Meny
 • Svenska

Schweiz

Passansökan för barn under 18 år i Schweiz

På grund av extra högt tryck på passavdelningen i Bern har vi just nu långa väntetider. Vi släpper kontinuerligt nya tider varefter vi får avbokningar. Om du får förhinder till din bokade tid är vi tacksamma om du avbokar.

Du kan ansöka om pass/ID-kort till ditt barn hos Polisen i Sverige, på ambassaden i Bern eller på någon annan svensk ambassad. När handlingen är färdig går det att få den skickad till ambassaden i Bern.

Så här går det till att ansöka om pass för barn under 18 år i Bern:

 • Boka tid elektroniskt för ert besök: online tidsbokning.
 • Fyll i blanketterna:
  - Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap
  - Passansökan
  - Vårdnadshavares medgivande: Signerar ni denna blankett på ambassaden kan personalen bevittna namnunderskrifterna. Signerar ni hemma ska underskrifterna bevittnas av två personer. Kopior på vittnenas legitimation bifogas blanketten.
 • Barnet ska ha med sig minst en vårdnadshavare.
 • Ta även med:
  - barnets svenska pass/ID-kort
  - om barnet har ett annat medborgarskap även pass eller annat intyg
    om detta, samt födelsebevis/familjebok om barnet är fött utomlands.
  - båda vårdnadshavarnas giltiga legitimation.
  - uppehållstillstånd för barnet och vårdnadshavarna om ni har det.
  - Om ni bor i Tyskland eller Frankrike och inte är medborgare i det
    landet, ta med bostadsintyg som inte är äldre än en månad där
    medborgarskap framgår.

  Avgiften för pass/ID-kort betalas vid ansökningstillfället, antingen med kontanter, Postfinance- eller Maestrokort.

  Om ni vill hämta passet/ID-kortet på något av våra konsulat tillkommer en portoavgift som betalas vid ansökningstillfället, samt en avgift för utlämning av pass.

  Barnet behöver inte följa med när passet hämtas.

  Om ni ansöker om passet hos Polisen i Sverige kan ni välja att få det skickat till ambassaden i Bern. Vill ni hämta det på något av våra konsulat skickar ni ett mejl med namn, personnummer och uppgift om vilket konsulat du vill hämta passet/ID-kortet på. En portoavgift samt en avgift för utlämning av pass tillkommer.

Kom ihåg att i god tid boka tid för passansökan på ambassaden i Bern: Online tidsbokning

Grundläggande information om: Ansökan om pass för barn under 18 år

Läs mer