Meny

Om utlandet Storbritannien

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Nya karantänsregler från 8 juni

Storbritannien kommer att införa en obligatorisk 14-dagars självisolering för alla som reser in i landet. Karantänen kommer att införas den 8 juni och utvärderas var tredje vecka. Läs mer här.

Resenärer i transit som inte behöver passera passkontroll undantas från karantänsreglerna. Det finns även vissa andra undantag för karantänen, se länk för detaljerad information.

Reseavrådan

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. Läs mer här.  

Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige - resor från Storbritannien berörs inte. Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars gäller efter ytterligare förlängning till och med den 15 juni. Läs mer här.

Brittiska regeringen avråder sedan 17 mars 2020 från icke nödvändiga resor till alla länder, läs mer här. 

Lockdown och återöppnande av samhället

Sedan den 24 mars är Storbritannien i lockdown. Det innebär bland annat att rätten att röra sig ute har begränsats i hela landet. Polisen har fått utökade befogenheter och kan ge böter till den som inte följer anvisningarna.  

Du hittar svar på de vanligaste frågorna i vår FAQ om resor mm

Nytt system för test och spårning av COVID-19 är under införande i Storbritannien med början den 28 maj. Vänligen observera att lokala variationer förekommer. Se respektive regerings webbsida nedan för information.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade och följa lokala myndigheters anvisningar:

Flygresor

Direktflyg till Sverige
London/Heathrow – Stockholm, dagligen från 22 maj.
Mer information om priser och flygtider, samt bokning, kontakta SAS

Det är även möjligt att flyga med transit i EU-land, ta reda på vilka eventuella restriktioner som gäller för dessa länder, se www.swedenabroad.se

Bil-/tåg-/bussresor

Om du planerar att resa landvägen mellan Storbritannien och Sverige bör du se över vilka eventuella restriktioner andra länder har infört, se www.swedenabroad.se

Kontakt med ambassad och UD

Ambassadens öppettider och telefontider hittar du här.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: +46 8 405 92 00.

För akuta konsulära nödsituationer nås UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05, från utlandet: +46 8 405 50 05.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

  • Folkhälsomyndigheten, ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning
  • Krisinformation; restriktioner och förbud i Sverige under rådande pandemi
  • NHS, ansvarig myndighet i Storbritannien 
Senast uppdaterad 28 maj 2020, 15.24
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor