• Svenska

Om utlandet D.R. Kongo

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Avrådan

Demokratiska Republiken Kongo - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Demokratiska republiken Kongo.

Utrikesdepartementet avråder därtill från alla resor till provinserna Nord- och Sydkivu (förutom provinshuvudstäderna Goma, i Nordkivu, och Bukavu, i Sydkivu), Ituri, Tanganyika, Kasaï, Kasaï Central, Maniema och Haut Uélé samt till gränsområdena upp till ett avstånd om 50 kilometer från gränsen mot Sydsudan och Centralafrikanska republiken.

Senast uppdaterad 31 jan 2023, 10.46

Aktuella händelser

Påven Franciskus besöker Kinshasa (31/1/2023)

Påven Franciskus besöker Kinshasa från tisdag 31 januari till fredag 3 februari. Under denna period kommer stora delar av centrala Kinshasa, särskilt övre Gombe norr om Boulevarden 30 Juin, tidvis vara stängda för allmänheten. Vilka delar som berörs av myndigheternas säkerhetsåtgärder är avhängigt från de planerade aktiviteterna och påvens förflyttningar. Under onsdagen planeras en stor gudstjänst för allmänheten på flygplatsen N’Dolo och under torsdagen kommer påven hålla i ett stormöte på stadion Martyrs.

Med anledning av påvens besök är det sannolikt att vi kommer att se stora trafikstörningar runt omkring ovannämnda platser och på samtliga leder till och från flygplatsen, särskilt på Boulevard Lumumba, Boulevard Sendwe, och Boulevard Triomphal.

Svenskar och övriga nordbor uppmanas att vara extra uppmärksamma på nyhetsrapporteringen, iaktta försiktighet vid förflyttningar i närhet av ovannämnda platser samt undvika större folksamlingar. Ambassaden uppmanar vidare till god framförhållning, planering och försiktighet vid resor till och från flygplatsen N'djili under dessa dagar.

 

Våldsamma strider i Nordkivu som även kan komma att drabba Goma 

Det pågår sen tidigare väpnade och intensiva sammandrabbningarna i provinsen Nordkivu, nord/nordost om och i närheten av provinshuvudstaden Goma. Utvecklingen är svår att förutse men givet den ihållande negativa utvecklingen i kombination med att sammandrabbningarna äger rum i närheten till Goma så kan det inte uteslutas att Goma kan komma att drabbas av striderna.

Med anledning av ovan uppmanas svenskar och övriga nordbor i området att vara extra uppmärksamma på nyhetsrapporteringen, iaktta försiktighet vid förflyttningar, undvika större folksamlingar, samt undersöka och bereda möjlighet till att med kort varsel lämna staden Goma och närområde.

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information.

 

Ebola

För mer information om eventuella aktiva eller tidigare ebolautbrott besök WHO:s hemsida: https://www.who.int/ebola/en/ och/eller se Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/ebolautbrott-demokratiska-republiken-kongo-augusti-2018-/

 

Politiska demonstrationer i DR Kongo

Politiska demonstrationer har under de senaste åren lett till våldsamheter, med flertalet dödsfall som följd, både i Kinshasa och andra större städer. Demonstrationer kan utlysas med kort varsel. 

Nordbor i DRK uppmanas till extra försiktighet, att noga följa nyhetsrapporteringen, undvika folksamlingar och onödiga förflyttningar i närheten av demonstrationsplatser. Demonstrationer och politiska möten kan snabbt urarta i våldsamheter. Inte nödvändiga förflyttningar i Kinshasa och andra städer bör undvikas dagar då större demonstrationer är planerade. Dessa dagar bör man speciellt undvika platser där demonstrationer planeras, inklusive vissa officiella byggnader. Om en demonstration äger rum bör man skyndsamt lämna platsen och inte försöka titta på eller fotografera.

I samband med utdragna våldsamheter kan möjligheterna att lämna landet bli begränsade då bl.a. kommersiellt flyg kan ställas in, vilket senast inträffade i september 2016. Ambassaden uppmanar därför nordbor i DRK att som en försiktighetsåtgärd se över sin situation för att kunna klara en samhällskris som varar i ca en vecka. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger på sin hemsida råd kring personlig beredskap: Vad händer vid en verklig kris? (dinsakerhet.se)

Ambassaden vill särskilt uppmana till att se över förnödenheter i form av mat, vatten och mediciner samt resedokument och giltiga viseringar för att snabbt kunna lämna landet i en krissituation. Ambassaden uppmanar även ha kopior på resedokument och andra handlingar som kan påvisa familjerelationer (utdrag från folkbokföringen, äktenskapsintyg etc). 

Stora folksamlingar och demonstrationer leder ibland till trafikstörningar på väg till och från den internationella flygplatsen N’Djili. Nordbor uppmanas att vara extra uppmärksamma vid förflyttningar till och från flygplatsen, särskilt under perioder av social oro.

Väpnade stridigheter i DR Kongo

Säkerhetsläget är instabilt i flertalet provinser runt om i landet, särskilt Nord- och Sydkivu, Ituri, Tanganyika, Kasaï, Kasaï Central, Maniema och Haut-Uélé samt gränsområdena mot Sydsudan och Centralafrikanska republiken. Strider mellan den nationella armén och ett antal väpnade grupper, våldsamheter mellan olika folkgrupper samt flyktingströmmar inom landet samt från grannländerna bidrar till det instabila säkerhetsläget och den svåra humanitära situationen. Kidnappningar förekommer regelbundet, inklusive av personal från internationella enskilda organisationer och turister.  

 

 

Allmänna säkerhetsläget

Politiska demonstrationer har ägt rum i Kinshasa och andra större städer vid ett flertal tillfällen under de senaste åren, senast i samband med valen som efter att ha skjutits upp vid flera tillfällen till slut ägde rum i december 2018. Även efter valen kvarstår risk för social oro och demonstrationer kopplade till missnöje med inhemsk politik eller enskilda internationella händelser. Sammandrabbningar mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor har lett till ett stort antal dödsfall, skadade och arresterade. Många skolor, butiker och kontor har hållit stängt i samband med demonstrationer. Internettrafik har vid ett antal tillfällen stängts ned av myndigheterna, ibland begränsat till vissa specifika appar (bl.a. WhatsApp och Facebook).

DR Kongo har upplevt flera perioder av instabilitet under de senaste decennierna, då främst i den östra delen av landet som drabbats av krig och konflikt. Detta har lett till omfattande flyktingströmmar både inom DR Kongo och till grannländer och fortsätter att skörda civila offer. 

Situationen för mänskliga rättigheter kännetecknas av godtyckliga frihetsberövanden, plundringar, utpressning, kidnappningar, tortyr, våldtäkter, stympningar och utomrättsliga avrättningar. Grova kränkningar drab­bar främst civilbefolkningen och situationen är allvarligast i de östra delarna av landet. Det humanitära läget är ytterst svårt, massiva folkomflyttningar sker kontinuerligt till följd av att säkerhetsläget är så instabilt.

Straffriheten är omfattande, med en avsaknad av fungerande statliga institutioner, korruption på alla nivåer, låg utbildningsnivå, säkerhetsproblem och svår fattigdom. Sedan ett antal år tillbaka innehar DR Kongo en av de sista platserna på FN:s utvecklingsorgan UNDP:s Human Development Index (År 2018 befinner sig landet på plats 176 av 189 länder).

Över hundra rebellgrupper av både kongolesisk och utländsk härkomst opererar i östra DR Kongo, främst i provinserna Nord- och Sydkivu, Ituri, Maniema och Tanganyika. Dessa försörjer sig bland annat på illegal utvinning av mineraler, beskattning av civila och skogsavverkning. Milisgrupper är också aktiva i de mer centralt belägna provinserna Kasai och Kasai Central. Landets nationella säkerhetsstyrkor, främst den nationella armén (FARDC), presidentgardet, säkerhetstjänsten (ANR) och polisen (PNC), är skyldiga till en stor andel av de allvarliga kränkningarna av mänskliga rättigheter och folk­rätten i stort. De många väpnade grupperna och miliserna som verkar på kongolesiskt territorium gör sig också skyldiga till grova övergrepp. 

FN:s fredsbevarande mission i DR Kongo, MONUSCO, är världens största och har ett omfattande mandat att neutralisera väpnade grupper, att skydda den civila befolkningen, humanitära aktörer och människorättsförsvarare samt att stödja DR Kongos freds- och stabiliseringsarbete. 

Ambassadens reseinformation uppdateras kontinuerligt eller då något av särskilt intresse finns att förmedla.

Terrorism

Risken för terrorattentat bedöms vara låg i DR Kongo men kan inte uteslutas. De lokala myndigheternas kapacitet att avvärja terrorhot är dock mycket begränsad. Ambassaden uppmanar till vaksamhet på allmänna platser och platser där många utlänningar vistas. 

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism:  http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor liksom ambassadens reseråd.

Naturförhållanden och katastrofer

DR Kongo har ett tropiskt klimat, vilket bl.a. innebär kraftiga åskväder och skyfall under stora delar av året. Blixtnedslag, nedfallna träd, översvämningar och jordskred hör till vanligheterna.

Nyiragongo-vulkanen utanför Goma i provinsen Nordkivu är aktiv och får återkommande utbrott. Det senaste större vulkanutbrottet ägde rum 2002 och gjorde att delar av Goma med omgivning förstördes. 

Jordbävningar förekommer också i DR Kongo. Den senaste serien jordbävningar ägde rum i december 2017 och uppmätte 4.5 på Richterskalan. Jordbävningar kan komma att framkalla vulkanutbrott i östra Kongo.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare som reser till DR Kongo måste ha giltig visering utfärdad före inresan i landet. Ansökan om visering lämnas till DR Kongos ambassad i Stockholm.

Hemsida: https://www.ambardcstockholm.com/acceuil

Adress: Stjärnvägen 2 A, 7 vån., Box 1171, 181 23 Lidingö.

Tel: 08-7658380. Fax: 08-7658591.

E-post: info@ambardcstockholm.com

Passet ska vara giltigt minst i sex månader från och med inresan i landet. Vaccinationsbok som intygar att resenären vaccinerats mot gula febern är obligatorisk.

Vid utresa med flyg från DR Kongo ska flygplatsskatt ("Go Pass") om 50 USD, samt lokal statistikskatt ("Taxe statistique") om 5 USD erläggas.

DR Kongo erkänner inte dubbelt medborgarskap. Läs mer om vad detta kan innebära på UD:s hemsida under rubriken Dubbelt medborgarskap: för- och nackdelar

Hälso- och sjukvård

DR Kongo har drabbats av utbrott av Ebolasmitta tio gånger sedan 1976, varav det senaste och fortsatt pågående utbrottet började i augusti 2018 i landets östra del.

För information om ebola, hur det smittar, vad man kan göra för att själv undvika smitta, råd till resenärer med mera, se Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/ebola/

Resenärer till DR Kongo bör konsultera läkare i god tid före avresan och försäkra sig om att ha ett fullgott vaccinationsskydd. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt för inresa i landet. 

Malaria är vanligt förekommande i DR Kongo. Vidare förekommer kolera, mässling och tyfoidfeber i vissa delar av landet. På grund av det tropiska klimatet och dåliga sanitära förhållanden kan olika epidemier lätt uppstå.

Sjukvården i DR Kongo håller generellt låg standard. Utanför Kinshasa saknas i många fall tillgång till adekvat vård. I Kinshasa finns kliniken Centre Privé d'Urgence (CPU) som erbjuder akut- och intensivsjukvård. OBS! För att få tillgång till vård på CPU krävs dock att man är medlem och betalar en medlemsavgift. För kontakt- och ytterligare information se http://cmk-cd.org/cpu_description.html

I svårare fall kan medicinsk evakuering till t.ex. Sydafrika eller Kenya vara nödvändig. Kontrollera före avresan att detta täcks av reseförsäkringen.

Lokala lagar och sedvänjor

Fotografering bör undvikas på allmänna platser, i synnerhet i närheten av gränser, militära installationer och regeringsbyggnader. Journalister och fotografer måste ha tillstånd för att göra intervjuer eller fotografera. Otillbörligt fotograferande kan i vissa fall leda till frihetsberövande. Generellt kan det inte rekommenderas att fotografera människor utan deras samtycke.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Generellt gäller att svenska medborgare bör följa nyhetsrapporteringen och försöka undvika alla slags demonstrationer, manifestationer och folksamlingar samt kontinuerligt se över de egna säkerhetsrutinerna.

Liksom många andra afrikanska storstäder brottas Kinshasa med säkerhetsproblem, som hög brottslighet, faror relaterade till trafiken och bristfällig sjukvård.

Ambassaden uppmanar till försiktighet vid förflyttningar inom huvudstaden efter mörkrets inbrott. Undvik att färdas ensam i bil. Håll kontakt med kollegor/vänner inför och i samband med förflyttningar. Förflyttningar till fots bör noga övervägas under dygnets ljusa timmar, och undvikas under de mörka.

Besökare i Kinshasa kan råka ut för falska poliser som i bil kör bredvid ett till fots gående tilltänkt rånoffer, presenterar sig med falsk legitimation och ber fotgängaren följa med i bilen "för identifiering". Skulle en sådan situation uppstå, uppträd bestämt, vägra – om möjligt – att följa med i bilen och ta dig snarast till närmaste vad du kan bedöma säkra plats (restaurang, kontorsbyggnad, vaktkur och liknande).

I vissa fall kan det i en rånsituation vara klokast att släppa från sig sina värdesaker och sedan bestämt avlägsna sig från platsen. Som regel är det endast värdesakerna som är föremål för intresse. Man bör inte ha mer kontanter än nödvändigt på sig.

Kinshasas flygplats håller inte europeisk standard. Det saknas säkra, allmänna transportmöjligheter till stadens centrum. Resenärer rekommenderas att se till att bli mötta på flygplatsen.

Trafiksäkerhet

Vägstandarden i DR Kongo är mycket bristfällig. Utanför Kinshasa och de större städerna är endast några få sträckor asfalterade. Även inne i städerna kan vägstandarden vara undermålig. Trafikolyckor och andra farliga trafiksituationer uppstår ofta. På grund av bristande säkerhet kan allmänna transporter inte rekommenderas. Taxi kan inte heller anses tryggt förutom den taxiservice som erbjuds av de större hotellen i Kinshasa.

Vid bilfärd bör rutor hållas stängda och bildörrar låsta.

Av säkerhetsskäl bör tågresor undvikas.

Försäkringsskydd

Alla resenärer bör ha heltäckande reseförsäkring som täcker kostnader för sjukvård och medicinsk evakuering. Kontrollera noga före resan vad försäkringen avser och om den är giltig för DR Kongo.

Övriga upplysningar

Svenska medborgare kan vända sig till annat EU-land för konsulärt stöd vid en konsulär kris och i en enskild nödsituation.

Svenskar och övriga nordbor som vistas i DR Kongo uppmanas att anmäla sig till ambassadens s.k. svensklista: Anmäl din utlandsvistelse.

Personer som vistas i Kivuprovinserna i östra DR Kongo rekommenderas att också anmäla sig till Sveriges ambassad i Kigali, ambassaden.kigali@gov.se.

Kontakta ambassaden och/eller konsulat.