Om utlandet Storbritannien

Avgifter

Listan nedan visar de vanligast förekommande avgifterna i Storbritannien.

Ordinarie pass: 1 600 SEK / 126 GBP

Provisoriskt pass: 1 800 SEK / 141 GBP

Nationellt id-kort: 1 600 SEK / 126 GBP

Utlämnande av pass och nationellt id-kort som utfärdats av annan myndighet: 200 SEK / 16 GBP

Porto vid uthämtning av pass/nationellt id-kort på konsulat i Storbritannien:  5 GBP

Levnadsintyg (pensionsmyndighet eller försäkingsärendet): Utan avgift

Intyg (t ex bestyrkande av kopia/ namnteckning): 200 SEK / 16 GBP

Hindersprövning / Äktenskapscertifikat: 200 SEK / 16 GBP

Ansökan om svenskt medborgarskap: 1 500 SEK / 118 GBP

Anmälan om svenskt medborgarskap: 175 SEK / 14 GBP

Avgifter för pass/ID-kort och hantering regleras av Avgiftsförordningen SFS 1997:691, och uppdateras regelbundet enligt växelkurs.

Senast uppdaterad 05 jan 2024, 15.27