• Svenska

Om utlandet Storbritannien

Checklista ansökan pass barn under 18 år

Observera att barnet måste ha ett svensk personnummer eller samordningsnummer innan du kan ansöka om pass/ID-kort. Ladda ned blankett för ansökan enligt nedan "Prövning av svenskt medborgarskap". Polisens blankett används inte vid ambassaden i London.

 1. Boka tid online klicka här. 
  Om det står "Det finns inga mer lediga tider för närvarande." överst på bokningssidan betyder detta att inga bokningsbara tider finns. 
 2. Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en vårdnadshavare.
 3. Fyll i blanketten Prövning av svenskt medborgarskap och ta med en utskriven kopia till ambassaden. 
 4. Fyll i blanketten Vårdnadshavarintyg och ta med en utskriven kopia, hämta blanketten här. Intyget måste vara undertecknad av båda vårdnadshavarna samt bevittnat av två vittnen över 18 år bosatta i Storbritannien.
 5. Kontrollera att uppgifterna i den svenska folkbokföringen är korrekta.
  Pass och ID-kort utfärdas i det namn som finns i den svenska folkbokföringen, mer information finns på Skatteverkets webbplats
 6. För svensk förälder som kom till Storbritannien före 1998 ska ett letter of non- acquisition of British Citizenship uppvisas, här finns mer information.
  Ett alternativ till non-acquisition of British Citizenship är uppvisande av en skärmdump (via mobil/surfplatta/dator) för passhandläggaren på ambassaden, som visar att vårdnadshavaren erhållit antingen pre-settled status eller settled status genom the EU Settlement Scheme. En utskriven kopia av skärmdumpen måste medtas och bifogas till passansökan.
 7. Om barnet också har ett annat medborgarskap än det svenska ska intyg om detta uppvisas. Passmyndigheten kan även i vissa fall begära intyg om att man inte blivit medborgare i annat land där man varit bosatt. 
 8. Vårdnadshavare ska styrka sin identitet med pass/ID-kort eller annan giltigt fotolegitimation. Om endast en vårdnadshavare åtföljer barnet måste denne visa upp den andre vårdnadshavarens fotolegitimation. 
 9. Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut. 
 10. Om barnet är fött utomlands ska födelsebevis uppvisas.
 11. Ta med barnets nuvarande pass/ID-kort. 
 12. Avgiften för ansökan är £137. Vill du hämta ut passet/ID-kortet på ett svenskt konsulat i Storbritannien tillkommer en avgift om £8 till ambassaden samt £17 till konsulatet när du hämtar passet/ID-kortet. Om du ansökt om pass i Sverige eller annan passmyndighet och vill hämta ut på ambassaden eller konsulat betalar du £17 vid upphämtning. Kortbetalningar välkomnas, checkar mottages ej. Om du vill hämta upp ditt pass/ID-kort på konsulat behöver du själv kontakta ambassaden i London angående detta.
 13. Passfoto tas vid besök på ambassaden, du behöver inte ta med något foto.

Obs! alla dokument skall vara i original. 

Senast uppdaterad 12 maj 2021, 15.53