• Svenska

Om utlandet Schweiz

Att ansöka om pass i Schweiz

Viktig information om pass och ert besök på ambassaden.

 

Passets giltighet

Om ditt svenska pass går ut påverkar det inte ditt svenska medborgarskap och ditt schweiziska uppehållstillstånd förblir giltigt. Observera informationen nedan under "fler medborgarskap" om du är mellan 18 och 22 år.

Pass i Sverige eller annan ambassad

Som svensk medborgare kan du ansöka om svenskt pass/ID-kort på vilken svensk passmyndighet som helst i världen och du kan be att få hämta ut passet/ID-kortet i Schweiz. Ska passet/ID-kortet hämtas på en annan myndighet än där det har ansökts om, tillkommer en utlämningsavgift. Mer information om hur du ansöker om pass finns på respektive ambassads hemsida eller på polisens webbplats.

Accepterade betalningsmedel hos ambassaden i Bern

Ambassaden accepterar Postfinance-kort, Maestro-kort eller kontanter som betalningsmedel. Vi accepterar inte kreditkort eller V-pay. De svenska konsulaten i Schweiz accepterar endast kontanter.

Tidsbokning för att göra pass och nationellt ID-kort

Tider för att göra pass och ID-kort bokas via vår online-tidsbokningslänk som du kommer till längre fram i informationsflödet. Bokningen görs genom Migrationsverkets bokningssystem. Endast lediga tider är synliga, det vill säga visas inga tider är alla bokade. Alla tider som avbokas visas omgående som lediga i bokningssystemet. Du behöver själv bevaka om det finns tider. Det är viktigt att du avbokar din tid om du inte kan komma. Detta görs via bekräftelsen som du fick per mejl från Migrationsverket vid bokningstillfället.

Besök på ambassaden

Tidsbokning krävs för alla besök utom hämtning av pass, se utlämningstider. För andra ärenden, skriv till ambassaden.bern@gov.se för en tid. Ambassaden följer riktlinjerna om fysisk distansering och begränsar antalet besökare som vistas samtidigt i vårt väntrum. Därför uppmanas alla att komma punktligt till sitt bokade möte med alla dokument och att alla formulär är komplett ifyllda när besökstiden infaller. 

Enbart den personen som har ett ärende på ambassaden får komma in i väntrummet. Undantagna är minderåriga samt personer som behöver assistans. Besökare måste även bära munskydd under besöket (gäller ej barn).

Begränsad service

Under 2021 genomförs renoveringsarbeten i hela den fastighet där ambassaden är inhyst, inklusive ambassadens lokaler. Detta kan medföra inskränkningar av passverksamheten och hissen kommer periodvis att vara ur funktion. Aktuell information finns under Nyheter.

Liggetid för upphämtning av pass/id-kort

ID-handling gjord på ambassaden i Bern finns kvar på ambassaden i minst 6 månader. För ID-handling gjord hos polisen i Sverige gäller 3 månader. Du kontaktas alltid av oss innan ditt pass/nationella ID-kort makuleras.

Fler medborgarskap

Är du mellan 18 och 22 år, har fler medborgarskap och aldrig varit folkbokförd i Sverige, behöver du ansöka om att behålla ditt svenska medborgarskap om du vill ha kvar det. Ansökan måste vara inkommen innan 22-årsdagen. Var god läs igenom informationen och kontakta sedan närmaste konsulat eller ambassadens passavdelning på följande e-mejladress: ambassaden.bern-pass@gov.se

Mer information om medborgarskap finns på Migrationsverkets hemsida Bli svensk medborgare - Migrationsverket

Pass för vuxna

Information om vilka dokument och blanketter som behövs vid pass/ID-kortsansökan för vuxna samt tidsbokning.

Pass för barn

Information om vilka dokument och blanketter som behövs vid pass/ID-kortsansökan för barn under 18 år samt tidsbokning.

Samordningsnummer för första pass/ID-kort

Ansökan om samordningsnummer för personer födda i utlandet för att kunna ansöka sitt första pass eller ID-kort.

Svenskt nationellt ID-kort.

Information om ID-kort och att resa med det.

Tidsbokning

Information angående tidsbokning för ansökan av pass/id-kort.

Provisoriskt pass

Ansöka om provisoriskt pass på ambassaden i Bern eller ett konsulat.

FAQ

Frågor och svar angående pass, sammordningsnummer och besökstider.

 

Tillbaka till Sveriges Ambassad