• Svenska

Om utlandet Schweiz

Passansökan för vuxna i Schweiz

Var vänlig och läs igenom all information innan ert besök på ambassaden.

Ambassaden i Bern följer de schweiziska myndigheternas regler och riktlinjer rörande covid-19. För att upprätthålla fysisk distans och begränsa antal besökare i väntrummet uppmanas alla att vara punktliga till sitt bokade möte och ha med samtliga dokument och samtliga formulär komplett ifyllda inför besökstiden.

Enbart den personen som har ett ärende på ambassaden får komma in i väntrummet. Undantagna är minderåriga samt personer som behöver assistans. Besökare måste även bära mask under besöket (gäller ej barn).

Passtider bokas genom Migrationsverkets bokningssystem där alla lediga tider visas. Alla tider som avbokas visas omgående som lediga i bokningssystemet. Du behöver själv bevaka om det finns tider. Det är viktigt att du avbokar din tid om du inte kan komma. Detta görs i bekräftelsen som du fick vid bokningstillfället per mejl.

Under 2021 genomförs renoveringsarbeten i hela den fastighet där ambassaden är inhyst, inklusive ambassadens lokaler. Detta kan medföra inskränkningar av passverksamheten.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade om och följa schweiziska myndigheters riktlinjer för att bekämpa Coronapandemin. Läs mer om vad det innebär.

Frågor och svar angående pass, samordningsnummer och besökstider.

- - - - - - - - - - - - 


Du kan ansöka om pass/ID-kort på ambassaden i Bern eller hos Polisen i Sverige. Från Polisen kan du välja att få passet skickat till Schweiz för avhämtning på ambassaden eller ett konsulat (en utlämningsavgift på motsvarande 200 SEK tillkommer). 

Så här går det till att ansöka om pass/ID-kort i Bern:

  • Boka tid on-line för ditt besök. Vi bokar inte tider per telefon. När du bokat tid får du en bekräftelse per mejl från Migrationsverket (inte ambassaden). Mejlet innehåller även en länk som används vid en eventuell avbokning av tiden. Mer information och länk till tidsbokningen.
  • Den som ansöker måste komma personligen till ambassaden för att fotograferas, lämna fingeravtryck och namnunderskrift.
  • Blanketten Passansökan är obligatorisk. Där anges bland annat var passet/ID-kortet ska lämnas ut (ambassad eller konsulat).
  • Blanketten Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap är obligatorisk för alla som söker pass och ID-kort i utlandet. Den ska vara färdigifylld när man har sin tid. Om du är osäker på hur du fyller i blanketten kan du titta på följande exempel. (Help with the form in English)  
  • En giltig ID-handling (svenskt/schweiziskt pass, nationellt svenskt/schweiziskt ID-kort eller svenskt/schweiziskt körkort) ska visas upp vid passansökan. Om giltig legitimation inte kan visas upp, måste en anhörig eller vän följa med som kan intyga sökandens identitet. Intygsgivaren måste visa upp giltig legitimation.
  • Om du har annat medborgarskap ska pass samt bevis/intyg/födelsebevis som bekräftar hur och när du fick det andra medborgarskapet tas med.
  • Ta med uppehållstillstånd om du har det.
  • Om du bor i Tyskland eller Frankrike och inte är medborgare i det landet, ta med ett bostadsintyg som inte är äldre än en månad där medborgarskap framgår.

Avgiften för pass/ID-kort betalas vid ansökningstillfället, antingen med Maestro EC (inte V-pay), Postfinancekort eller kontanter.

Det tar cirka två veckor för passet/ID-kortet att tillverkas och skickas till ambassaden. Passet/ID-kortet hämtas ut personligen vid ambassaden eller vid något av våra konsulat. Om du vill hämta passet/ID-kortet på något av våra konsulat tillkommer en portoavgift vid ansökningstillfället, samt en utlämningsavgift som betalas kontant på konsulatet.

Om du ansöker om passet hos Polisen i Sverige kan du välja att få det skickat till ambassaden i Bern. Vill du hämta det på något av våra konsulat skickar du ett mejl med namn, personnummer och uppgift om vilket konsulat du vill hämta passet/ID-kortet på. En portoavgift samt en utlämningsavgift tillkommer.

Den 15 april 2016 ändrades passlagen. Det medför att svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.

Från den 2 augusti 2021 skärps säkerhetskraven för nationella identitetskor, bl.a. kommer sökandens fingeravtryck att sparas i kortets chip. Giltighetstiden för ID-kort begränsas till högst ett år för personer som av fysiska skäl är tillfälligt förhindrade att lämna fingeravtryck.

Tillbaka till sidan Att ansöka om pass i Schweiz.