Om utlandet Tyskland

Pass och ID-kort för minderårig

Denna information gäller endast minderåriga (under 18 år) som redan har tilldelats person- eller samordningsnummer.

Just nu är det högt tryck på tidsbokningen för att söka pass och nationella ID-kort. Om du får förhinder till din bokade tid är vi därför tacksamma om du avbokar så att någon annan kan boka tiden. Vänligen notera att
- blanketten ska vara färdigt ifylld när du kommer till ambassaden
- ambassaden endast tar emot ansökningar efter tidsbokning. All tidsbokning sker online.

För barn som ännu inte har fått något samordningsnummer, se:
Registrering av barn - samordningsnummer

Ansökan om pass och nationella ID-kort kan göras hos polisen i Sverige eller på en valfri svensk ambassad som är passmyndighet. Ansökningsavgiften är betydligt lägre vid ansökan hos polisen än vid en ambassad, se nedan.

För att söka pass eller nationellt ID-kort för minderåriga vid Sveriges ambassad i Berlin krävs följande:

 1. Blanketten för prövning av svenskt medborgarskap är obligatorisk för alla som söker pass och ID-kort i utlandet. Den ska vara färdigt ifylld när man kommer till ambassaden:
  Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap
 2. Blanketten där vårdnadshavarna medger att den minderåriga får söka pass/ID-kort ska vara färdig ifylld, daterad och undertecknad av båda vårdnadshavarna samt bevittnad av två ojäviga personer (ej släktingar). Om båda vårdnadshavarna är närvarande vid ansökan kan bevittningen ske på ambassaden. Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare krävs vårdnadsbeslut från Jugendamt eller domstol, eller om barnet är bosatt i Sverige ett svenskt personbevis där vårdnadshavare framgår:
  Vårdnadshavares medgivande / Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigen
 3. Födelsebevis (Geburtsurkunde) om barnet är fött utanför Sverige.
 4. Båda vårdnadshavares giltiga pass eller nationella ID-kort i original.
 5. En tid måste bokas i förväg i det elektroniska tidsbokningssystemet för en måndag, onsdag eller fredag kl. 09.00-12.00 eller måndag kl. 13.30-15.45. En bekräftelse kommer per e-post från Migrationsverket (inte ambassaden):
  Online-tidsbokning

Barnet måste komma personligen till ambassaden med minst en vårdnadshavare för att fotograferas i en speciell fotostation och – för barn över 6 år – lämna fingeravtryck.

Avgift
Avgiften för att söka pass eller nationellt ID-kort på Sveriges ambassad i Berlin är 158 EUR per resehandling och betalas direkt. Avgiften (+ 3 EUR i portoavgift för den som önskar hämta resehandlingen på ett honorärkonsulat) betalas antingen med tyskt EC-kort, kreditkort eller genom förskottsbetalning till ambassadens bankkonto:

Ambassadens bankkonto:
Betalningsmottagare: Schwedische Botschaft
IBAN: DE82 1004 0000 0266 2161 01
BIC/SWIFT: COBADEFFXXX

För den som vill hämta resehandlingen på ett honorärkonsulat tillkommer en utlämningsavgift om 20 EUR som betalas kontant direkt till konsulatet vid utlämningen.

Ansökan vid polismyndighet i Sverige
Avgiften för att söka pass och nationellt ID-kort vid polismyndighet i Sverige är 400 kronor per handling. Den som söker i Sverige men inte kan vänta på sitt pass/ID-kort kan be att resehandlingen sänds till ambassaden i Berlin som även kan vidarebefordra den till något av de 12 svenska honorärkonsulaten i Tyskland. Vänligen be polisen anteckna vid vilken ambassad/vilket honorärkonsulat ni önskar hämta resehandlingen.

En avgift om 20 EUR tillkommer vid utlämning i Tyskland (+ 3 EUR i portokostnad om resehandlingen hämtas på ett av konsulaten). Dessa avgifter betalas direkt till ambassaden respektive konsulatet vid utlämnandet. OBS! Honorärkonsulaten tar endast emot kontant betalning. Information om vad som krävs vid ansökan hos polismyndighet i Sverige samt länk för tidsbokning finns på polisens webbplats: 
Polisen.se

Övrigt:
Den 15 april 2016 ändrades passlagen, vilket bland annat innebar att giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år sänktes till tre år.