• Svenska

Om utlandet Schweiz

Passansökan för barn under 18 år i Schweiz

Var vänlig och besök även vår sida "Att ansöka om pass i Schweiz". Där finns viktig information angående pass/ID-kort och ert besök på ambassaden.

Har du redan fått samordningsnummer sedan tidigare gäller nya regler från 18 juni 2021

Ett samordningsnummer har efter den 18 juni 2021 olika status:

 • Aktivt
 • Vilandeförklarat

Ett samordningsnummer förklaras vilande vid årsskiftet fem år efter numret tilldelades eller senast förnyades, om inte anmälan från myndighet eller ansökan från enskild om förnyelse kommit in till Skatteverket. Passen är giltiga även om samordningsnumret blivit vilandeförklarat. Passmyndigheterna (ambassaderna eller Polisen)  ombesörjer ansökan resp. anmälan om förnyelse av samordningsnummer till Skatteverket vid ansökning av nytt pass och nationellt id-kort. Om det inte är i samband med en ansökan om svenskt pass/id-kort får medborgaren själv inställa sig hos Skatteverket resp. Statens Servicecenter. 

Gränspolisen i Sverige ger inte ut någon sådan information vid inresa till Sverige. Om passinnehavaren vill veta om och ev. när deras samordningsnummer är aktivt eller blir vilandeförklarat får de själva ta kontakt med Skatteverket. Personnummer och samordningsnummer - Folkbokföring | Skatteverket

Så här går det till att ansöka om pass/ID-kort för barn på ambassaden i Bern:

 • Barnet måste komma personligen till ambassaden för att fotograferas. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia), uppehållstillstånd samt vårdnadshavarens medgivande tas med.
 • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut. 
 • ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR PASS OCH ID-KORT är obligatorisk för alla. Där anges bland annat var passet/ID-kortet ska lämnas ut (ambassad eller konsulat).
 • Blanketten UNDERLAG FÖR UTREDNING AV SVENSKT MEDBORGARSKAP är obligatorisk för alla. Den ska vara ifylld inför besöket. Titta på följande exempel om du är osäker på hur du fyller i blanketten. (VERIFICATION OF SWEDISH CITIZENSHIP and help with the form in English).
 • Blanketten MEDGIVANDE FÖR UNDERÅRIG är obligatorisk för alla. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare skriva under. Skriver ni under blanketten hemma ska underskrifterna bevittnas av två myndiga personer. Skriver ni under blanketten på ambassaden kan personalen bevittna namnunderskrifterna. Blanketten kan laddas ner från länken nedan. (English version: PASSPORT CONSENT FORM MINORS and help with the form in English)  .
 • Boka tid on-line för ditt besök. Vi bokar inte tider per telefon. När du bokat tid får du en bekräftelse per mejl från Migrationsverket (inte ambassaden). Mejlet innehåller även en länk som används vid en eventuell avbokning av tiden.  Länk till tidsbokningen på Migrationsverket.

Ta även med:

 • barnets svenska pass/ID-kort
 • om barnet har ett annat medborgarskap även pass eller annat intyg om detta
 • födelsebevis/familjebok om barnet är fött utomlands
 • båda vårdnadshavarnas giltiga legitimation
 • uppehållstillstånd för barnet och vårdnadshavarna om ni har det
 • Om ni bor i Tyskland eller Frankrike och inte är medborgare i det landet, ta med bostadsintyg som inte är äldre än en månad där medborgarskap framgår.

Avgiften för pass/ID-kort betalas vid ansökningstillfället med Postfinance-kort, Debit-kort och kontanter. Vi accepterar inte kreditkort.

Om ni vill hämta passet/ID-kortet på något av våra konsulat tillkommer en portoavgift som betalas vid ansökningstillfället, samt en avgift för utlämning som betalas kontant när passet/ID-kortet hämtas.

Det tar cirka två veckor för passet/ID-kortet att komma. Barnet behöver inte följa med när passet/ID-kortet hämtas.

Den 2 augusti 2021 skärptes säkerhetskraven för nationella identitetskort, bl.a. sparas sökandens fingeravtryck i kortets chip. Giltighetstiden för ID-kort begränsas till högst ett år för personer som av fysiska skäl är tillfälligt förhindrade att lämna fingeravtryck. Pass/ID-kort för barn under 12 år är giltigt i tre år. Pass/ID-kort för barn över 12 år är giltigt i fem år. Barn under 6 år undantas från kravet att lämna fingeravtryck.

Tillbaka till sidan Att ansöka om pass i Schweiz.

Läs mer om frågor och svar angående pass, samordningsnummer och besökstider.