• Svenska

Om utlandet Schweiz

Ansökan om samordningsnummer i Schweiz

Covid-19 har fortsatt påverkan på ambassadens möjligheter att ta emot besökare för ansökan om resehandling eller andra ärenden. Om ni vill ansöka om ett samordningsnummer på ambassaden behöver vi komma överens om en tid för ert besök. Mejla till ambassaden.bern@gov.se med ert ärende. Ni får gärna ha önskemål om en besökstid.

Ambassaden är endast tillgänglig via trappor fr.o.m. den 8 februari t.o.m. den 31 mars pga. renovationsarbeten i fastigheten.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade om och följa den schweiziska regeringens riktlinjer för att bekämpa Coronapandemin. Läs mer om vad det innebär.

Läs mer om frågor och svar angående pass, sammordningsnummer och besökstider.

- - - - - - - - - - - - 

 

Ansökan om samordningsnummer på ambassaden i Bern eller något av våra konsulat kan endast göras om avsikten är att ansöka om pass/ID-kort på ambassaden i Bern.

Vid ansökningstillfället ska minst en av vårdnadshavarna komma in till ambassaden eller konsulatet tillsammans med barnet. Om bara den ena vårdnadshavaren kan närvara ska den andra vårdnadshavarens pass/ID-kort och eventuella uppehållstillstånd tas med i original, alternativt kopior bestyrkta av en myndighet (t.ex. kommunen där ni bor).


OBS! Vid en flytt till Sverige och registrering i Folkbokföringen, omvandlas samordningsnumret till ett personnummer. Pass/ID-kort spärras så snart personnumret har utfärdats. Samordningsnumret spärras också. Tänk på att ansöka om ett nytt pass/ID-kort så snart som möjligt.

Fyll i och ta med följande blanketter:

Ta med följande dokument i original:

  • Allas giltiga pass eller nationella ID-kort (både svensk och eventuell utländsk).
  • Uppehållstillstånd om ni har det.
  • Om ni bor i Tyskland eller Frankrike och inte är medborgare i det landet, ta med bostadsintyg som inte är äldre än en månad där medborgarskap framgår.
  • Original av födelsebevis eller familjebok/familjebevis.
  • Personbevis som inte är äldre än en månad för den vårdnadshavare som är svensk.
  • Vigselbevis om ni är gifta.
  • Faderskapserkännande om ni inte är gifta med varandra och ni väljer pappans efternamn till barnet.
  • Om mamman fortfarande är skriven i Sverige: Original av förlossningsintyg eller annat dokument som intygar att mamman är den som varit gravid och fött barnet.

När samordningsnumret har kommit bokar ni en tid för att ansöka om pass/ID-kort till barnet: Online tidsbokning (läs mer här om tidsbokningen)

Handläggningstiden hos Skatteverket är ca 4-6 veckor. Passet/ID-kortet ska göras så snart som möjligt, efter det att samordningsnumret tilldelats.

Giltighetstiden för ordinarie pass är tre år för barn under tolv år.

Har ni frågor om samordningsnummer kan ni skriva ett mejl till ambassaden.bern-pass@gov.se.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer