsrapporteringen, iaktta försiktighet vid förflyttningar, undvika större folksamlingar samt undersöka och bereda möjlighet att med kort varsel lämna staden Goma och dess närområde.

Resa i landet

Demokratiska Republiken Kongo - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Demokratiska republiken Kongo.

Utrikesdepartementet avråder därtill från alla resor till provinserna Nord- och Sydkivu (förutom provinshuvudstäderna Goma, i Nordkivu, och Bukavu, i Sydkivu), Ituri, Tanganyika, Kasaï, Kasaï Central, Maniema och Haut Uélé samt till gränsområdena upp till ett avstånd om 50 kilometer från gränsen mot Sydsudan och Centralafrikanska republiken. Ursprungligt beslut om avrådan togs den 13 oktober 2006, uppdaterades senast 21 juli 2017. Avrådan gäller tills vidare.

Vad ska man tänka på om man bestämmer sig för att resa trots att UD avråder?

  • Kontrollera din försäkring - försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i försäkringarna om UD har avrått från resmålet.
  • Titta på UD:s och ambassadernas webbplatser.
  • Håll dig väl informerad på plats genom att följa nyhetssändningar och läsa lokala tidningar.
  • Undvik folksamlingar och platser man speciellt varnat för.
  • Hör regelbundet av dig till anhöriga.
  • Meddela ambassaden att du finns i landet genom att anmäla dig till svensklistan här Svensklistan - Sweden Abroad
  • Ladda ner UD:s app UD Resklar och följ den information som ges och de pushnotiser som skickas via appen (se även nedan)

Försäkringsskydd

Det är viktigt att vara rätt försäkrad vid resa till DRK. Resenären bör förvissa sig om att ha en reseförsäkring före avresa, exempelvis genom att kontrollera att en reseförsäkring ingår i hemförsäkringen eller genom att skaffa sig en reseförsäkring på annat sätt. Med en reseförsäkring går det att få hjälp vid sjukdom, skada eller behov av sjuktransport till Sverige.

Terrorism

Risken för terrorattentat bedöms vara låg i DRK men kan inte uteslutas. Ambassaden uppmanar till vaksamhet på allmänna platser. 

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism:  http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor liksom UD:s reseråd enligt ovan.

Trafiksäkerhet

Trafiken kan upplevas som utmanande. Trafikolyckor förekommer ofta, inte minst i huvudstaden Kinshasa. Bil- och mopedkörning får anses förenat med risker, i synnerhet i mörker. Standarden på vägarna är oftast dålig. Att resa med taxi och buss är förenat med risker förutom vanligen med den transport- och taxiservice som erbjuds av de större hotellen i Kinshasa.

Bildörrar bör hållas låsta och fönster uppvevade. Poliskontroller förekommer ofta och det är vanligt att polisen stoppar bilister och begär betalning för påstådda förseelser i trafiken. Resedokument och identitetshandlingar liksom kopior av dessa dokument bör alltid medföras. Inta en försiktig attityd under säkerhetskontroller. Om du är osäker vid en kontroll, be om yrkeskortet för de poliser som utför kontrollerna och kontrollera att fotografiet överensstämmer med dess innehavare. Överväg eventuellt att erbjuda att utföra kontrollen på den närmaste polisstation.

I händelse av en fordonsolycka, ta dig omedelbart till närmaste polisstation för att göra en anmälan. Att stanna kvar på olycksplatsen kan innebära en risk. Medicinsk hjälp vid en olycka är ofta begränsad.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Demonstrationer i Kinshasa och på andra platser bör undvikas. Försiktighet rekommenderas vid förflyttningar efter mörkrets inbrott. Undvik att färdas ensam i bil och överväg noga att gå till fots. Var uppmärksam på falska poliser och agera bestämt om du hamnar i en situation där du uppmanas följa med i en bil. Vid rånsituationer kan det vara klokt att avstå från värdesaker och skyndsamt avlägsna sig från platsen. Säkra transportarrangemang till och från den internationella flygplatsen N’Djili i Kinshasa bör ordnas före ankomst och i god tid före avresa.

Hälso- och sjukvård

DRK har upplevt flera utbrott av Ebolasmitta sedan 1976 och även under senare år. För aktuella och tidigare Ebolautbrott, besök WHO:s webbplats: https://www.who.int/ebola/en/. Ytterligare information finns i Folkhälsomyndighetens utbrottsarkiv.

För information om Ebola, inklusive smittspridning och förebyggande åtgärder, se Folkhälsomyndighetens webbplats: Sjukdomsinformation om ebolavirusinfektion — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

I DRK ökar även antalet fall av infektionssjukdomen mpox (tidigare apkoppor). Läs mer om mpox på Folkhälsomyndighetens webbplats: Sjukdomsinformation om mpox (tidigare apkoppor) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Läs mer om mpox i DRK på European Centre for Disease Prevention and Control:s webbplats: Outbreak of mpox caused by Monkeypox virus clade I in the Democratic Republic of the Congo (europa.eu) 

Resenärer till DRK bör rådgöra med läkare i god tid före avresa och säkerställa att de har tillräckligt vaccinationsskydd. Obligatoriskt för inresa är intyg för vaccination mot gula febern. Malaria är vanligt förekommande och i vissa områden finns även kolera, mässling och tyfoidfeber. Det tropiska klimatet och bristfälliga sanitära förhållanden ökar risken för epidemier. Sjukvården i DRK är generellt av låg standard, särskilt utanför Kinshasa. Exempelvis Centre Privé d'Urgence (CPU) i Kinshasa erbjuder akut- och intensivvård. Medlemskap och en avgift krävs. För kontaktinformation och detaljer, besök: http://cmk-cd.org/cpu_description.html

I allvarligare fall kan medicinsk evakuering till länder som Sydafrika eller Kenya vara nödvändigt. Kontrollera före avresa att din reseförsäkring täcker detta.

Naturförhållanden och katastrofer

DRK:s tropiska klimat innebär intensiva åskväder och skyfall stora delar av året, vilket ökar risken för naturkatastrofer. Bland vanliga incidenter märks blixtnedslag, nedfallna träd, översvämningar och jordskred, vilket kan ha betydande påverkan på samhället.

Nyiragongo-vulkanen, belägen utanför staden Goma i Nordkivu-provinsen, är aktiv och genomgår regelbundna utbrott. Det senaste större vulkanutbrottet inträffade 2021 efter nästan två decennier av relativ lugn. Vulkanens aktivitet utgör en påtaglig risk för de omkringliggande samhällena.

DRK är också utsatt för jordbävningar, senast i december 2017 med en magnitud på 4.5 på Richterskalan. Sådana jordbävningar kan utlösa vulkanutbrott i östra DRK, vilket ytterligare förstärker naturriskerna i området. Man bör vara medveten om dessa naturförhållanden och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att minimera riskerna vid eventuella katastrofer.

Lokala myndigheters råd och varningar bör alltid beaktas för att säkerställa personlig säkerhet.

Lokala lagar och sedvänjor

Fotografering bör undvikas på allmänna platser, i synnerhet i närheten av gränser, militära installationer och regeringsbyggnader. Journalister och fotografer måste ha tillstånd för att göra intervjuer eller fotografera. Otillbörligt fotograferande kan i vissa fall leda till frihetsberövande. Generellt rekommenderas att inte fotografera människor utan deras samtycke.

Valuta

Den kongolesiska valutan är kongolesiska franc (CDF). Svenska kronor kan ej växlas i Kinshasa. USD (dock ej äldre årgångar av sedlarna) är huvudsaklig valuta vid penningtransaktioner. Betalning med kreditkort fungerar i flertalet större restauranger, matbutiker och hotell. Det går att ta ut pengar i de bankomater som finns. Det går även att ta ut pengar med kreditkort på ett flertal banker.

Resklar - UD:s reseinformation direkt i fickan

Den nya UD Resklar-appen använder platstjänster och pushnotiser som gör det enklare för dig att hålla koll under din resa.

Som resenär har du ett eget ansvar för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. UD:s app UD Resklar samlar ambassaders reseinformation på ett ställe. Den använder platstjänster och pushnotiser för att skyndsamt kunna skicka ut den senaste informationen du behöver för ditt resmål. Ingen data om dig eller din resa sparas och UD eller ambassaden kan inte se var du befinner dig. Du kan också anmäla din utlandsvistelse till närmaste ambassad direkt i appen Appen UD Resklar kan laddas ner där du hämtar dina appar. 

Övriga upplysningar

Svenska medborgare kan vända sig till annat EU-land för konsulärt stöd vid en konsulär kris och i en enskild nödsituation.

Svenskar och övriga nordbor som vistas i DR Kongo uppmanas att anmäla sig till ambassadens s.k. svensklista: Anmäl din utlandsvistelse.

Personer som vistas i Kivuprovinserna i östra DR Kongo rekommenderas att också anmäla sig till Sveriges ambassad i Kigali, ambassaden.kigali@gov.se.

Kontakta ambassaden och/eller konsulat.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023