• Svenska

Om utlandet Schweiz

Passansökan för vuxna i Schweiz

Covid-19 har fortsatt påverkan på ambassadens möjligheter att ta emot ansökningar om ID-/resehandling och besökare med andra ärenden. Tidsbokning krävs för alla besök.


Ambassaden uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade om och följa den schweiziska regeringens riktlinjer. Läs mer om vad det innebär.

Läs mer här om frågor och svar angående pass, sammordningsnummer och besökstider .

- - - - - - - - - - - - 


Du kan ansöka om pass/ID-kort på ambassaden i Bern, på någon annan svensk ambassad, eller hos Polisen i Sverige, där det är billigare än på ambassaden, och därifrån välja att få det skickat till ambassaden (en utlämningsavgift på mosvarande 200 SEK tillkommer). 

Så här går det till att ansöka om pass i Bern:

  • Boka tid elektroniskt för ditt besökonline tidsbokning. Vi bokar inte tider per telefon. (läs mer här om tidsbokningen)
  • Blanketten Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap är obligatorisk för alla som söker pass och ID-kort i utlandet. Den ska vara färdigt ifylld när man har sin tid.
  • Blanketten Passansökan ska också fyllas i. Där anges bland annat var passet/ID-kortet ska lämnas ut (ambassad eller konsulat).  
  • En giltig ID-handling (svenskt/schweiziskt pass, nationellt svenskt/schweiziskt ID-kort eller svenskt/schweiziskt körkort) ska visas upp vid passansökan. Om giltig legitimation inte kan visas upp, måste en anhörig eller vän följa med som kan intyga sökandens identitet. Intygsgivaren måste visa upp giltig legitimation.
  • Om du har annat medborgarskap ska pass samt bevis/intyg/födelsebevis som bekräftar hur och när du fick det andra medborgarskapet tas med.
  • Ta med uppehållstillstånd om du har det.
  • Om du bor i Tyskland eller Frankrike och inte är medborgare i det landet, ta med ett bostadsintyg som inte är äldre än en månad där medborgarskap framgår.

Avgiften för pass/ID-kort betalas vid ansökningstillfället, antingen med Maestro EC (inte V-pay), Postfinancekort eller kontanter.

Det tar cirka två veckor för passet/ID-kortet att komma. Passet/ID-kortet hämtas ut personligen vid ambassaden er vid något av våra konsulat. Om du vill hämta passet/ID-kortet på något av våra konsulat tillkommer en portoavgift vid ansökningstillfället, samt en utlämningsavgift per pass/ID-kort som betalas kontant.

Om du ansöker om passet hos Polisen i Sverige kan du välja att få det skickat till ambassaden i Bern. Vill du hämta det på något av våra konsulat skickar du ett mejl med namn, personnummer och uppgift om vilket konsulat du vill hämta passet/ID-kortet på. En portoavgift samt en utlämningsavgift för pass/ID-kort tillkommer.

 

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer