Meny

Sveriges ambassad London, Storbritannien

Lokaltid London
00:48

Aktuella händelser

UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller till 15 juni 2020 varefter en ny bedömning kommer att göras. 

 

 

Har du bokat en resa till eller från Storbritannien? Kontakta ditt flygbolag eller ditt resebolag för information om vad som gäller för din resa. 

Du hittar svar på de vanligaste frågorna i vår FAQ om resor mm

Ambassaden informerar fortlöpande om COVID-19

Här hittar du aktuella frågor och svar gällande coronaviruset i Storbritannien. Du kan också följa oss på twitter @SwedeninUK facebook @EmbassyofSwedenInLondon och Instagram @SwedeninUK där information publiceras löpande.

Nationellt nödläge i Storbritannien

Sedan den 23 mars råder nationellt nödläge med anledning av spridningen av COVID-19. Det innebär bland annat att rätten att röra sig ute har begränsats i hela landet. Polis och militär har fått utökade befogenheter och kan ge böter till den som går ut utan giltig anledning.

Följande regler gäller:

- Rätten att röra sig ute är kraftigt begränsad.
- Det är i princip endast tillåtet att gå ut för att handla mat, besöka vårdinrättning/apotek, resa till/från arbetet, ett motionspass/dag ensam eller tillsammans med familjen, ta hand om behövande.
- Du får inte lämna hemmet för att träffa vänner eller familj.
- Alla affärer samt hotell utom de som anses nödvändiga är stängda.
- Sammankomster med mer än två personer är inte tillåtna på allmän plats. Undantag gäller för personer som lever i samma hushåll.
- Parker kommer att hållas öppna endast för motion.
- Alla sociala, religiösa och kommersiella evenemang/samlingar är förbjudna förutom begravningar.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade om och följa den brittiska regeringens riktlinjer. Läs mer.

Information om flygresor

- Brittiska regeringen avråder från icke nödvändiga resor till alla länder,  läs mer här.
- Sverige införde 19 mars inreseförbud i linje med Europeiska rådets och kommissionens uppmaning. Beslutet gäller till att börja med under 30 dagar. Läs mer här.
- UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder gäller till 15 juni 2020. Läs mer här.

Möjligheten att boka flygresa till Sverige försämras i takt med att flygbolagen ställer in allt fler avgångar. Du som har för avsikt att återvända till Sverige inom en relativt snar framtid bör överväga att snarast möjligt återvända till Sverige. Håll tät kontakt med flyg- rese- och försäkringsbolag om konsekvenserna av händelseutvecklingen. 

Har ditt flyg ställts in så kontakta ditt flygbolag. Kontakta även ditt försäkringsbolag. 

Tänk på möjligheten att hitta flygresor med transit i andra EU-länder. Om du har transit i ett annat land ta också reda på vilka eventuella restriktioner som gäller för dessa länder, se www.swedenabroad.se

Se även brittiska myndigheters reserekommendationer.

Bilresor

För information om andra länders begränsningar, besök de svenska ambassadernas hemsidor via www.swedenabroad.se

Sjukvård i Storbritannien

För akut läkarvård vid tillfällig vistelse i Storbritannien behövs det europeiska sjukförsäkringskortet (sk EU-kortet) som beställs från Försäkringskassan. Om du är utomlands och blir akut sjuk men inte har ditt EU-kort till hands, kan du kontakta Försäkringskassan på telefonnummer +46 771-524 524 för att få ett provisoriskt intyg. Försäkra dig också om att du har ett fullgott försäkringsskydd. 

Om du är bosatt i Storbritannien ska du registrera dig hos en allmänpraktiserande läkare, en så kallad General Practitioner (GP). Här kan du hitta en GP. Efter registreringen tilldelas den bosatte ett National Health Number. Här finns mer information om sjukvårdssystemet National Health Service (NHS).

Kontakt med ambassad och UD

Ambassadens öppettider och telefontider hittar du här.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: +46 8 405 92 00.

För akuta konsulära nödsituationer nås UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05, från utlandet: +46 8 405 50 05.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Senast uppdaterad 09 apr 2020, 16.18
Ambassadens reseinformation
09 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
08 apr 2020

Begränsad service - pass och viseringar

Som en följd av spridningen av COVID-19 erbjuder ambassaden för närvarande endast begränsad service rörande pass och viseringar.

SE ÖPPETTIDER

Konsulär hjälp för svenskar

Är du svensk medborgare och vill ha reseinformation, behöver hjälp med pass eller något annat konsulärt ärende?

Hitta det samlat här

About Sweden

Working in Sweden, travel to Sweden, study in Sweden or just interested in Sweden?

Find information here