Information om tidsbokningen

22 feb 2021

Nya tider för nästkommande vecka publiceras veckovis på måndagar kl. 9. Dessa tider bokas väldigt snabbt. Om du som bokade tid den 6 april inte har fått något bekräftelsemejl ber vi dig kontakta ambassaden för att kontrollera att din bokning har gått igenom.

Under de extraordinära omständigheter som råder måste man vara ute i mycket god tid vid ansökan om pass.

Det är många som vill förnya sitt pass just nu. På grund av covid-19 och de restriktioner och rekommendationer som råder i varje enskilt land måste våra ambassader följa dessa.

Detta medför att ambassaderna inte kan ha samma kapacitet vad gäller att ta emot passökanden. 

Ambassaden i Bern har att följa de restriktioner och rekommendationer som råder i Schweiz. Detta har inneburit att ambassaden måste begränsa antalet tider för bokning av pass.

När restriktionerna lättar kommer ambassaden att kunna öka sin kapacitet och därmed utöka antalet passtider.

Ambassaden följer riktlinjerna om fysisk distansering och begränsar antalet besökare som vistas samtidigt i vårt väntrum. Det innebär att vi måste avsätta mer tid mellan besöken. Därför uppmanas alla att komma i tid till sitt bokade möte med alla dokument och att alla formulär är komplett ifyllda när besökstiden infaller.

Enbart den personen som har ett ärende på ambassaden får komma in i väntrummet. Undantagna är minderåriga samt personer som behöver assistans. Besökare måste även bära mask under besöket (gäller ej barn).

Passtid bokas via vår hemsida under online tidsbokning (Migrationsverkets bokningssystem). Endast lediga tider är synliga. Alla tider som avbokas visas omgående som lediga i bokningssystemet. Du behöver själv bevaka om det finns eventuella avbokade tider. För närvarande är det extra viktigt att du avbokar din tid om du inte kan komma. Detta görs i bekräftelsen som du fick vid bokningstillfället per mejl.

Vi vill be om er förståelse för att det här en situation utöver det vanliga. Vi tar emot så många ansökningar vi kan. Det är vanligt att svenskar förnyar sina pass när de är på besök i Sverige, men på grund av covid-19 har många avstått från att resa. Det har medfört en stor ökning av antalet passansökningar på ambassaden.

Tills vidare måste allmänna ärenden som t.ex. att hämta ett pass/ID-kort, få ett levnadsintyg eller ansöka om samordningsnummer behöver komma överens med oss om en besökstid. Skriv ett mejl till oss på ambassaden.bern@gov.se med ert ärende. Ni får gärna föreslå en dag/tid då ni skulle vilja komma.

Ska du resa till Sverige kan du ansöka om nytt pass/id-kort hos Polisen. Du har sedan möjlighet att hämta ut passet/id-kortet hos ambassaden i Bern eller på något av våra konsulat.

Många oroar sig för vad som händer när deras svenska pass/id-kort går ut. Att passet/id-kortet har gått ut påverkar inte ditt medborgarskap. För passansökan på ambassaden i Bern kan du legitimera dig med körkort eller utländsk legitimation, t.ex. schweiziskt pass/id-kort om du har dubbelt medborgarskap.

Är du bara svensk medborgare och behöver ett giltigt pass för att förnya ditt uppehållstillstånd i Schweiz eller för en essentiell resa? Då kan du skriva ett mejl till ambassaden.bern-pass@gov.se . Skriv ditt namn, personnummer och när passet gått ut. Beskriv kortfattat när och varför du behöver ett nytt pass. Du får svar inom ett par dagar.

Under 2021 genomförs renoveringsarbeten i ambassadens lokaler samt i hela fastigheten. Det innebär bland annat att hissen periodvis kommer att vara ur funktion. Kontakta ambassaden för närmare information på ambassaden.bern@gov.se


Läs mer här om vad du behöver ta med vid ansökningstillfället:
Information om Pass/ID-kort för vuxna
Information om Pass/ID-kort för barn


Online tidsbokning för pass och ID-kort


Är du mellan 18 och 22 år och aldrig har varit bosatt i Sverige, eller om du har frågor om medborgarskap, läs mer här: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/hjälp-till-svenskar-utomlands/svenskt-och-dubbelt-medborgarskap/om-svenskt-medborgarskap/?r=12614

Vid ansökan kontakta närmaste konsulat eller ambassadens passavdelning på följande e-mejladress: ambassaden.bern-pass@.gov.se

 

Senast uppdaterad 06 okt 2020, 10.39