Meny
  • Svenska

Om utlandet Schweiz

Ansökan om samordningsnummer i Schweiz

Covid-19 har fortsatt påverkan på ambassadens möjligheter att ta emot ansökningar om ID-/resehandling och besökare med andra ärenden. Det är många som ansöker om ny ID-/resehandling i Bern. Alla våra tider för juli och augusti är uppbokade. För närvarande är online-tidsbokningen stängd och vi avser att öppna tidsbokningen igen den 24 augusti.


Ambassaden uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade om och följa den schweiziska regeringens riktlinjer. Läs mer om vad det innebär.

Läs mer om frågor och svar angående pass, sammordningsnummer och besökstider.

- - - - - - - - - - - - 


Vid ansökningstillfället ska minst en av vårdnadshavarna komma in till ambassaden eller konsulatet tillsammans med barnet. Ansökan lämnas in utan tidsbokning. Om bara den ena vårdnadshavaren kan närvara ska den andra vårdnadshavarens pass och eventuella uppehållstillstånd tas med i original, alternativt kopior bestyrkta av en myndighet (t.ex. kommunen där ni bor).

OBS! Vid flytt till Sverige omvandlas samordningsnumret till personnummer efter kontakt med Skatteverket. Samordningsnumret och passet spärras så snart personnumret har utfärdats. Tänk på att ett nytt pass ska ansökas om så snart som möjligt.

Fyll i och ta med följande blanketter:

Ta med följande dokument i original:

  • Allas giltiga pass eller nationella ID-kort (både svensk och eventuell utländsk).
  • Uppehållstillstånd om ni har det.
  • Om ni bor i Tyskland eller Frankrike och inte är medborgare i det landet, ta med bostadsintyg som inte är äldre än en månad där medborgarskap framgår.
  • Original av födelsebevis eller familjebok/familjebevis.
  • Personbevis som inte är äldre än en månad för den vårdnadshavare som är svensk.
  • Vigselbevis om ni är gifta.
  • Faderskapserkännande om ni inte är gifta med varandra och ni väljer pappans efternamn till barnet.
  • Om mamman fortfarande är skriven i Sverige: Original av förlossningsintyg eller annat dokument som intygar att mamman är den som varit gravid och fött barnet.

När samordningsnumret har kommit bokar ni en tid för att ansöka om pass till barnet: Online tidsbokning -STÄNGD

Ansökan om samordningsnummer på ambassaden i Bern eller något av våra konsulat kan endast göras om avsikten är att ansöka om pass på ambassaden i Bern. 

Handläggningstiden hos Skatteverket är ca 4-6 veckor. Passet ska göras inom sex månader efter det att samordningsnumret tilldelats.

Giltighetstiden för ordinarie pass är tre år för barn under tolv år.

Har ni frågor om samordningsnummer kan ni skriva ett mejl till ambassaden.bern-pass@gov.se.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer