• Svenska

Om utlandet Schweiz

Att ansöka om pass i Schweiz

Nya pass och nationella identitetskort den 1 januari 2022
I januari 2022 får svenska pass och nationella id-kort nya
säkerhetsdetaljer och nytt utseende. Ansökningsavgiften
påverkas inte och du som har ett giltigt pass eller nationellt id-kort
behöver inte ansöka om nytt.

Vänligen observera att samtliga handlingar/dokument ska
vara i original eller bestyrkt kopia.

Tidsbokning online är obligatorisk för att göra pass och ID-kort. Vi publicerar extra passtider för nästkommande vecka varje måndag kl. 9.00. Information om bokningssystemet, samt länken till bokningsverktyget, hittar du här

Accepterade betalningsmedel hos ambassaden i Bern

Passets giltighet går ut
Om ditt svenska pass går ut påverkar det inte ditt svenska medborgarskap och ditt schweiziska uppehållstillstånd förblir giltigt. Observera informationen nedan under "fler medborgarskap" om du är mellan 18 och 22 år.

Pass i Sverige eller annan ambassad
Som svensk medborgare kan du ansöka om svenskt pass/ID-kort på vilken svensk passmyndighet som helst i världen och du kan be att få hämta ut passet/ID-kortet i Schweiz. Det är mycket billigare att ansöka hos polisen i Sverige. Ska passet/ID-kortet hämtas på en annan myndighet än där det har ansökts om, tillkommer en utlämningsavgift. Mer information om hur du ansöker om pass finns på respektive ambassads hemsida eller på polisens webbplats.

Liggetid för upphämtning av pass/id-kort
ID-handling gjord på ambassaden i Bern finns kvar på ambassaden i minst 6 månader. För ID-handling gjord hos polisen i Sverige gäller 3 månader. Du kontaktas alltid av oss innan ditt pass/nationella ID-kort makuleras.

Fler medborgarskap
Är du mellan 18 och 22 år, har fler medborgarskap och aldrig varit folkbokförd i Sverige, behöver du ansöka om att behålla ditt svenska medborgarskap om du vill ha kvar det. Ansökan måste vara inkommen innan 22-årsdagen. Var god läs igenom informationen och kontakta sedan närmaste konsulat eller ambassadens passavdelning på följande e-mejladress: ambassaden.bern-pass@gov.se

Mer information om medborgarskap finns på Migrationsverkets hemsida Bli svensk medborgare - Migrationsverket

 

Till Sveriges Ambassad