Om utlandet Storbritannien

Checklista: ansökan pass/ID-kort barn (under 18 år)

Läs noga igenom checklistan nedan innan du besöker ambassaden för att ansöka om/förnya ditt pass.

Vänligen notera att alla dokument måste vara i original. 

 1. Se till att barnet har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer. Detta behövs för att kunna ansöka om svenskt pass.
 2. Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en vårdnadshavare.
 3. Boka tid online*. Du kan inte boka tid via telefon eller på ambassaden.
  Boka tid online här
 4. Fyll och ta med utskriven blankett ”Prövning av svenskt medborgarskap”. Observera att Polisens blankett inte kan användas vid ansökan vid ambassad och att blanketten ska vara komplett ifylld vid ankomst till ambassaden.
  Ladda ner blanketten här
 5. Fyll i och ta med utskriven blankett ”Vårdnadshavarintyg”. Intyget måste vara undertecknad av båda vårdnadshavarna samt bevittnat av två vittnen över 18 år bosatta i Storbritannien.
  Ladda ner blanketten här
 6. Kontrollera att uppgifterna i den svenska folkbokföringen är korrekta.
  Pass och ID-kort utfärdas i det namn som finns i den svenska folkbokföringen, mer information finns på Skatteverkets webbplats.
 7. För svensk förälder som kom till Storbritannien före 1998 ska ett "Letter of non- acquisition of British Citizenship" uppvisas. 
  Mer information om non-acquisition of British citizenship här.
  Ett alternativ till "Letter of non-acquisition of British Citizenship" är att du uppvisar en skärmdump (via mobil/surfplatta/dator) för passhandläggaren på ambassaden, som visar att du erhållit antingen pre-settled status eller settled status genom EU Settlement Scheme. Då måste du också ta med en utskriven kopia av skärmdumpen att lämna till ambassaden vid passansökan.
 8. Om barnet också har ett annat medborgarskap än det svenska ska intyg om detta uppvisas. Passmyndigheten kan även i vissa fall begära intyg om att barnet inte blivit medborgare i annat land där barnet varit bosatt. 
 9. Vårdnadshavare ska styrka sin identitet med pass/ID-kort eller annan giltig fotolegitimation. Om endast en vårdnadshavare följer med barnet vid ansökningstillfället, måste denne visa upp även den andre vårdnadshavarens fotolegitimation. 
 10. Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut. 
 11. Om barnet är fött utomlands eller aldrig har bott i Sverige ska födelsebevis uppvisas.
 12. Ta med barnets nuvarande pass/ID-kort.
 13. Om du har tappat bort eller blivit besluten på barnets pass, behöver du polisanmäla detta och ta med en kopia på polisanmälan vid ansökningstillfället. Det borttappade/stulna passet kommer då att spärras av ambassaden. 
 14. Ta med betalningsmedel då avgiften för ansökan betalas på plats. Kortbetalningar välkomnas, checkar mottages ej. Se avgifter för pass/ID-kort här.
 15. Om du vill hämta ut passet/ID-kortet på ett svenskt konsulat i Storbritannien tillkommer en avgift till både ambassaden och konsulatet när du hämtar passet/ID-kortet. Om du ansökt om pass i Sverige eller annan passmyndighet och vill hämta ut på ambassaden eller konsulat betalar du även då en avgift vid upphämtning.
  Se avgifter här
 16. Passfoto tas vid besök på ambassaden, du behöver inte ta med något foto.

*Om det står "Det finns inga mer lediga tider för närvarande." överst på bokningssidan betyder detta att inga bokningsbara tider finns. Titta tillbaka vid senare tillfälle.

Senast uppdaterad 19 sep 2022, 11.04