Meny
 • Svenska

Om utlandet Schweiz

Passansökan för vuxna i Schweiz

På passavdelningen i Bern har vi cirka fyra månaders väntetid för pass och ID-kort. Det kommer automatiskt upp nya tider i tidsbokningssystemet, då det ofta kommer in avbokningar. Det går inte att boka tid via telefon. Om du får förhinder till din bokade tid är vi tacksamma om du avbokar.

Skriv ett mejl till oss om du har frågor angående passtid eller andra passärenden.

Du kan ansöka om pass/ID-kort på ambassaden i Bern, på någon annan svensk ambassad, eller hos Polisen i Sverige, där det är billigare än på ambassaden, och därifrån välja att få det skickat till ambassaden (en utlämningsavgift på mosvarande 150 SEK tillkommer). 

Så här går det till att ansöka om pass i Bern:

 • Boka tid elektroniskt för ditt besök: online tidsbokning.
 • Fyll i och ta med blanketterna:
  - Passansökan
  - Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap
 • Ta även med:
  -
  ditt svenska pass/ID-kort.
  - Om du har annat medborgarskap ska pass samt bevis/intyg/födelsebevis som bekräftar hur och när du fick det andra medborgarskapet tas med.
  - U
  ppehållstillstånd om du har det.
  -
  Om du bor i Tyskland eller Frankrike och inte är medborgare i det landet, ta med bostadsintyg som inte är äldre än en månad där medborgarskap framgår.

Avgiften för pass/ID-kort betalas vid ansökningstillfället, antingen med Maestro-, Postfinancekort eller kontanter.

Det tar cirka två veckor för passet/ID-kortet att komma. Passet/ID-kortet hämtas ut personligen vid ambassaden eller vid något av våra konsulat. Om du vill hämta passet/ID-kortet på något av våra konsulat tillkommer en portoavgift vid ansökningstillfället, samt en utlämningsavgift per pass som betalas kontant.

Om du ansöker om passet hos Polisen i Sverige kan du välja att få det skickat till ambassaden i Bern. Vill du hämta det på något av våra konsulat skickar du ett mejl med namn, personnummer och uppgift om vilket konsulat du vill hämta passet/ID-kortet på. En portoavgift samt en avgift för utlämning av pass tillkommer.

Kom ihåg att du behöver boka tid i god tid för passansökan på ambassaden i Bern: Online tidsbokning

 

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer