• Svenska

Om utlandet Schweiz

Att ansöka om pass i Schweiz

Nya pass och nationella identitetskort den 1 januari 2022
I januari 2022 får svenska pass och nationella id-kort nya
säkerhetsdetaljer och nytt utseende. Ansökningsavgiften
påverkas inte och du som har ett giltigt pass eller nationellt idkort
behöver inte ansöka om nytt.

Om du behöver ett nytt pass eller nationellt id-kort innan
årsskiftet är det extra viktigt att du vid ansökan har med dig
alla nödvändiga dokument för att vi ska godkänna
den.

Har du ingen giltig svensk id-handling måste du ha med dig
någon som kan styrka din identitet. Information om godkända
intygsgivare.

Vänligen observera att samtliga handlingar/dokument ska
vara i original eller bestyrkt kopia.

Tidsbokning är obligatorisk för att göra pass och ID-kort. Länk till bokningssystemet som sköts av Migrationsverket vilka även skickar ut ett bekräftelsemejl vid bokning.

Pass kan hämtas utan tidsbokning under vissa tider, se utlämningstider under Kontakt.

För ansökan om samordningsnummer till första passansökan, skriv till ambassaden.bern-pass@gov.se för en tid.  

Ambassaden följer riktlinjerna om fysisk distansering och begränsar antalet besökare som vistas samtidigt i vårt väntrum. Därför uppmanas alla att komma punktligt till sitt bokade möte med alla dokument och att alla formulär är komplett ifyllda när besökstiden infaller. 

Enbart den personen som har ett ärende på ambassaden får komma in i väntrummet. Undantagna är minderåriga samt personer som behöver assistans. Besökare måste även bära munskydd under besöket (gäller ej barn).

Accepterade betalningsmedel hos ambassaden i Bern

Ambassaden accepterar Postfinance-kort, Maestro-kort (Blå/Röd symbol) eller kontanter som betalningsmedel. Vi accepterar inte kreditkort eller V-pay. De svenska konsulaten i Schweiz accepterar endast kontanter.

Passets giltighet går ut

Om ditt svenska pass går ut påverkar det inte ditt svenska medborgarskap och ditt schweiziska uppehållstillstånd förblir giltigt. Observera informationen nedan under "fler medborgarskap" om du är mellan 18 och 22 år.

Pass i Sverige eller annan ambassad

Som svensk medborgare kan du ansöka om svenskt pass/ID-kort på vilken svensk passmyndighet som helst i världen och du kan be att få hämta ut passet/ID-kortet i Schweiz. Ska passet/ID-kortet hämtas på en annan myndighet än där det har ansökts om, tillkommer en utlämningsavgift. Mer information om hur du ansöker om pass finns på respektive ambassads hemsida eller på polisens webbplats.

Liggetid för upphämtning av pass/id-kort

ID-handling gjord på ambassaden i Bern finns kvar på ambassaden i minst 6 månader. För ID-handling gjord hos polisen i Sverige gäller 3 månader. Du kontaktas alltid av oss innan ditt pass/nationella ID-kort makuleras.

Fler medborgarskap

Är du mellan 18 och 22 år, har fler medborgarskap och aldrig varit folkbokförd i Sverige, behöver du ansöka om att behålla ditt svenska medborgarskap om du vill ha kvar det. Ansökan måste vara inkommen innan 22-årsdagen. Var god läs igenom informationen och kontakta sedan närmaste konsulat eller ambassadens passavdelning på följande e-mejladress: ambassaden.bern-pass@gov.se

Mer information om medborgarskap finns på Migrationsverkets hemsida Bli svensk medborgare - Migrationsverket

 

Till Sveriges Ambassad