• Svenska

Om utlandet Schweiz

Att ansöka om pass i Schweiz

Du kan ansöka om pass eller ID-kort på ambassaden i Bern, på en annan svensk ambassad eller hos Polisen i Sverige. Om du söker pass i Sverige eller i ett annat land kan du fortfarande hämta ut passet/ID-kortet i Schweiz.

Det går ofta fortare och är billigare att ansöka om pass i Sverige, mer information om hur du ansöker finns på polisens webbplats.


Coronaviruset (Covid-19) viktig information vid besök på ambassaden

Besök på ambassaden
Tidsbokning krävs för alla besök. Totalt tre besökare får uppehålla sig i ambassadens väntrum samtidigt. Det kan innebära att besökare får räkna med att vänta på sin tur utanför ambassaden.

Liggetid för upphämtning av pass/id-kort
Samtliga pass och id-kort kommer tills vidare att förvaras på ambassaden och det finns ingen bestämd liggetid för upphämtning.

Information angående tidsbokning för ansökan av pass/id-kort

Läs mer här om frågor och svar angående pass, sammordningsnummer och besökstider .