Om utlandet Storbritannien

Beställning av samordningsnummer i Storbritannien

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste söka samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller ID-kort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Observera att ambassaden endast rekvirerar samordningsnummer om du har som avsikt att söka pass genom ambassaden i London. Om du planerar att söka pass i Sverige ska du även ansöka om samordningsnumret i Sverige genom Polisen eller Skatteverket. Ambassaden kan endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Observera att för personer födda före 1 april 2015 till ett ogift par där endast fadern är svensk medborgare måste en Anmälan om svenskt medborgarskap göras innan det är möjligt att söka samordningsnummer, här finns mer information.

Ansök om samordningsnummer i Storbritannien

Följande dokument krävs:
(OBS! viktigt att fylla i blanketter tydligt)

  1. Ifylld blankett SKV7750, hämta blanketten här. Sökanden över 18 år måste själv fylla i och skriva under blanketten. Sökanden över 12 år måste skriva under blanketten tillsammans med föräldrarna. 
  2. Ifylld blankett "Uppgift för utredning av svenskt medborgarskap", hämta blanketten här. Vänligen notera: blanketten måste vara komplett ifylld vid ankomst till ambassaden. Om det är något i blanketten ni inte förstår, be gärna någon om hjälp. 
  3. Underskrivet brev om att sökanden tagit del av information, hämta brevet här.
  4. Födelsebevis där båda föräldrarnas namn ska framgå. 
  5. En så kallad Mother and Baby Discharge Summary från sjukhuset, observera att den röda boken inte är giltig.
  6. Föräldrarnas vigselbevis, om de är/var gifta.
  7. Båda föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation. Svenska föräldrar måste uppvisa giltigt svenskt pass eller nationellt ID-kort.
  8. Ett så kallat letter of non-acquisition of British citizenship, om en eller båda föräldrarna flyttade till Storbritannien före 1998, här finns mer information. Alternativ till Non-acquisition of British Citizenship är uppvisande av en skärmdump (via mobil/surfplatta/dator på ambassaden) som visar att föräldern har ansökt till EUSS och erhållit antingen pre-settled status eller settled status. Statusen uppvisas på plats på ambassaden för passhandläggaren. En utskriven kopia av skärmdumpen måste medtas och bifogas till passansökan av föräldern.
  9. Om du också har ett annat medborgarskap än det svenska ska intyg om detta uppvisas. Passmyndigheten kan även i vissa fall begära intyg om att man inte blivit medborgare i annat land där man varit bosatt. 
  10. Obs! alla dokument skall vara i original. Minst en av föräldrarna måste personligen inställa sig på ambassaden eller konsulatet tillsammans med barnet

Process, tidsbokning och handläggning

Du behöver en bokad tid hos ambassaden för att ansöka om samordningsnummer. Tider bokas endast genom ett externt bokninssystem, dvs du kan inte boka tid via telefon eller genom att komma in till ambassaden. Tider släpps kontinuerligt, dock inte på utsatt dag eller tid. Om inga tider visas i bokningssystemet betyder det att det för närvarande är fullbokat.

Här hittar du länk till bokningssidan.

Om du planerar en resa till Sverige kan du boka tid hos Polisen för din ansökan. Kontakta polisen innan besök för att få information om vilka dokument du behöver ta med dig.

När du har bokat en tid för samordningsnummer måste du ta med dig ovanstående dokument till ambassaden. Vänligen säkerställ att du har bokat en tid för samordningsnummer.

Handläggningstiden är för närvarande ca 10-12 veckor. Du får ett beslut från Skatteverket. 

När ni erhållit beslut om samordningsnummer kan ni boka tid för ansökan om pass.

Senast uppdaterad 28 jun 2022, 10.58