• Svenska

Om utlandet Schweiz

Passansökan för vuxna i Schweiz

Var vänlig och besök även vår sida "Att ansöka om pass i Schweiz". Där finns viktig information angående pass/ID-kort och ert besök på ambassaden.

Så här går det till att ansöka om pass/ID-kort i Bern:

Avgiften för pass/ID-kort betalas vid ansökningstillfället. Accepterade betalningsmedel är Maestrokort (Blå/Röd symbol), Postfinancekort eller kontanter. Kreditkort och V-pay accepteras inte.

  • Den som ansöker måste komma personligen till ambassaden för att fotograferas, lämna fingeravtryck och namnunderskrift.
  • Blanketten Passansökan är obligatorisk. Där anges bland annat var passet/ID-kortet ska lämnas ut (ambassad eller konsulat).
  • Blanketten Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap är obligatorisk för alla som söker pass och ID-kort i utlandet. Den ska vara färdigifylld när man har sin tid. Om du är osäker på hur du fyller i blanketten kan du titta på följande exempel. (Help with the form in English)  
  • En giltig ID-handling (svenskt/schweiziskt pass, nationellt svenskt/schweiziskt ID-kort eller svenskt/schweiziskt körkort) ska visas upp vid passansökan. Om giltig legitimation inte kan visas upp, måste en anhörig eller vän följa med som kan intyga sökandens identitet. Intygsgivaren måste visa upp giltig legitimation.
  • Om du har annat medborgarskap ska pass samt bevis/intyg/födelsebevis som bekräftar hur och när du fick det andra medborgarskapet tas med.
  • Ta med ditt uppehållstillstånd (om du har det).
  • Om du bor i Tyskland eller Frankrike och inte är medborgare i det landet, ta med ett bostadsintyg som inte är äldre än en månad där medborgarskap framgår.
  • Boka tid on-line för ditt besök. Vi bokar inte tider per telefon. När du bokat tid får du en bekräftelse per mejl från Migrationsverket (inte ambassaden). Mejlet innehåller även en länk som används vid en eventuell avbokning av tiden. Länk till tidsbokningen på Migrationsverket.

Det tar cirka två veckor för passet/ID-kortet att tillverkas och skickas till ambassaden. Passet/ID-kortet hämtas ut personligen vid ambassaden eller vid något av våra konsulat. Om du vill hämta passet/ID-kortet på något av våra konsulat tillkommer en portoavgift vid ansökningstillfället, samt en utlämningsavgift som betalas kontant på konsulatet.

Om du ansöker om passet hos Polisen i Sverige kan du välja att få det skickat till ambassaden i Bern. Vill du hämta det på något av våra konsulat skickar du ett mejl med namn, personnummer och uppgift om vilket konsulat du vill hämta passet/ID-kortet på. En portoavgift samt en utlämningsavgift som betalas kontant tillkommer.

Den 15 april 2016 ändrades passlagen. Det medför att svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.

Den 2 augusti 2021 skärptes säkerhetskraven för nationella identitetskort, bl.a. sparas sökandens fingeravtryck i kortets chip. Giltighetstiden för ID-kort begränsas till högst ett år för personer som av fysiska skäl är tillfälligt förhindrade att lämna fingeravtryck. 

Till sidan Att ansöka om pass i Schweiz.

Frågor och svar angående pass, samordningsnummer och besökstider.