• Svenska

Om utlandet Schweiz

Passansökan för barn under 18 år i Schweiz

Var vänlig och läs igenom all information innan ert besök på ambassaden.

Ambassaden i Bern följer de schweiziska myndigheternas regler och riktlinjer rörande covid-19. För att upprätthålla fysisk distans och begränsa antal besökare i väntrummet uppmanas alla att vara punktliga till sitt bokade möte och ha dokument och formulär komplett ifyllda inför besökstiden.

Enbart den personen som har ett ärende på ambassaden får komma in i väntrummet. Undantagna är minderåriga samt personer som behöver assistans. Besökare måste även bära mask under besöket (gäller ej barn).

Passtider bokas genom Migrationsverkets bokningssystem där alla lediga tider visas. Alla tider som avbokas visas omgående som lediga i bokningssystemet. Du behöver själv bevaka om det finns tider. Det är viktigt att du avbokar din tid om du inte kan komma. Detta görs i bekräftelsen som du fick per mejl vid bokningstillfället .

Under 2021 genomförs renoveringsarbeten i hela den fastighet där ambassaden är inhyst, inklusive ambassadens lokaler. Detta kan medföra inskränkningar av passverksamheten.


Ambassaden uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade om och följa schweiziska myndigheters riktlinjer för att bekämpa covid-19pandemin. Läs mer om vad det innebär.

Läs mer om frågor och svar angående pass, samordningsnummer och besökstider.

- - - - - - - - - - - - 
Du kan ansöka om pass/ID-kort på ambassaden i Bern eller hos Polisen i Sverige. Hos polisen i Sverige kan du välja att få passet skickat till ambassaden i Bern (en utlämningsavgift på motsvarande 200 SEK tillkommer). 

Så här går det till att ansöka om pass i Bern:

 • Boka tid on-line för ditt besök. Vi bokar inte tider per telefon. När du bokat tid får du en bekräftelse per mejl från Migrationsverket (inte ambassaden). Mejlet innehåller även en länk som används vid en eventuell avbokning av tiden.  Mer information och länk till tidsbokningen.
 • Barnet måste komma personligen till ambassaden för att fotograferas. Äldre barn ska även lämna fingeravtryck och skriva under passansökan.
 • Blanketten Passansökan är obligatorisk för alla. Där anges bland annat var passet/ID-kortet ska lämnas ut (ambassad eller konsulat).
 • Blanketten Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap är obligatorisk för alla som söker pass och ID-kort i utlandet. Den ska vara ifylld inför besöket. Om du är osäker på hur du fyller i blanketten kan du titta på följande exempel. (Help with the form in English).
 • Blanketten Vårdnadshavares medgivande. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare skriva under. Skriver ni under blanketten hemma ska underskrifterna bevittnas av två myndiga personer och kopia på vittnenas legitimation ska medtas. Skriver ni under blanketten på ambassaden kan personalen bevittna namnunderskrifterna.  (English version: Guardian certificate and here is an example of how to fill it out).
 • Barnet ska ha med sig minst en vårdnadshavare.
 • Ta även med:
  - barnets svenska pass/ID-kort
  - om barnet har ett annat medborgarskap även pass eller annat intyg om detta, samt födelsebevis/familjebok om barnet är fött utomlands.
  - båda vårdnadshavarnas giltiga legitimation.
  - uppehållstillstånd för barnet och vårdnadshavarna om ni har det.
  - Om ni bor i Tyskland eller Frankrike och inte är medborgare i det
    landet, ta med bostadsintyg som inte är äldre än en månad där
    medborgarskap framgår.

Avgiften för pass/ID-kort betalas vid ansökningstillfället, antingen med kontanter, Postfinancekort eller Maestro EC (inte V-pay).

Om ni vill hämta passet/ID-kortet på något av våra konsulat tillkommer en portoavgift som betalas vid ansökningstillfället, samt en avgift för utlämning som betalas kontant när passet/ID-kortet hämtas.

Det tar cirka två veckor för passet/ID-kortet att komma. Barnet behöver inte följa med när passet/ID-kortet hämtas.

Från den 2 augusti 2021 skärps säkerhetskraven för nationella identitetskor, bl.a. kommer sökandens fingeravtryck att sparas i kortets chip. Giltighetstiden för ID-kort begränsas till högst ett år för personer som av fysiska skäl är tillfälligt förhindrade att lämna fingeravtryck. Pass/ID-kort för barn under 12 år är giltigt i tre år. Pass/ID-kort för barn över 12 år är giltigt i fem år. Barn under 6 år undantas från kravet att lämna fingeravtryck.

Om ni ansöker om pass/ID-kort hos Polisen i Sverige kan ni välja att få det skickat till ambassaden i Bern. Vill ni hämta det på något av våra konsulat skickar ni ett mejl med namn, personnummer och uppgift om vilket konsulat ni vill hämta passet/ID-kortet på. En portoavgift samt en avgift för utlämning tillkommer.

Tillbaka till sidan Att ansöka om pass i Schweiz.