Om utlandet Tyskland

Provisoriskt pass

Den 15 april 2016 ändras passlagen, vilket innebär att vanliga pass som huvudregel ska återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas.

Den som hastigt måste resa och saknar en giltig resehandling kan ansöka om ett provisoriskt pass för den aktuella resan. Detta kan utfärdas för längst sju månader. Provisoriska pass kan utfärdas av både polisen i Sverige och av en svensk utlandsmyndighet. Polisens provisoriska pass i bokform är maskinläsbara, medan en utlandsmyndighet endast kan utfärda provisoriska pass som ett papper i A4-format. Den sökande måste själv kontrollera om det land man ska resa till godkänner provisoriska pass utfärdade i A4-format.

Avgiften för ett provisoriskt pass är 178 EUR. Avgiften betalas direkt vid ansökningstillfället med tyskt EC-kort, kreditkort eller undantagsvis kontant. 
OBS! Honorärkonsulaten tar endast emot kontant betalning.

Om man ansöker om ett provisoriskt pass vid ett konsulat som inte är passmyndighet vidarebefordras ansökan till ambassaden i Berlin för utfärdande. Honorärkonsulaten i Frankfurt am Main, Hamburg och München kan själva utfärda provisoriska pass.

Följande handlingar krävs vid ansökan om provisoriskt pass:

 • Blanketten för prövning av svenskt medborgarskap är obligatorisk för alla som söker pass och ID-kort utomlands och ska vara färdigt ifylld när man kommer till ambassaden/konsulatet:
  Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap
 • Bekräftelse på bokad resa.
 • Polisrapport eller ärendenummer hos polisen om passet är stulet/borttappat.
 • Giltig fotolegitimation, om möjligt, för att styrka din identitet.
 • Ifylld ansökningsblankett "Ansökan om provisoriskt pass" om ansökan görs hos något honorärkonsulat:
  Ansökan om provisoriskt pass
 • 2 aktuella foton om ansökan görs hos något honorärkonsulat.

För minderåriga (under 18 år) behövs även:

 • Person- eller samordningsnummer.
 • Person- eller födelsebevis (Geburtsurkunde) där båda föräldrarnas namn framgår.
 • Blanketten där vårdnadshavarna medger att den minderåriga får söka pass/ID-kort ska vara färdig ifylld, daterad och undertecknad av båda föräldrarna samt bevittnad av två ojäviga personer (ej släktingar). Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare krävs vårdnadsbeslut från Jugendamt eller domstol, eller om barnet är bosatt i Sverige ett svenskt personbevis där vårdnadshavare framgår:
  Vårdnadshavares medgivande / Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigen
 • Föräldrarna måste styrka sina identiteter med giltig fotolegitimation.