• Svenska

Om utlandet D.R. Kongo

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 dec 2020

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 31 januari 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Avrådan

Demokratiska Republiken Kongo - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Demokratiska republiken Kongo.

Utrikesdepartementet avråder därtill från alla resor till provinserna Nord- och Sydkivu (förutom provinshuvudstäderna Goma, i Nordkivu, och Bukavu, i Sydkivu), Ituri, Tanganyika, Kasaï, Kasaï Central, Maniema och Haut Uélé samt till gränsområdena upp till ett avstånd om 50 kilometer från gränsen mot Sydsudan och Centralafrikanska republiken.

Senast uppdaterad 01 nov 2020, 20.25

Aktuella händelser

Meddelande till det nordiska samfundet i DR Kongo 2020-12-17

De kongolesiska myndigheterna har vidtagit ytterligare åtgärder för att bekämpa den andra vågen av covid-19 i Demokratiska republiken Kongo. Vi ber er att notera alla åtgärder som träder i kraft från och med fredag ​​18 december i hela landet.

Listan med de nya åtgärderna hittar ni här

Samtliga åtgärder ska respekteras. Vi vill särskilt belysa två nya åtgärder som berör oss alla: 
1. Utegångsförbud från 21:00 till 05:00. Det innebär att det inte längre är tillåtet att förflytta sig under dessa timmar, med undantag för personer med särskilt tillstånd från provinsmyndigheten samt personer i medicinska nödsituationer. 
2. Förbud mot fester och folksamlingar på mer än tio personer. 

UD FÖRLÄNGER AVRÅDAN FRÅN ICKE NÖDVÄNDIGA RESOR TILL ALLA LÄNDER UTANFÖR EUROPA TILL 31 JANUARI 2021

UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 31 januari 2021. Detta beslut gäller alltjämt.

WHO har konstaterat att spridningen av covid-19 är en pandemi. Med det exceptionella läge som råder bör alla som planerar en utlandsresa noga tänka igenom vilka risker som finns och om resan behöver genomföras. Detta gäller oavsett om UD formellt avråder från ett område eller inte. Varje resenär har själv ett ansvar för att följa utvecklingen och fatta informerade beslut. Den som tillhör en riskgrupp bör vara särskilt uppmärksam.

UD avråder från icke nödvändiga resor

Senaste om covid-19

För senaste statistiken besök hälsoministeriets informationshemsida om covid-19. Smittspridningen sker på ett flertal orter i landet även om flest smittfall fortsatt rapporteras i Kinshasa.

Sedan den 15 augusti 2020 är landets yttre gränser öppna och inrikes- och utlandsresor tillåts. Däremot är det fortsatt inte möjligt att från DRK resa till grannländerna Kongo-Brazzaville, Rwanda, Burundi och Angola då dessa länder upprätthåller stängda landsgränser. För reseinformation gällande DRK:s grannländer hänvisas till respektive lands reseinformation på swedenabroad.se.

Utöver giltigt visum, vaccinationskort och användande av ansiktsmask så ska inresande till DRK också visa upp ett negativt covid-19 test intyg (PCR-test) som inte får vara äldre än 7 dagar vid ankomst till DRK. Dessutom krävs att inresande vid ankomst på flygplatsen i DRK gör ytterligare ett covid-19 test. Resenärer ombeds registrera sig online på www.inrbcovid.com före avresa till DRK för att kunna presentera en QR-kod vid ankomst till testcentret på flygplatsen i DRK. Testet är avgiftsbelagd och bör inte kosta mer än USD 45 som med fördel betalas med jämna kontanter.

Alla resenärer som inte har ett kongolesiskt uppehållstillstånd (till exempel de som reser med turistvisum eller får visum på flygplatsen) måste ha en giltig försäkring under hela vistelsen som täcker kostnaderna för behandling för covid-19 i DRK.

Resenärer som lämnar DRK måste, inför avresa på flygplatsen, visa upp ett negativt covid-19 test intyg (PCR-test) som ska vara utfört av National Institute of Biomedical Research (INRB) eller annan medicinsk inrättning erkänt av hälsovårdsministeriet och testet får inte vara äldre än 3 dygn.

Resenärer som avser göra en inrikesflygning i DRK måste visa upp ett negativt covid-19 test intyg (PCR-test) som ska vara utfört av National Institute of Biomedical Research (INRB) eller annan medicinsk inrättning erkänt av hälsovårdsministeriet och testet får inte vara äldre än 3 dygn. INRB har ackrediterade provinslaboratorier i Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kisangani och Mbandaka. Testet för inrikesflyg är giltigt i 14 dagar och behöver därför inte upprepas om returflygningen äger rum inom 14 dagars perioden.

Användande av ansiktsmask är obligatorisk i allmänna utrymmen (och mer specifikt på arbetsplatsen, i skolor, affärer, restauranger, barer, hotell, offentliga byggnader, med mera) med böter som påföljd vid överträdelse.

Sjukvårdssystemet i DRK är mycket undermåligt, särskilt utanför Kinshasa, och har begränsade möjligheter att hantera en större smittspridning. Bland annat saknas överlag möjlighet att ge andningsstöd vid komplikationer.

Alla svenskar uppmanas att extra noga följa nyhetsrapporteringen och att följa de anvisningar och rekommendationer som ges av de lokala myndigheterna och Världshälsoorganisationen (WHO). Personer som uppfattar symptom på covid-19 (feber, hosta, snuva eller extrem trötthet) uppmanas kontakta någon av följande nationella telefonlinjer så kallade "Lignes vertes" 101, 109, eller 110, för uppföljning i hemmet. 

Svenskar som befinner sig i DRK uppmanas att ladda ner appen UD Resklar, anmäla sig till pushnotiser och att anmäla sig till Svensklistan.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +4684059200. För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: +4684055005.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsovård, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - covid-19

Frågor och svar om covid-19

Även på WHO:s hemsida finns ytterligare information om covid-19 och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

Allmän, icke landspecifik, information om covid-19 finns även på en särskilt sida på Sweden Abroad.

Denna informationssida uppdateras löpande i takt med ambassaden tar del av ny och bekräftad information. 

Pågående utbrott av ebola 

Mbandaka (Equateur)

Den 1:a juni 2020 bekräftade hälsoministeriet i DR Kongo ett utbrott av viruset ebola i staden Mbandaka i provinsen Equateur. Samma område drabbades våren 2018 av ett utbrott. Mbandaka är en stad vid Kongofloden cirka 50-60 mil nordost om huvudstaden Kinshasa.

För den senaste lägesbeskrivningen av ebolautbrott (samt tidigare utbrott) besök WHO:s hemsida: https://www.who.int/ebola/en/ och/eller se Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/ebolautbrott-demokratiska-republiken-kongo-augusti-2018-/

Demonstrationer i större städer i DR Kongo

Politiska demonstrationer har under de senaste åren lett till våldsamheter, med flertalet dödsfall som följd, både i Kinshasa och andra större städer. Demonstrationer kan utlysas med kort varsel. 

Nordbor i DRK uppmanas till extra försiktighet, att noga följa nyhetsrapporteringen, undvika folksamlingar och onödiga förflyttningar i närheten av demonstrationsplatser. Demonstrationer och politiska möten kan snabbt urarta i våldsamheter. Inte nödvändiga förflyttningar i Kinshasa och andra städer bör undvikas dagar då större demonstrationer är planerade. Dessa dagar bör man speciellt undvika platser där demonstrationer planeras, inklusive vissa officiella byggnader. Om en demonstration äger rum bör man skyndsamt lämna platsen och inte försöka titta på eller fotografera.

I samband med utdragna våldsamheter kan möjligheterna att lämna landet bli begränsade då bl.a. kommersiellt flyg kan ställas in, vilket senast inträffade i september 2016. Ambassaden uppmanar därför nordbor i DRK att som en försiktighetsåtgärd se över sin situation för att kunna klara en samhällskris som varar i ca en vecka. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger på sin hemsida råd kring personlig beredskap: https://www.dinsakerhet.se/olycka-och-kris/forbered-dig-for-olycka-och-kris/din-krisberedskap/

Ambassaden vill särskilt uppmana till att se över förnödenheter i form av mat, vatten och mediciner samt resedokument och giltiga viseringar för att snabbt kunna lämna landet i en krissituation. Ambassaden uppmanar även ha kopior på resedokument och andra handlingar som kan påvisa familjerelationer (utdrag från folkbokföringen, äktenskapsintyg etc). 

Stora folksamlingar och demonstrationer leder ibland till trafikstörningar på väg till och från den internationella flygplatsen N’Djili. Nordbor uppmanas att vara extra uppmärksamma vid förflyttningar till och från flygplatsen, särskilt under perioder av social oro.

Väpnade stridigheter i DR Kongo

Säkerhetsläget är instabilt i flertalet provinser runt om i landet, särskilt Nord- och Sydkivu, Ituri, Tanganyika, Kasaï, Kasaï Central, Maniema och Haut-Uélé samt gränsområdena mot Sydsudan och Centralafrikanska republiken. Strider mellan den nationella armén och ett antal väpnade grupper, våldsamheter mellan olika folkgrupper samt flyktingströmmar inom landet samt från grannländerna bidrar till det instabila säkerhetsläget och den svåra humanitära situationen. Kidnappningar förekommer regelbundet, inklusive av personal från internationella enskilda organisationer och turister.  

Allmänna säkerhetsläget

Politiska demonstrationer har ägt rum i Kinshasa och andra större städer vid ett flertal tillfällen under de senaste åren, senast i samband med valen som efter att ha skjutits upp vid flera tillfällen till slut ägde rum i december 2018. Även efter valen kvarstår risk för social oro och demonstrationer kopplade till missnöje med inhemsk politik eller enskilda internationella händelser. Sammandrabbningar mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor har lett till ett stort antal dödsfall, skadade och arresterade. Många skolor, butiker och kontor har hållit stängt i samband med demonstrationer. Internettrafik har vid ett antal tillfällen stängts ned av myndigheterna, ibland begränsat till vissa specifika appar (bl.a. WhatsApp och Facebook).

DR Kongo har upplevt flera perioder av instabilitet under de senaste decennierna, då främst i den östra delen av landet som drabbats av krig och konflikt. Detta har lett till omfattande flyktingströmmar både inom DR Kongo och till grannländer och fortsätter att skörda civila offer. 

Situationen för mänskliga rättigheter kännetecknas av godtyckliga frihetsberövanden, plundringar, utpressning, kidnappningar, tortyr, våldtäkter, stympningar och utomrättsliga avrättningar. Grova kränkningar drab­bar främst civilbefolkningen och situationen är allvarligast i de östra delarna av landet. Det humanitära läget är ytterst svårt, massiva folkomflyttningar sker kontinuerligt till följd av att säkerhetsläget är så instabilt.

Straffriheten är omfattande, med en avsaknad av fungerande statliga institutioner, korruption på alla nivåer, låg utbildningsnivå, säkerhetsproblem och svår fattigdom. Sedan ett antal år tillbaka innehar DR Kongo en av de sista platserna på FN:s utvecklingsorgan UNDP:s Human Development Index (År 2018 befinner sig landet på plats 176 av 189 länder).

Över hundra rebellgrupper av både kongolesisk och utländsk härkomst opererar i östra DR Kongo, främst i provinserna Nord- och Sydkivu, Ituri, Maniema och Tanganyika. Dessa försörjer sig bland annat på illegal utvinning av mineraler, beskattning av civila och skogsavverkning. Milisgrupper är också aktiva i de mer centralt belägna provinserna Kasai och Kasai Central. Landets nationella säkerhetsstyrkor, främst den nationella armén (FARDC), presidentgardet, säkerhetstjänsten (ANR) och polisen (PNC), är skyldiga till en stor andel av de allvarliga kränkningarna av mänskliga rättigheter och folk­rätten i stort. De många väpnade grupperna och miliserna som verkar på kongolesiskt territorium gör sig också skyldiga till grova övergrepp. 

FN:s fredsbevarande mission i DR Kongo, MONUSCO, är världens största och har ett omfattande mandat att neutralisera väpnade grupper, att skydda den civila befolkningen, humanitära aktörer och människorättsförsvarare samt att stödja DR Kongos freds- och stabiliseringsarbete. 

Ambassadens reseinformation uppdateras kontinuerligt eller då något av särskilt intresse finns att förmedla.

Terrorism

Risken för terrorattentat bedöms vara låg i DR Kongo men kan inte uteslutas. De lokala myndigheternas kapacitet att avvärja terrorhot är dock mycket begränsad. Ambassaden uppmanar till vaksamhet på allmänna platser och platser där många utlänningar vistas. 

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism:  http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor liksom ambassadens reseråd.

Naturförhållanden och katastrofer

DR Kongo har ett tropiskt klimat, vilket bl.a. innebär kraftiga åskväder och skyfall under stora delar av året. Blixtnedslag, nedfallna träd, översvämningar och jordskred hör till vanligheterna.

Nyiragongo-vulkanen utanför Goma i provinsen Nordkivu är aktiv och får återkommande utbrott. Det senaste större vulkanutbrottet ägde rum 2002 och gjorde att delar av Goma med omgivning förstördes. 

Jordbävningar förekommer också i DR Kongo. Den senaste serien jordbävningar ägde rum i december 2017 och uppmätte 4.5 på Richterskalan. Jordbävningar kan komma att framkalla vulkanutbrott i östra Kongo.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare som reser till DR Kongo måste ha giltig visering utfärdad före inresan i landet. Ansökan om visering lämnas till DR Kongos ambassad i Stockholm.

Hemsida: https://www.ambardcstockholm.com/acceuil

Adress: Stjärnvägen 2 A, 7 vån., Box 1171, 181 23 Lidingö.

Tel: 08-7658380. Fax: 08-7658591.

E-post: info@ambardcstockholm.com

Passet ska vara giltigt minst i sex månader från och med inresan i landet. Vaccinationsbok som intygar att resenären vaccinerats mot gula febern är obligatorisk.

Vid utresa med flyg från DR Kongo ska flygplatsskatt ("Go Pass") om 50 USD, samt lokal statistikskatt ("Taxe statistique") om 5 USD erläggas.

DR Kongo erkänner inte dubbelt medborgarskap. Läs mer om vad detta kan innebära på UD:s hemsida under rubriken Dubbelt medborgarskap: för- och nackdelar

Hälso- och sjukvård

DR Kongo har drabbats av utbrott av Ebolasmitta tio gånger sedan 1976, varav det senaste och fortsatt pågående utbrottet började i augusti 2018 i landets östra del.

För information om ebola, hur det smittar, vad man kan göra för att själv undvika smitta, råd till resenärer med mera, se Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/ebola/

Resenärer till DR Kongo bör konsultera läkare i god tid före avresan och försäkra sig om att ha ett fullgott vaccinationsskydd. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt för inresa i landet. 

Malaria är vanligt förekommande i DR Kongo. Vidare förekommer kolera, mässling och tyfoidfeber i vissa delar av landet. På grund av det tropiska klimatet och dåliga sanitära förhållanden kan olika epidemier lätt uppstå.

Sjukvården i DR Kongo håller generellt låg standard. Utanför Kinshasa saknas i många fall tillgång till adekvat vård. I Kinshasa finns kliniken Centre Privé d'Urgence (CPU) som erbjuder akut- och intensivsjukvård. OBS! För att få tillgång till vård på CPU krävs dock att man är medlem och betalar en medlemsavgift. För kontakt- och ytterligare information se http://cmk-cd.org/cpu_description.html

I svårare fall kan medicinsk evakuering till t.ex. Sydafrika eller Kenya vara nödvändig. Kontrollera före avresan att detta täcks av reseförsäkringen.

Lokala lagar och sedvänjor

Fotografering bör undvikas på allmänna platser, i synnerhet i närheten av gränser, militära installationer och regeringsbyggnader. Journalister och fotografer måste ha tillstånd för att göra intervjuer eller fotografera. Otillbörligt fotograferande kan i vissa fall leda till frihetsberövande. Generellt kan det inte rekommenderas att fotografera människor utan deras samtycke.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Generellt gäller att svenska medborgare bör följa nyhetsrapporteringen och försöka undvika alla slags demonstrationer, manifestationer och folksamlingar samt kontinuerligt se över de egna säkerhetsrutinerna.

Liksom många andra afrikanska storstäder brottas Kinshasa med säkerhetsproblem, som hög brottslighet, faror relaterade till trafiken och bristfällig sjukvård.

Ambassaden uppmanar till försiktighet vid förflyttningar inom huvudstaden efter mörkrets inbrott. Undvik att färdas ensam i bil. Håll kontakt med kollegor/vänner inför och i samband med förflyttningar. Förflyttningar till fots bör noga övervägas under dygnets ljusa timmar, och undvikas under de mörka.

Besökare i Kinshasa kan råka ut för falska poliser som i bil kör bredvid ett till fots gående tilltänkt rånoffer, presenterar sig med falsk legitimation och ber fotgängaren följa med i bilen "för identifiering". Skulle en sådan situation uppstå, uppträd bestämt, vägra – om möjligt – att följa med i bilen och ta dig snarast till närmaste vad du kan bedöma säkra plats (restaurang, kontorsbyggnad, vaktkur och liknande).

I vissa fall kan det i en rånsituation vara klokast att släppa från sig sina värdesaker och sedan bestämt avlägsna sig från platsen. Som regel är det endast värdesakerna som är föremål för intresse. Man bör inte ha mer kontanter än nödvändigt på sig.

Kinshasas flygplats håller inte europeisk standard. Det saknas säkra, allmänna transportmöjligheter till stadens centrum. Resenärer rekommenderas att se till att bli mötta på flygplatsen.

Trafiksäkerhet

Vägstandarden i DR Kongo är mycket bristfällig. Utanför Kinshasa och de större städerna är endast några få sträckor asfalterade. Även inne i städerna kan vägstandarden vara undermålig. Trafikolyckor och andra farliga trafiksituationer uppstår ofta. På grund av bristande säkerhet kan allmänna transporter inte rekommenderas. Taxi kan inte heller anses tryggt förutom den taxiservice som erbjuds av de större hotellen i Kinshasa.

Vid bilfärd bör rutor hållas stängda och bildörrar låsta.

Av säkerhetsskäl bör tågresor undvikas.

Försäkringsskydd

Alla resenärer bör ha heltäckande reseförsäkring som täcker kostnader för sjukvård och medicinsk evakuering. Kontrollera noga före resan vad försäkringen avser och om den är giltig för DR Kongo.

Övriga upplysningar

Svenska medborgare kan vända sig till annat EU-land för konsulärt stöd vid en konsulär kris och i en enskild nödsituation.

Svenskar och övriga nordbor som vistas i DR Kongo uppmanas att anmäla sig till ambassadens s.k. svensklista: Anmäl din utlandsvistelse.

Personer som vistas i Kivuprovinserna i östra DR Kongo rekommenderas att också anmäla sig till Sveriges ambassad i Kigali, ambassaden.kigali@gov.se.

Kontakta ambassaden och/eller konsulat.