Om utlandet Storbritannien

Samordningsnummer / registrera nyfödd

Svenska medborgare som aldrig innehaft pass, id-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste bli beviljade ett samordningsnummer för att kunna ansöka om ett svenskt pass. Detta gäller även nyfödda barn till svenska medborgare.

OBS: Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för svenska medborgare endast vid avsikt att även ansöka om pass genom ambassaden. Om du planerar att söka pass i Sverige ska du även ansöka om samordningsnumret i Sverige genom Polisen.

Namnanmälan

Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt som ansökan om samordningsnummer. Namnanmälan kan också göras direkt till Skatteverket, mer information om namnanmälan här.

Ansökan om svenskt samordningsnummer i Storbritannien

Vänligen notera att alla dokument ska vara i original och ska vara komplett ifyllda vid ankomst till ambassaden.

 1. Om ansökande är under 18 år måste minst en av föräldrarna personligen inställa sig på ambassaden eller konsulatet tillsammans med barnet på bokad tid.
 2. Fyll i och ta med blankett SKV7750 (Skatteverkets namnanmälan). Observera att sökanden över 18 år måste själv fylla i och skriva under blanketten. Sökanden över 12 år måste skriva under blanketten tillsammans med föräldrarna.
  Ladda ner blanketten här
 3. Fyll i och ta med utskriven blankett ”Uppgift för utredning av svenskt medborgarskap”. Observera att Polisens blankett inte kan användas vid ansökan vid ambassaden.
  Ladda ner blanketten här
 4. Underskrivet brev om att sökanden tagit del av information.
  Ladda ner brevet här
 5. Födelsebevis där uppgifter om båda föräldrarna framgår
 6. Mother and Baby Discharge Summary från sjukhuset (om du inte har fått Mother and Baby Discharge Summary kan du beställa ett sådant från sjukhuset). Observera att den röda boken inte är giltig
 7. Föräldrarnas vigselbevis, om de är/har varit gifta
 8. Båda föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation. Svenska föräldrar måste uppvisa giltigt svenskt pass eller nationellt ID-kort
 9. Ett så kallat ”Letter of non-acquisition of British citizenship” om en eller båda föräldrarna flyttade till Storbritannien före 1998.
  Mer information om non-acquisition of British citizenship här.
  Alternativ till bevis på non-acquisition of British Citizenship är ett intyg som visar att föräldern har ansökt till EUSS och erhållit pre-settled status eller settled status. En utskriven kopia av en skärmdump (via mobil/surfplatta/dator) godtas som intyg men måste tillhandahållas
 10. Om sökande har ett annat medborgarskap än det svenska ska intyg om detta uppvisas. I vissa fall kan även intyg om att man inte blivit medborgare i annat land där man varit bosatt begäras.
 11. Boka tid online*. Du kan inte boka tid via telefon eller på ambassaden.
  Boka tid online här

  *Om det står "Det finns inga mer lediga tider för närvarande." överst på bokningssidan betyder detta att inga bokningsbara tider finns. Titta tillbaka vid senare tillfälle.

  Att boka tid på ambassaden

  Tider för att ansöka om samordningsnummer släpps endast genom ett externt bokningssystem, dvs du kan inte boka tid via telefon eller genom att komma in till ambassaden. Tider släpps kontinuerligt, dock inte på utsatt dag eller tid. Om inga tider visas i bokningssystemet betyder det att det för närvarande är fullbokat.

  När du har bokat en tid för samordningsnummer måste du ta med dig ovanstående dokument till ambassaden. Vänligen säkerställ att du har bokat en tid för samordningsnummer och att du har fått en bokningsbekräftelse.

  Om du planerar en resa till Sverige kan du boka tid hos Polisen för din ansökan. Kontakta polisen innan besök för att få information om vilka dokument du behöver ta med dig.

  Handläggningstid

  Handläggningstiden är cirka 10–12 veckor och när beslut är fattat blir du meddelad av Skatteverket.

  När beslut om samordningsnummer erhållits kan tid bokas för ansökan om svenskt pass genom samma bokningssystem som ovan.

  Senast uppdaterad 14 mar 2023, 11.22