Om utlandet Tyskland

Pass och ID-kort för vuxen

Ansökan om pass och nationellt ID-kort kan enbart göras personligen hos polisen i Sverige eller på en valfri svensk ambassad som är passmyndighet. Det är inte möjligt att ansöka om pass eller nationellt ID-kort vid ett svenskt konsulat i Tyskland. Ansökningsavgiften är betydligt lägre vid ansökan hos polisen i Sverige än vid en ambassad. Svenska pass och nationella ID-kort för vuxna är giltiga i fem år

Just nu är det högt tryck på tidsbokningen för att ansöka om pass och ID-kort. Vid förhinder är vi därför tacksamma om du avbokar så att någon annan kan boka tiden. Vänligen notera att
- blanketten ska vara färdigt ifylld när du kommer till ambassaden
- ambassaden endast tar emot ansökningar efter tidsbokning online

Efter elektronisk tidsbokning kan ansökan om pass och ID-kort göras måndag, onsdag och fredag mellan kl. 09:00-12:00 samt måndagar kl. 13:30-16:00.

När du ansöker om pass eller ID-kort måste du kunna styrka din identitet och ditt svenska medborgarskap. Därför behöver du vid ansökningstillfället ta med följande handlingar i original:

  • Giltig legitimation

    Om du saknar giltig ID-handling måste en närstående, med en av ambassaden giltig legitimation, följa med till ambassaden för att intyga din identitet. Om passet eller ID-kortet är stulet eller förkommet behöver du uppvisa en polisanmälan.
  • Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap

    Blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap" behöver alltid fyllas i vid ansökan om pass och ID-kort, oavsett hur det svenska medborgarskapet har förvärvats. Blanketten finns tillgänglig på svenska, tyska och engelska och ska vara ifylld på förhand när du besöker ambassaden.
  • Intyg om svenskt medborgarskap

    För personer som aldrig bott i Sverige och som har fyllt 22 år krävs intyg från Migrationsverket om att det svenska medborgarskapet har bibehållits.  Om intyget saknas kan medborgarskapsförklaring från Migrationsverket komma att krävas. Tänk på att Migrationsverket kan ha långa handläggningstider och att du därför bör kontakta dem i god tid!

Avgifter

Ansökningsavgifter för pass och ID-kort hittar du under ambassadens avgiftssida.

Om du vill hämta ut passet eller ID-kortet på ett konsulat i Tyskland tillkommer portoavgift som betalas vid ansökningstillfället. I detta fall tillkommer även en avgift för utlämning av ID-handlingen, som betalas kontant till konsulatet vid utlämningstillfället.

Utlämning

Efter ansökan tar det vanligtvis två till fyra veckor innan passet eller ID-kortet kan hämtas på ambassaden eller på ett konsulat. Ambassaden har tyvärr ingen möjlighet att påskynda handläggningstiden.

Information om att passet eller ID-kortet kan hämtas skickas till den e-postadress som du uppger vid ansökningstillfället. Vid utlämningstillfället måste det gamla passet och/eller ID-kortet tas med.

Ändringar av personuppgifter

Om du vill ändra namn i passet, till exempel efter giftermål, måste du innan du ansöker om nytt pass kontakta Skatteverket för att få ditt namn ändrat. Information om hur du ansöker om att byta namn finns här. Om du vill ändra din födelseort måste du ta med födelsebevis i original vid ansökningstillfället.

Ansökan vid polismyndigheten i Sverige

Ansökningsavgiften vid polismyndigheten i Sverige är 400 kronor för pass respektive ID-kort. Den som ansöker i Sverige men inte kan vänta på sitt pass/ID-kort, kan be att resehandlingen skickas till ambassaden i Berlin som även kan vidarebefordra ID-handlingen till något av de 12 svenska honorärkonsulaten i Tyskland. Vänligen be polisen anteckna vid vilken ambassad/vilket honorärkonsulat du önskar hämta resehandlingen.

En avgift om 20 EUR tillkommer vid utlämning i Tyskland (+ 3 EUR i portokostnad om resehandlingen hämtas på ett konsulat). Dessa avgifter betalas direkt till ambassaden respektive konsulatet vid utlämnandet. Observera att honorärkonsulaten endast tar emot kontant betalning.

Information om vilka handlingar som krävs vid ansökan vid polismyndigheten i Sverige samt länk för tidsbokning finns på polisens hemsida.

Övrigt

Den 15 april 2016 ändrades passlagen, vilken i korthet innebär att svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.