Meny
  • Svenska

Om utlandet Storbritannien

Hindersprövning för vigsel i tredje land

Ambassaden i London kan i särskilda fall hinderspröva utflyttade svenska medborgare bosatta i Storbritannien som ska gifta sig i tredje land, inklusive Skottland.

Följande dokument krävs för att ambassaden ska göra en hindersprövning:

  1. Ifylld blankett Ansökan och försäkran om hindersprövning, hämta blanketten här. Båda parter måste fylla i blanketten.
  2. Personbevis från svenska folkbokföringsregistret som visar att du var ogift vid utflyttningstillfället, här finns mer information. Utdraget får inte vara äldre än tre månader.
  3. Intyget No trace of marriage, om det var mer än 12 månader sedan du skrev ut dig från Sverige. Intyget utfärdas av General Register Office i respektive England och Wales och på Nordirland samt av National Records i Skottland.
  4. Kopior av båda parters giltiga pass. Kopiorna måste vara bestyrkta av två vittnen som sett originalet och är bosatta i Storbritannien. Det kan vara samma vittnen för båda passen. Bestyrk kopiorna med namnteckning, namnförtydligande, telefonnummer samt post- och mejladress.
  5. Kopia av en gas-, el-, vattenräkning eller ett bankutdrag innehållande minst en parts namn och adress.
  6. Om en eller båda parter tidigare varit gift krävs bevis på att äktenskapet upplösts, till exempel ett personbevis eller kopia på ett domstolsbeslut. Om en eller båda parter blivit änka/änkling krävs kopia på dödsbeviset.

Avgiften för hindersprövningen är £16. Dokumenten skickas till ambassaden per post, då tillsammans med en check för avgiften utställd till Embassy of Sweden.
Det är också möjligt att lämna in dokumenten till ambassaden under öppettider för samordningsnummer och då betala med kort eller kontant. Här hittar du ambassadens öppettider och postadress.

Handläggningstiden på ambassaden är normalt ca två veckor efter inkommen komplett ansökan. Om inget hinder föreligger utfärdas en äktenskapslicens. En äktenskapslicens är giltig i fyra månader från den dag den utfärdades.

Senast uppdaterad 03 mar 2020, 13.41