Meny
  • Svenska

Schweiz

Ansökan om samordningsnummer i Schweiz

Innan ett barn som är fött utomlands kan få ett svenskt pass behöver du ansöka om samordningsnummer (motsvarar personnummer) till barnet.

Vid ansökningstillfället ska minst en av vårdnadshavarna komma in till ambassaden eller konsulatet tillsammans med barnet. Om bara den ena vårdnadshavaren kan närvara ska den andra vårdnadshavarens pass och eventuella uppehållstillstånd tas med i original, alternativt kopior bestyrkta av en myndighet (t.ex. kommunen där ni bor).

Fyll i och ta med följande blanketter:

Ta med följande dokument i original:

  • Allas giltiga pass eller nationella ID-kort (både svensk och eventuell utländsk).
  • Uppehållstillstånd om ni har det.
  • Om ni bor i Tyskland eller Frankrike och inte är medborgare i det landet, ta med bostadsintyg som inte är äldre än en månad där medborgarskap framgår.
  • Original av födelsebevis eller familjebok/familjebevis.
  • Personbevis som inte är äldre än en månad för den vårdnadshavare som är svensk.
  • Vigselbevis om ni är gifta.
  • Faderskapserkännande om ni inte är gifta med varandra och ni väljer pappans efternamn till barnet.
  • Om mamman fortfarande är skriven i Sverige: Original av förlossningsintyg eller annat dokument som intygar att mamman är den som varit gravid och fött barnet.

När samordningsnumret har kommit bokar ni en tid för att ansöka om pass till barnet: Online tidsbokning .

Ansökan om samordningsnummer på ambassaden i Bern eller något av våra konsulat kan endast göras om avsikten är att ansöka om pass på ambassaden i Bern. 

Handläggningstiden hos Skatteverket är ca 4-6 veckor. Passet ska göras inom sex månader efter det att samordningsnumret tilldelats.

Giltighetstiden för ordinarie pass är tre år för barn under tolv år.

Grundläggande information om: Beställning av samordningsnummer

Läs mer