• Svenska

Om utlandet Schweiz

Medborgarskap i fler länder

Sedan 2001-07-01 tillåter Sverige flera medborgarskap. Följande upplysningar berör vissa svenskar som även innehar minst ett annat medborgarskap.

Behålla svenskt medborgarskap

Du som är svensk medborgare med fler medborgarskap, är född utomlands och aldrig varit folkbokförd i Sverige, kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap. För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap kan du ansöka om att få behålla det efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år. Ansökan lämnas in personligen på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat tillsammans med följande dokument som visas i original:

  • Giltigt svenskt och/eller annat hemlandspass eller ID-kort
  • Giltigt uppehållstillstånd
  • Födelsebevis
  • Eventuellt intyg om förvärv av annat medborgarskap

Mer information och ansökningsblanketten finns på Migrationsverket: Förlora eller behålla svenskt medborgarskap - Migrationsverket

 

Medborgarskapsförklaring

Om det är oklart om du är svensk medborgare kan du ansöka om en skriftlig medborgarskapsförklaring. Ansökan görs i form av ett vanligt brev som lämnas in på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat. Innehållet i ansökan finns noga beskrivet på Migrationsverkets hemsida: Medborgarskapsförklaring - Migrationsverket

Följande dokument måste visas i original när du lämnar in ansökan:

  • Giltigt svenskt och/eller annat hemlandspass eller ID-kort
  • Giltigt uppehållstillstånd
  • Födelsebevis
  • Ev. intyg om förvärv av annat medborgarskap

 

Ansöka om svenskt medborgarskap

Om du vill ansöka om svenskt medborgarskap hänvisar vi till Migrationsverkets hemsida: Bli svensk medborgare - Migrationsverket

 

Tillbaka till Pass i Schweiz