• Svenska

Om utlandet Schweiz

Att ansöka om pass i Schweiz

Om ditt svenska pass går ut påverkar det inte ditt svenska medborgarskap och ditt schweiziska uppehållstillstånd förblir giltigt.

Du kan ansöka om pass eller ID-kort på ambassaden i Bern, på en annan svensk ambassad eller hos Polisen i Sverige. Om du söker pass i Sverige eller i ett annat land kan du fortfarande hämta ut passet/ID-kortet i Schweiz. Det kan gå fortare och är billigare att ansöka om pass i Sverige, mer information om hur du ansöker finns på polisens webbplats.

Besök på ambassaden
Tidsbokning krävs för alla besök. Ambassaden följer riktlinjerna om fysisk distansering och begränsar antalet besökare som vistas samtidigt i vårt väntrum. Det innebär att vi måste avsätta mer tid mellan besöken. Därför uppmanas alla att komma punktligt till sitt bokade möte med alla dokument och att alla formulär är komplett ifyllda när besökstiden infaller.

Enbart den personen som har ett ärende på ambassaden får komma in i väntrummet. Undantagna är minderåriga samt personer som behöver assistans. Besökare måste även bära munskydd under besöket (gäller ej barn).

Liggetid för upphämtning av pass/id-kort
Samtliga pass och id-kort kommer tills vidare att förvaras på ambassaden och det finns ingen bestämd liggetid för upphämtning.

Information om vilka dokument och blanketter som behövs vid pass/ID-kortsansökan för vuxna samt tidsbokning.


Information angående tidsbokning för ansökan av pass/id-kort

Frågor och svar angående pass, sammordningsnummer och besökstider .