Om utlandet Storbritannien

Avgifter

Listan nedan visar de vanligast förekommande avgifterna i Storbritannien.

 

SEK

GBP

Ordinarie pass

1 600

126

Provisoriskt pass

1 800

141

Nationellt id-kort

1 600

126

Utlämnande av pass och nationellt id-kort som utfärdats av annan myndighet

200

16

Porto vid uthämtning av pass/nationellt id-kort på konsulat i Storbritannien

 

5

Levnadsintyg (pensionsmyndighet eller försäkingsärendet)

Utan avgift

Utan avgift

Intyg (t ex bestyrkande av kopia/ namnteckning)

200

16

Hindersprövning / Äktenskapscertifikat

200

16

Ansökan om svenskt medborgarskap

1 500 118

Anmälan om svenskt medborgarskap

175 14

Avgifter för pass/ID-kort och hantering regleras av Avgiftsförordningen SFS 1997:691, och uppdateras regelbundet enligt växelkurs.

Senast uppdaterad 31 okt 2022, 13.09