• Svenska

Om utlandet Schweiz

Ansökan om samordningsnummer i Schweiz

Ansökan om samordningsnummer på ambassaden i Bern eller något av våra konsulat ska endast göras om avsikten är att ansöka om pass/ID-kort på ambassaden i Bern. Ambassaden skickar ansökan till Skatteverket som utfärdar samordningsnumret och anmäler det till passregistret. Först när numret är registrerat i passregistret kan ambassaden ställa ut ett pass. Handläggningstiden hos Skatteverket är i regel ca 4-6 veckor. Passet/ID-kortet ska göras så snart som möjligt, efter det att samordningsnumret tilldelats.

Vid ansökningstillfället ska minst en av vårdnadshavarna komma in till ambassaden eller konsulatet tillsammans med barnet. Om bara den ena vårdnadshavaren kan närvara ska den andra vårdnadshavarens pass/ID-kort och eventuella uppehållstillstånd tas med i original, alternativt kopior bestyrkta av en myndighet (t.ex. kommunen där ni bor).


OBS! Vid en flytt till Sverige och registrering i Folkbokföringen, omvandlas samordningsnumret till ett personnummer. Pass/ID-kort spärras så snart personnumret har utfärdats. Samordningsnumret spärras också. Tänk på att ansöka om ett nytt pass/ID-kort så snart som möjligt.

Fyll i och ta med följande blanketter:

Ta med följande dokument i original:

  • Original av födelsebevis eller familjebok/familjebevis.
  • Allas giltiga pass eller nationella ID-kort (både svensk och eventuell utländsk).
  • Uppehållstillstånd om ni har det.
  • Om ni bor i Tyskland eller Frankrike och inte är medborgare i det landet, ta med bostadsintyg som inte är äldre än en månad där medborgarskap framgår.
  • Personbevis som inte är äldre än en månad för den vårdnadshavare som är svensk.
  • Vigselbevis om ni är gifta.
  • Faderskapserkännande om ni inte är gifta med varandra och ni väljer pappans efternamn till barnet.
  • Om mamman fortfarande är skriven i Sverige: Original av förlossningsintyg eller annat dokument som intygar att mamman är den som varit gravid och fött barnet.

När samordningsnumret har kommit bokar ni en tid för att ansöka om pass/ID-kort till barnet på Migrationsverkets Online tidsbokning.

Giltighetstiden för ordinarie pass/ID-kort är tre år för barn under tolv år.

Den 2 augusti 2021 skärptes säkerhetskraven för nationella identitetskort, bl.a. sparas sökandens fingeravtryck i kortets chip. Giltighetstiden för ID-kort begränsas till högst ett år för personer som av fysiska skäl är tillfälligt förhindrade att lämna fingeravtryck. Pass/ID-kort för barn under 12 år är giltigt i tre år. Pass/ID-kort för barn över 12 år är giltigt i fem år. Barn under 6 år undantas från kravet att lämna fingeravtryck.

Har ni frågor om samordningsnummer eller vill boka en tid kan ni skriva ett mejl till ambassaden.bern-pass@gov.se.

Till sidan Att ansöka om pass i Schweiz.

Läs mer om frågor och svar angående pass, samordningsnummer och besökstider.